Bertha Dudde, br. 7211, 19 Studeni 1958
Pripremite sebe za oštre udarce sudbine koji će vas pogoditi do većeg ili manjeg opsega budući da se Kraj sve više približava i na sve ljude će se još izvršiti utjecaj na takav način da će oni najozbiljnije uzeti u obzir Kraj, bilo njihov vlastiti kraj ili ono što […]