Bertha Dudde, br. 6689, 13 Studeni 1956

Vi trebate ščepati svaku priliku da spomenete skori kraj, jer vi mu se približavate sa divovskim koracima. Treba priznati, vama se neće uzvjerovati, ljudi će vam se smijati i izrugivati vam se, ali vi to svejedno trebate napraviti, budući će se ljudi prisjetiti vaših riječi čim se neobični događaji odviju na Zemlji koji su njima neobjašnjivi. Čak potpuni nevjernici će se prisjetiti vaših riječi, i među njima će opet biti nekolicina koji će u obzir uzeti mogućnost i stoga provesti vrijeme razmišljajući o njoj. Ja znam da ćete se vi susresti jedino sa malo uspjeha kada im želite dostaviti Evanđelje i oni će njihova srca i uši držati zatvorenima… Ja također znam kako će nagovješćivanja kraja pronaći još manje vjerovanja, ipak Ja neću dopustiti da ljude snađe išta bez da ih upozorim i opomenem prije toga, i za to Mi vi trebate posuditi vaša usta… Jer Ja im ne mogu govoriti Osobno, naposlijetku, njihova je vjera preslaba i prema tome su njihova srca nesposobna čuti Moj glas. Ali Ja to mogu napraviti kroz vas kada im vi kažete što vam je Moj Duh otkrio… Svjetovni događaj će se odviti svojim kursom… a ipak, nekolicina ljudi će ga povezati sa onime što su naučili od vas. Njihove će misli biti usmjerene u ispravnom pravcu što za njih i dalje može biti blagoslov u nadolazećem vremenu. Vi ćete pronaći malo vjere… To je, također, Meni poznato… A ipak bolje je za njih da su bili obaviješteni nego da nisu uopće primili nikakve naznake i da budu iznenađeni krajem u potpunom neznanju… I to je zašto je svaki dan i dalje dar milosti za čovječanstvo, jer on se i dalje može duhovno iskoristiti, i od strane vas kroz vaš rad širenja prosvjetljenja baš kao i od strane onih koji čuju od vas o Evanđelju. Jer oni bi jedino trebali primiti vaše riječi k srcu i onda živjeti sukladno Mojoj volji… Oni bi se jedino trebali potruditi uložiti napor da ispune Moje zapovijedi Ljubavi i bili bi i dalje sposobni ostvariti puno za njihove duše do kraja.

 Ne umarajte se niti popuštajte u vašem radu za Mene i Moje kraljevstvo, budući je u posljednjim danima ovo najhitniji rad koji je više važan od bilo koje zemaljske aktivnosti, premda vaša ljudska bića ne gledaju na njega kao na rad i niječu mu svu zaslugu/vrlinu. Ali ljudi ne znaju kako je beskoristan rad kojeg oni ostvaruju sami ako oni rade jedino u zemaljskom smislu bez ikakva duhovna stremljenje, bez duhovnog cilja… I vi također trebate skrenuti njihovu pažnju na činjenicu da oni neće zadržati ništa, da će sve biti uništeno i da oni samo troše njihovu životnu energiju koristeći ju samo zemaljski… oni trebaju znati kako bi ju mogli iskoristiti da bi postigli duhovna dobra i na taj način prikupili trajna bogatstva za vječnost… Vi ćete pronaći malo vjere, međutim, riječi jednom prihvaćene od strane srca i razuma mogu zasigurno biti zaboravljene ali one će se zasigurno iznova pojaviti i onda mogu još biti učinkovite dovoljno da budu ozbiljno shvaćene. Svako će ljudsko biće biti adresirano od strane Mene u nadolazećem vremenu, i vi Me podupirete utoliko što ste poveznica između njih i Mene, što ćete izgovarati jedino što im Ja imam za reći… I događaji vremena će dodati u naglašavanju vaših riječi, prema tome budite uvijek pripremljeni, Moje sluge na Zemlji, za Mene da vas pozovem ako vas trebam da ‘govorite u Moje ime…’ I ne mislite kako je vaš rad uzaludan, budući Ja Osobno blagoslivljam vašu aktivnost i pomažem gdjegod vaša snaga nije dovoljna… Vrijeme do kraja mora i dalje biti iskorišteno i svaka mogućnost mora biti ščepana gdje se iskupiteljski rad još može sprovesti na duši tako da će ona biti oduzeta od protivnika.

 AMEN