Bertha Dudde, br. 6758, 8 Veljače 1957

Što je kraj bliže, to će okrutnije bijesniti borba između svjetla i tame… Međutim, vi nećete doživjeti potpuni užas borbe dok se ona ne okrene protiv Mojih sljedbenika, kada je planirano izgnati vjeru u Mene u Isusu Kristu, kada će čin Spasenja postati meta Mojega protivnika (Sotone)… kada će od ljudi biti zahtjevano otvoreno ispovijediti njihovu vjeru i brutalno će biti forsirani odreći je se. Jedino onda će nevolja i patnja započeti, vrijeme za kojeg Sam obećao Mojim Vlastitima da ću ga skratiti (Matej 24:22)… I onda će jarost Mojeg protivnika postati očigledna, jer ljudi će izgubiti njihove inhibicije (= ono što čovjeka spriječava/koči nešto napraviti), ništa ih neće zadržavati budući će oni biti potaknuti od strane Sotone i potpuno će se podložiti njegovoj volji. Neka bude rečeno kako nema puno vremena do ove vjerske borbe, ali da će njoj prethoditi jedna golema kriza na Zemlji, koja će međutim, doći iz drugačijeg izvora… Moja će volja da će to/ona zapasti ljude tako da oni već mogu dokazati ili čak osnažiti njihovu vjeru. Baš ova kriza, koja će biti nanešena čovječanstvu kroz prirodnu katastrofu ogromnih razmjera (= ovo se odnosi na udarac nebeskog tijela u Zemlju), će biti iskorištena od strane mnogih ljudi kao razlog da već započnu akciju protiv vjere, budući sada više nego ikada oni dvojbiti Boga i Stvoritelja Koji Osobno uništava što je stvorio. Međutim, svatko tko zna Istinu će također imati ispravno objašnjenje za sve, i onda on može također obavijestiti njegova bližnja ljudska bića o ovoj Istini. Onda proizlazeća vjerska borba može čak rezultirati u snažnoj vjeri u njima, koja će se naknadno oduprijeti svim nasrtajima kojima će vjernici biti izloženi.

Međutim, činjenica da većina ljudi više neće imati živu vjeru je djelo Mojega protivnika, koji prema tome neće prestati raditi protiv Mene i Istine, i on će biti daleko više uspješan sa ljudima nego predstavnici Čiste Istine, istinski predstavnici Kristova učenja… Jer njima će se rijetko vjerovati, ali Moj protivnik može ponuditi ljudima što želi… to će biti prihvaćeno. I to je zašto će to već morati biti razjašnjeno unaprijed, svatko će morati otvoreno i slobodno izjaviti da li su za ili protiv Mene… Svatko će morati donijeti ovu odluku unutar sebe tijekom dolazećeg vremena potrebe koje nadolazi na Zemlju zbog Moje volje, jer kada Ja govorim kroz prirodne sile svatko će morati odabrati: zazvati Mene za pomoć ili sebe potpuno izolirati od Mene… što je isto kao i okrenuti se ka Mojem protivniku… Prateći ovo, međutim, odluka se opet mora donijeti javno: kada će biti zatraženo od vas ljudi u posljednjoj vjerskoj borbi na ovoj Zemlji da svjedočite o Meni u Isusu Kristu ili da Me zaniječete (Matej 10:32, 33)…

Ali onda ćete vi, koji ste bili podučeni u Istini od strane Mene Osobno, znati kako je došao kraj… Onda ćete znati da ću Ja skratiti dane poradi Mojih Vlastitih (Matej 24:22), da ću Ja Osobno doći da bi im pomogao i oslobodio ih od patnje… da ću ih Ja sakupiti sa ove Zemlje i odnijeti na mjesto mira (1 Solunjanima 4:16, 17), prije nego sprovedem čin uništenja, koji će označavati kraj svih stvorenih bića na ovoj Zemlji…

Kada bi vi samo vjerovali što Sam vam opet i iznova nagovijestio… uvjeti na Zemlji bi vam već trebali dokazati bješnjenje Mojega protivnika, jer on zna kako mu vrijeme ističe. A činjenicu da on bijesni i da je Zemlja nastanjena njegovom vlastitom vrstom može biti prepoznata od strane svih vas i trebala bi vas zamisliti. Svaki je dan i dalje blagoslov za ljude, jer čak najiskvarenija osoba i dalje ima mogućnost promijeniti se i steći vjeru u Mene prije kraja… budući ću Ja pokušati sve da bi i dalje otrgnuo duše od Mojega protivnika prije kraja. I svatko sa vjerom u Mene će biti blažen, ali nevjernici će morati dijeliti sudbinu njega kojega su slijedili dobrovoljno… A vi nećete oskudijevati, čak ako sve što vam je potrebno biti od vas oduzeto… Čim vi vjerujete da ću se Ja Osobno pobrinuti za vas, koji ste progonjeni poradi Mojega imena, mjere Mojega protivnika vas ne trebaju plašiti… Jer što vam oni oduzmu, vi ćete iznova primiti od mene, premda u drugačijem obliku, ali vi ne trebate gladovati jer Ja Osobno ću zadovoljiti vašu glad… Jer ‘promotrite ptice u zraku: one niti siju, niti žanju, niti sakupljaju u žitnice; pa ipak vaš Nebeski Otac ih hrani…’ (Matej 6:26)

Zapamtite ove Riječi, zapamtite kako će On Koji je sve stvorio biti uistinu također sposoban očuvati što je stvorio… i da će On to sigurno učiniti kada Njegovi Vlastiti trpe nevolju. Ali vrijeme će doći kada će vas ljudi pokušati prisiliti najbrutalnijim mjerama da se odreknete vaše vjere… i svatko tko je slabe vjere neće biti sposoban otrpjeti ove mjere… Oštri testovi vjere će vam biti nametnuti, ali Ja vas želim pripremiti posebice za ovo vrijeme, onda ćete biti sposobni biti sjajni primjer vašim bližnjim ljudskim bićima, vi ćete im biti sposobni demonstrirati što čvrsta vjera može ostvariti: da vi živite unatoč činjenici da će sve što trebate za život biti oduzeto od vas…

Uvijek tražite kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, i sve drugo će vam biti nadodano (Matej 6:33). I ovo će obećanje onda biti vidljivo ispunjeno na Mojim Vlastitima, na onima koji zastupaju/brane Mene i Moje ime pred svijetom, koji se ne plaše zemaljske sile budući se oni osijećaju sigurnima pod Mojom zaštitom. I jedino onda će postati očigledno tko ima živu vjeru, i biti će ih samo nekolicina. Onda će strukture koje su bile izgrađene na pijesku… koje nisu bile izgrađene na stijeni vjere na kojoj Ja gradim Moju Crkvu, također kolapsirati… To će biti teško vrijeme koje nitko ne bi bio sposoban preživjeti da Ja nisam dostavio Istinu na Zemlju unaprijed, koja je objašnjenje za sve i koja JEDINA može rezultirati u snažnoj vjeri… Ali zabluda neće nikome dati snagu da ustraje, i jedino gdje je Ljubav, se može također pronaći snaga vjere.

 Jedna izvanredna osoba će sebe ponuditi kao vidljivi pokrov Mojem protivniku, i ova osoba će onda potpaliti posljednji sukob na Zemlji. Obratite pažnju na ovo i znati ćete kako je čas kraja vrlo blizu… Ali također obratite pažnju na Moje glasnike odgore koji će se pojaviti u isto vrijeme kako bi vas vodili sa njihovim svjetlom, koje vi trebate slijediti… Obratite pažnju na sve one koji na energičan/odvažan način navješćuju Moju Riječ i pridružite im se, tako da će malo stado ostati zajedno, tako da oni neprestano mogu dobiti svjetlo i njihova vjera može postojano rasti snažnija… Ali svima ovima Ja obećajem Moju zaštitu, Moju Očinsku brigu i Moj blagoslov…

 Oni se ne trebaju bojati kako će pasti plijenom ovoj brutalnoj sili, jer Ja Osobno ću doći dohvatiti ih čim Moj protivnik ode predaleko, čim čak i Mojim Vlastitima prijeti grobna opasnost… Iz ovog razloga Ja ću skratiti dane (Matej 24:22), tako da će Moji Vlastiti biti sposobni otrpjeti i ne oslabiti napomol mjera progonstava. Ali budući Ja još mogu vidjeti mogućnost spasiti pojedinačne duše Ja ću također držati Moje ruke zaštitnički iznad onih koji Mene reprezentiraju pred svijetom, tako da prijašnji mogu steći/povećati snagu po njima, tako da će Sila biti prepoznata koja je snažnija od zemaljske sile… I prema tome Ja ću se također izvanredno pobrinuti o Mojim Vlastitima, i unatoč štetnim mjerama oni će preživjeti fizički i duhovno… I sve ovo će se uskoro dogoditi… Što vi ne možete podozrijevati danas će se dogoditi tada, ali to je zašto vam Ja već sada skrećem pažnju na to, a vi, koji ste podučeni od strane Mene, također znate zašto će se to dogoditi…

 Duhovna nevolja na Zemlji je vama također očigledna, i po znakovima vremena vi ćete biti sposobni prepoznati vrijeme na svjetovnom satu… ali jednom kada se ova vjerska borba zapali vi jedino trebate očekivati vrlo kratko vrijeme, budući će se sve dogoditi posebice brzo… Jer čovjek odabran od strane Mojeg protivnika kao pokrov neće imati dugi životni vijek, i njegov režim na Zemlji neće trajati predugo. On će biti prepoznatljiv po njegovim natprirodnim sposobnostima, jer biti će izvanredno obdaren od strane Mojega protivnika, i to je zašto će on raditi za njega i njegove planove. I čak ako mu cijeli svijet iskazuje štovanje, vi ćete ga prepoznati i prozreti.

 Ali onda ćete morati biti vrlo pažljivi i ne bi trebali promišljeno sebe dovesti u opasnost zbog pretjerane gorljivosti… Onda ćete morati biti prepredeni poput zmija i nježni poput golubica (Matej 10:16)… Ali kada je odluka od vas zahtjevana, onda morate držati vašu poziciju i čvrsto se uzdati u Mene i Moju pomoć… jer bez obzira koliko su ljudi moćni, oni se ne mogu mjeriti sa Mojom moći i samo dah od Mene bi bio dovoljan da ih uništi (2 Solunjanima 2:8)… I stoga ću Ja također tome stati na kraj kada je došao čas. Ja ću dovesti k Meni one koji su u krajnjoj zemaljskoj neprilici/čemeru no postaviti ću same tlačitelje u okove, jer vrijeme će isteći, period iskupljenja će doći do kraja i nova će era započeti tako da se izbavljenje svih duhova može nastaviti.

 AMEN