Uništenje Zemlje – 1

Razlog zašto planeta Zemlja mora biti uništena …

Uništenje Zemlje – 2

Značajke svima vidljivog duhovnog propadanja…

Božji ratnici

Pojava Antikrista i posljednja borba za vjeru

Ljubav u doba Kraja

‘Jeli su i pili…’ (Luka 17:27)

‘Kraljevstvo Božje ne dolazi s vanjskim sjajem…’ (Lk. 17_20)…

‘Neće ostati ni kamen na kamenu nerazvaljen’ (Mt. 24:2)

Mt.6:33 u doba Antikrista i posljednje vjerske borbe…

Zašto Čista Istina (tijekom vjerske borbe)

‘Gle, činim sve novo’ (Otkrovenje 21:5)

Izdvojene objave

BD 2355, BOG HRANI SVOJE U VRIJEME NEVOLJE… MILOSTI…

Bertha Dudde, br. 2355,¸1 Lipanj 1942

Koja punina milosti istječe iz direktno primljene Božje Riječi, vi ljudi ćete prepoznati tek onda, ako vam bude oduzeta svaka mogućnost da drugdje primite Božju […]

BD 5258, SKLAD NA NOVOJ ZEMLJI …

Bertha Dudde, br. 5258, 22 Studeni 1951

Ono što je prolazno prestati će postojati no ono što je duhovno napustiti će formu koja ga je do tada sadržavala. A onda dolazi do […]

BD 5775, SLUGE SOTONE…

Bertha Dudde, br. 5775, 25 Rujan 1953
Kako duboko su potonuli ljudi kojima život bližnjih više nije svet… koji nemilosrdno sebe uzdižu u Suce nad svojom braćom i proizvoljno osuđuju, lišavaju slobode, […]

BD 2425, SUPROTSTAVLJANJE BOGU USPORAVA UTJELOVLJENJE KAO ČOVJEK …. NE-LJUBAV-NOST …. NOVA ZEMLJA …. PERIODI SPASENJA ….

Bertha Dudde, br. 2425, 29 Srpnja 1942
Stvorenje u formi je u stanju patnje dokle god se ono suprotstavlja Bogu. To je za shvatiti tako da nikakva prisila ne bi pritiskala stvorenje […]

BD 2426, SUPROTSTAVLJANJE BOGU USPORAVA UTJELOVLJENJE KAO ČOVJEK …. NE-LJUBAV-NOST …. NOVA ZEMLJA …. PERIODI IZBAVLJENJA ….

Bertha Dudde, br. 2426, 30 Srpnja 1942

Vrijeme za razvoj duhovnoga bilo je odmjereno tako da je potpuno dovoljno za oslobođenje iz forme, jer ono što se u tom vremenskom roku neće […]

BD 2294, NAJAVA POSLJEDNJEG SUDA …. RAJSKO STANJE ….

Bertha Dudde, br.  2294, 9 Travnja 1942
Milosti puno vrijeme zemaljskog života približava se svome koncu, i stoga međusobna borba obiju sila postaje sve žešća, kako se svaka od njih trudi da […]

BD 3990, NASTAJANJE NOVE ZEMLJE U TRENUTKU…

Bertha Dudde, br. 3990, 4 Ožujak 1947

Propast Zemlje slijedi izgradnja jedne Nove Zemlje… Ovo je predviđeno od vječnosti, i Božja volja i snaga postat će aktivna za jedno djelo smislene i […]

BD 7818, OBNOVA ZEMLJE I RAJ ….

Bertha Dudde, br. 7818, 6 Veljače 1961
Zemlja će se morati obnoviti, tj. Zemlja će nositi potpuno nove tvorevine, u kojima je sve duhovno u ispravnom uređenju; a i ljudi će opet […]