Bertha Dudde, br. 6106, 12 Studeni 1954

Ne budite zavedeni i vjerujte Mojim Riječima, koje vam proglašavaju skori kraj… Vi niste bili obaviješteni o danu i času budući to nije blagotvorno za vas ako ih znate (Matej 24:36). Ipak nitko od vas ne predočava da je dan kraja onoliko blizu kako je bilo odlučeno od vječnosti. Svaki od vas i dalje drži njegove oči čvrsto uperene ka svijetu da činjenica, da će sve doći do brzog kraja, njemu ne izgleda moguća… jer svaki od vas je i dalje vrlo zemaljski orijentiranog uma, čak ako pripada Mojim Vlastitima i ima duhovne aspiracije. Jer vi živite sred svijeta te i dalje morate obavljati vaš posao. I to je zašto su vaše misli često daleko odmaknute od onog što Sam uvijek i zauvijek predskazao. Opet i iznova vam je rečeno kako će kraj doći iznenada i neočekivano… I vi ljudi nećete odrediti vrijeme, jer Ja ću doći kao kradljivac u noći (1 Solunjanima 5:2; 2 Petrova 3:10)… Ali ne izrugujte se onome što leži pred vama samo zato što u to ne vjerujete… tako da to nećete morati zažaliti jednog dana. Opet i iznova Ja podižem vidjeoce i proroke kako bi vas upozorio i opomenuo kroz njih da sebe pripremite za neizbježno. A ipak Ja vas neću obavijestiti o danu i času da vas ne bi zbunio, tako da ne bi ograničio vaše misli i akcije. I čak kada dan dođe on će iznenaditi ljude, budući se ništa izvanredno neće prije toga dogoditi i svjetovni će se ljudi više nego ikada upuštati u zadovoljstva i uživati njihove živote (Matej 24:37-39)… Samo nekolicina vidi svjetlo ali njihovim se opominjanjima smije… sve dok Ja ne interveniram i Moja Riječ se ispuni… Prema tome prihvatite sve što vam je saopćeno kroz glas duha kao Čistu Istinu… Očekujte kraj vrlo brzo, jer vrijeme je bilo ispunjeno… vrijeme žetve je pristiglo (Matej 13:38-43).

 AMEN