Bertha Dudde, br. 7364, 16 Svibanj 1959

 S obzirom na predstojeći kraj (ili ‘napomol predstojećeg kraja’) vi ćete opet i iznova biti opominjani da se prisjetite vašeg zbiljskog/aktuelnog (zemaljskog) zadatka, koji se tiče potpunog sazrijevanja vaše duše a ne jedino ispunjenja vaših tjelesnih potreba. Vi bi uvijek trebali biti svjesni činjenice kako za vas svaki dan može biti posljednji, da sljedećeg dana vi može biti nećete biti u stanju koristiti zemaljska dobra i da ćete zadržati jedino ono što je vaša duša postignula u zemaljskom životu (Matej 6:19-21). A kako ćete se onda iskvareni osjećati ako ne budete imali duhovnih vlasništava za prikazati, kako ćete samo siromašni biti unatoč vašeg velikog zemaljskog bogatstva i ugleda… Ni jedan dijelić ovih vas neće slijediti u vječnost; duhovna dobra, međutim, vam ne mogu biti oduzeta, ona su vaša vlasništva i učinit će vas iznimno sretnima kada uđete u duhovno kraljevstvo. A svi vi možete računati na to kako vam je preostalo još samo kratko vrijeme, bez obzira koliko stari bili. Zahvalite Bogu ako vam je milost dugog života na Zemlji već bila podarena, ali također imajte na umu da možete umrijeti bilo kojeg dana, jer nitko ne zna dan i čas njegovog odlaska sa ove Zemlje. Međutim, s obzirom na kraj (ili ‘napomol predstojećeg kraja’) mnogi će ljudi prije vremena izgubiti njihov život, i to će uvijek biti Božja volja, Koji pokušava spasiti što se još može spasiti… Neće svatko biti sposoban preživjeti događaje koji će se još dogoditi na Zemlji prije kraja, i pored toga, to može biti još izvanredan blagoslov ako je ljudskom biću dopušteno napustiti Zemlju ranije kako bi u duhovnom kraljevstvu još pronašao mogućnost za sazrijevanje njegove duše, budući je on nemaran u njegovom psihološkom zadatku. Kad bi bili u stanju pred-vidjeti, vi doista ne bi ostvari(va)li vaš zemaljski zadatak tako entuzijastično, vi bi se… ako ste dobre volje, fokusirali na rad poboljšanja vaših duša, jer vi bi prepoznali kako su svi zemaljski napori i brige beskorisni pred onim što leži pred vama. Ali vaš način života vam ne može biti nametnut, vi morate dobrovoljno odabrati ispravan put, vi morate prihvatiti opominjanja i upozorenje koja su vam predstavljena od strane Boga kroz Njegovu Riječ i sukladno postupati, i to će vam donijeti jedino (ili ‘biti na’) blagoslov. I svatko sa otvorenim očima i ušima može vidjeti sam za sebe što se događa u svijetu i kako je samo sve kaotično, što neopozivo mora voditi do katastrofičnog kraja.

A ako on (po)sluša Božju Riječ, ako (po)sluša poruku Njegovih slugu, njemu bi trebalo biti lako voditi prikladan način života… ako samo vjeruje kako se nalazi blizu kraja i vjeruje informaciji koju mu Bog priopćava kroz njegove glasnike… Nije puno vremena preostalo ali bi bilo dovoljno za vašu dušu da još postigne nužnu zrelost, pod uvjetom da se vi ozbiljno prihvatite ovog rada… (koji se sastoji u tome) da budete dobri, da se potrudite tretirati vaša bližnja ljudska bića sa ljubavlju, zatim ostvarivati nesebična djela ljubavi spram bližnjega, usmjeravati pogled ka Bogu i otvarati vaša srca i uši za Njega kada vam On govori… Vi trebate jedino željeti činiti što je dobro i ispravno i apelirati Bogu za snagu i milost… I doista, On će se brinuti za vas i podariti vam obilje snage i milosti, jer On neće nikoga ostaviti samog i bez pomoći koji Mu se okrene za pomoć i želi živjeti ispravan način života u skladu sa Božjom voljom. On će biti zahvaćen Božjom ljubavlju i vođen na takav način da će sve što mu pristupa doprinijeti spram postizavanja zrelosti duše. Ali on mora ozbiljno reflektirati na njegovu stvarnu svrhu postojanja i ne oklijevati, jer nije preostalo još puno vremena za nijednog od vas… On treba slušati što mu Božji glasnici otkrivaju i urediti svoj život s time u skladu… I on će sigurno napraviti ispravnu stvar, jer vrijeme koje vam je bilo podareno za sazrijevanje vaših duša se približava kraju.

AMEN