Bertha Dudde, br. 7074, 27 Ožujak 1958

Čovječanstvo će izginuti u njegovoj bezbožnosti, premda je ono vidljivo podupirano od strane Mojeg protivnika (Sotone), i stoga zadobija zemaljsku moć i bogatstvo, znanje i ugled. Jer to jest i ostat će svjetovni dobitak koji nije trajan, koji drži duše u krajnjem siromaštvu i oskudici i vraća ih iznova u isto bolno stanje sudbine kojeg su bili morali trpjeti jedno beskonačno dugo vrijeme. Ljudi žele nijekati Boga i Stvoritelja, uvjereni u njihovu vlastitu snagu i inteligenciju oni pripisuju svaki zemaljski uspjeh njihovom vlastitom razumu i radu a ipak su samo kontrolirani od strane onoga koji Me želi istisnuti iz ljudskih srdaca i uma. Oni ne vjeruju u Boga niti vjeruju u Sotonino postojanje, unatoč tome, oni su u njegovoj vlasti. I kada dođe vrijeme kada će sva vjera iščezavati budući su ljudi jedino natjerani u ovom bezbožnom pravcu, trenutak će također doći kada će protivnikova aktivnost biti zaustavljena… Sve ukazuje na činjenicu da Moj protivnik vlada svijetom, da on nagoni ljude da koriste njihovu energiju čisto za zemaljske ciljeve, da odguruje sve božansko-duhovne prirode tako daleko da ljudi neće uložiti napor to dosegnuti… On radi na njima direktno i indirektno, on se ili otvoreno bori protiv vjere ili obasipa ljude tako izobilno sa zemaljskim vlasništvima da oni sebe razdvajaju od Mene sami od sebe tako da ne bi bili lišeni njihovih zemaljskih zadovoljstava, instinktivno shvaćajući da im obadvoje zajedno ne mogu biti podareni. Oni Me odbacuju bez daljnjeg promišljanja, jer svijet je previše zamaman i zavodljiv da se mogu oduprijeti iskušenju. To će također ostati isprazan pokušaj pokušati ljude drugačije podučiti, budući će takvi opominjući glasovi biti ugušeni od strane protivničke strane, jer oni će biti ušutkani… ako ne na drugi način onda pomoću sile… Otrovno sjeme je već bilo rasijano na i dalje prazno tlo, to jest, djeci je već bila dana potpuno pogrešna ideja u svezi svrhe njihova postojanja, i svaka nježna biljčica koja se svejedno okrene ka svjetlu će biti uništena… otrovno sjeme će ju učiniti nesposobnu živjeti. Ljudsko biće je već vođeno u pogrešno razmišljanje kao dijete i, sa korištenjem domišljatih riječi, Moj protivnik razumije kako steći uvjerljivost. A gdje njegovo lukavstvo nije dovoljno on će koristiti silu, jer on zapovijeda vladajućim silama koje sebe učvršćuju gdje nikakav čvrsti temelj vjere nije bio izgrađen, koji će naknadno također izdržati sve juriše.

Međutim, Ja također govorim jezik(om) koji je dovoljno glasan da ne može biti zanemaren… najprije u obliku svake vrste tragičnih događaja koji bi trebali svakoj osobi ukazati prolaznost zemaljske sreće i svjetovnih vlasništava. I Ja ću govoriti još više izrazito ali ću biti uspješan jedino sa onima koji još nisu pali plijenom Mojem protivniku. Nebrojeni ljudi će dokončati njihov život na Zemlji u ovom bezbožnom stanju, progutani od strane neprodirne tame koja je nezamisliva za vas ljude. Ali ona je bila stvorena od strane vas samih, ona je neizbježan rezultat njihova nevjerovanja u Boga i Stvoritelja; to je sudbina koja očekuje duše svih ljudi koji se potčinjavaju Mojem protivniku i ne pokušavaju odstraniti njihovu razdvojenost od Mene. Ona je njihova vlastita pogreška, jer svaka osoba sa ozbiljnom voljom za Istinom je sposobna za promišljanje… nitko nije prisiljen prihvatiti mišljenje njegova bližnjega ljudskog bića ili vladajućih sila, budući su misli svake osobe slobodne i on također može koristiti njegovu inteligenciju. Ako on to čini sa žudnjom za Istinom i pravdom, njemu će također biti podareno ispravno razmišljanje od strane Mene i on će pronaći Istinu unutar sebe. Prema tome Ja ću uvijek utjecati na razmišljanje ljudi kroz neočekivane udarce sudbine od kojih nitko neće moći sebe odbraniti, jer Ja još neću odustati od borbe za svaku pojedinačnu dušu. Sve dok osoba živi na Zemlji Ja ću također stvoriti za njega mogućnosti da postigne ispravno shvaćanje ali neću koristit silu… baš kao što Moj protivnik ne može nasilno ostvariti okretanje od Mene, čak ako zemaljske vlasti koriste prisilne mjere… Jer Ja jedino obraćam pažnju na volju ljudskog bića, njegov unutarnji stav spram Mene. I svaka misao naklonjena ka Meni će primiti snagu i pomoći duši da sebe razdvoji od Mojeg protivnika. Ipak uspjeh neće biti brojevno velik, već je svaka pojedinačna duša koja ne siđe iznova u najdublji bezdan za Mene dobitak… I prema tome će Moja Ljubav učiniti štogod je potrebno da i dalje spasi prije Kraja one koji nisu još potpuno u rukama Mojega protivnika, kako bi obnovila njihovu vjeru u Boga i Stvoritelja od vječnosti Koji Njegovim živim tvorevinama želi opet dati život u slobodi, snazi i svjetlu kojeg su posjedovali u početku.

AMEN