Bertha Dudde, br. 6587, 3 Srpanj 1956

Proročki dar je doista dar Duha također, unatoč tome to nije stanje koje donosi sreću za čovjeka budući Bog JEDINO podaruje ovaj dar nekome u svrhu skretanja pažnje njegovih bližnjih ljudskih bića na nadolazeće sudove i njihove posljedice i da ih ozbiljno opomene i upozori… Jer to se uvijek tiče ljudske duhovne dobrobiti, spasenja njihovih duša, kojeg oni trebaju steći ali često zanemaruju poradi letargije i zapućuju se stazama koje vode u propast. Međutim, svo pogrešno razmišljanje i svako loše djelo afektiraju dušu i život u protivnosti sa Božanskim redom će uvijek rezultati u degeneraciji… I sukladno zakonu svaki grijeh će, prije ili poslije, imati nepovoljan učinak i tako će cijelo grešno zamračeno stanje čovječanstva također imati takav učinak i rezultirati u sudovima koji su naumljeni povratiti opet Božanski red… Ljudi ovo ne uzimaju u obzir u njihovoj sljepoći, otud njihova pažnja treba biti skrenuta na to i oni moraju biti ukoreni da promijene njihov način života… Posljedice njihovog pogrešnog stava im moraju biti učinjene jasnima i stoga oni moraju primiti upozorenja… I zadatak vidjeoca i proroka je proglasiti nadolazeće sudove, predskazati ljudima sve što će se dogoditi sukladno Božanskoj volji i što oni sami jedino mogu znati kao rezultat duhovnog prosvjetljenja, kao rezultat predviđanja budućnosti ali što se jedino odnosi na duhovni razvoj čovječanstva, ili kao rezultat Božjih otkrovenja koje oni čuju kroz unutarnji glas. Proglasiti takve događaje nije misija koja donosi sreću ali je vrlo nužna, za što čovjek potrebuje Božju komisiju i naknadno on mora također njoj udovoljiti ako želi biti u službi Bogu i pomoći njegovim bližnjim ljudskim bićima za spasenje njihovih duša. Bog neće dopustiti da ijedan sud dođe na čovječanstvo bez da ih najprije obavijesti tako da će oni još imati vremena sebe promijeniti…

Iz ovog će razloga mnogi vidjeoci i proroci još ustati tijekom posljednjih dana koji jasno vide približavanje nadolazećeg Suda pred njihovim duhovnim očima i koji se osjećaju obaveznima obavijestiti njihova bližnja ljudska bića o onome što ih očekuje. Oni znaju da će trebati govoriti o njemu budući shvaćaju da im je to bilo ukazano poradi onih koji će se morati bojati takvoga suda. I premda njega neće slušati sa radošću on unatoč tome neće podbaciti glasno proglasiti što zna kako bi upozorio i opomenuo ljude. On sam od tog dara ne izvlači nikakve koristi, on je samo instrument u rukama Boga Koji se koristi njime kako bi još utjecao na ljude bez da prisili njihovu volju, Koji je Osobno sposoban govoriti kroz njega ljudima tako da će svi oni još biti u stanju pripremiti sebe ako su dobre volje. Međutim, proroci krajnjeg vremena će pronaći malo povjerenja u ljudi a ipak oni će nastaviti proglašavati što znaju. Oni će često biti ismijavani kao lažni proroci ili biti nasilno tretirani, jer Božji neprijatelj će se pojaviti istovremeno, ali on proglašava ljudima suprotno. On im nudi nadu za napredak, on obećava ljudima veličanstveno vrijeme i promjenu na bolje… I on pokušava sam iz toga izvući dobrobit… Lažni proroci nisu nesebični, oni se mogu prepoznati po činjenici da sebi dozvoljavaju biti plaćenima za njihovu službu, i oni govore iz njihova razuma. Međutim, Božji Duh jedino može raditi u ljudima koji su potpuno posvećeni Bogu i žele Mu služiti nesebično… Prema tome vi ljudi ste sposobni sami procijeniti svakog proroka, jer istinski prorok ima spasenje ljudskih duša na njegovu srcu i jedino ih upozorava i opominje da na umu imaju događaje koje on treba proglasiti u skladu sa Božjom voljom. I vi ih trebate slušati, jer oni govore na Božje poduke i napomol skorog Kraja.

AMEN