Bertha Dudde, br. 6681b, 30 Listopad 1956

 I krljušti će iznenada otpasti sa očiju Mojih Vlastitih, jer onda će oni razumjeti što im je dosad ostalo sakriveno ali što je duhovno probuđena osoba suštinski razumjela. Ali budući su ljudi posebice snažno priljubljeni uz materiju na kraju, znanje o Mojem ‘planu Spasenja’ za iskupljenje duša će također biti malo poznato… A ono jedino je ključ za sva otkrovenja koja su (u Bibliji) dana ljudima u prikrivenom obliku. Ljudi nemaju svjesnost o individualnim periodima Spasenja čak ako oni vjeruju u opravdanje, posljednji Sud, i kraj svijeta. I sukladno ovom znanju oni pokušavaju protumačiti otkrovenja koja se odnose prema ovom kraju. I što više intelektualno to oni čine, to više zbrkani postaju njihovi rezultati. Moj duh, međutim, im otkriva u najjednostavnijim izrazima znakove baš kao i događanja na kraju (Ivan 16:25!!)… I uznešenje Mojih Vlastitih (1 Solunjanima 4:16, 17) će biti posljednji proces koji će se dogoditi na ovoj Zemlji prije uništenja, prije potpune promjene zemljina izvanjskog oblika, koji će uništiti potpuno sav život na njoj. Nije to kao da će još biti dugo vremena nakon toga u kojem ljudi mogu raspravljati ovaj događaj…. jer ovo bi nepobitno predstavljalo prisilnu vjeru za one koji su preostali, ni jedno ljudsko biće onda ne bi bilo sposobno zatvoriti njihov um za spoznaju o živom Bogu i bilo bi prisiljeno vjerovati u Njega. Ipak Ja ne koristim takva sredstva kako bi zadobio ovu vjeru, posljedično tome kraj će doći čim Ja odnesem Moje vlastite sa ove Zemlje. Užas ovog će se poklopiti sa užasom izvjesne smrti sa kojom se suočavaju oni koji su ostavljeni iza, jer Zemlja će se otvoriti i plamenovi će se probiti, ljudi će se osjećati paraliziranima i nesposobnima razmišljati osim nekolicine koji jedino trebaju mali poticaj da Me prepoznaju i zazovu Me u krajnjoj potrebi (Joel 2:32)…

 Ali oni su Mi poznati i prema tome ću im se smilovati i njihove duše neće dijeliti sudbinu drugih punu agonije… Štogod će se dogoditi, je bilo moguće dati ljudima jedno ilustrativno predskazanje, jer oni ga nikada ne bi bili razumjeli sve dok im Moj vječni Plan Spasenja ne bi bio objašnjen. A nisko duhovno stanje ljudi to nije dozvoljavalo… Moja Riječ, međutim, je uvijek bila propovijedana ljudima, i Moja ih je Riječ poticala da budu Ljubav-no aktivni. Postupanje u skladu sa Mojom Riječju, postupanje u skladu sa Mojim zapovijedima Ljubavi bi bilo uvelo vas ljude u jasnu spoznaju i stoga također u znanje o Mojem planu Spasenja, U tom slučaju oni bi bili razumjeli simbolične opise, koji su sigurno bili shvaćeni od strane onih čiji je život Ljubavi rezultirao u duhovnom prosvjetljenju. Ipak što se kraj više približava to će ljudsko razmišljanje postati više zbrkano i više su tajnovite slike koje  njihov um sada pokušava odgonetnuti. Ljudi bi uvijek jedino trebali pokušati držati se onoga što Sam im Ja Osobno rekao dok Sam živio na Zemlji… Oni bi trebali prihvatiti Moje Riječi i živjeti sukladno, i oni bi bili iznenađeni shvatiti kako postaju prosvjetljeni, da popuno razumiju sve što im je do sada bilo dvojbeno… jer onda Moj Duh može djelovati u njima i zapaliti blistavo svjetlo za njih. Međutim, svatko tko vjeruje za sebe kako je sposoban steći spoznaju/uvid kroz revne studije a ipak zanemaruje živjeti u skladu sa Mojom voljom, neće nikada postići jasnu spoznaju. On će sebe izgubiti u sve više i više u pogrešnom razmišljanju i bez obzira što on za sebe vjeruje kako je otkrio… će on morati opet odbaciti i neće pronaći prosvjetljenja unutar sebe samoga. Jedino Moje zapovijedi Ljubavi i njihovo ispunjenje osiguravaju vaše ispravno razmišljanje, i u tom slučaju svaka Riječ, svako predskazanje i svaka naznaka u svezi kraja će vam biti razumljiva, jer onda ćete biti prosvjetljeni od strane Mojega Duha, koji nikada ne griješi i uvijek vas uvodi u Istinu (Ivan 16:13).

 AMEN