Bertha Dudde, br. 7372b, 26 Svibanj 1959

Ja doista znam što je blagotvorno za sva bića koja Sam jednom stvorio… Ja znam koliko će učinkovito sve biti, i Ja također mogu usmjeriti učinak svega tako da će to jedino biti dobro za razvoj duhova… I zato će uistinu sotonske akcije Mojeg protivnika tijekom posljednjih dana samo rezultirati u činjenici da će većina njegovih sljedbenika opet biti otrgnuta od njega i zavezana u materiju, time će oni biti maknuti od njega i njegovog utjecaja za jedno beskonačno dugo vrijeme. On vjeruje kako je od Mene pridobio duhove i ponovno ih posjeduje, unatoč tome on će ih izgubiti i duhovna supstanca će još jednom započeti svoj viši razvoj. Jer Moja Ljubav neće nikada dokončati, opet i iznova će Moja Ljubav stvoriti nove mogućnosti za razvoj kako bi pomogla usponu duhova. I Moja Ljubav će opet i iznova pronaći nove načine… Čak ako biće u stanju slobodne volje, kao ljudsko biće, vrlo učestalo sebe vodi protivno Mojem vječnom planu i dovodi u opasnost viši razvoj… Ja ću opetovano obnoviti iznova red što jeste i ostaje Božanski zakon; ali nikada na štetu duhova i uvijek sa ciljem deifikacije bića koja su i dalje vrlo udaljena od ovog stanja. Prema tome, bez obzira što se dogodi u ovom svijetu… Moja Ljubav i mudrost zna svaki rezultat i uvijek će ga usmjeriti za dobrobit duhovnih bića, i konačni cilj će uvijek biti spasenje, njihov povratak k Meni i savršenstvo duša… Konačni cilj će biti postignuće izvornog stanja, gdje će biće, kao ‘slika Božja’, biti u stanju raditi i stvarati sa Mnom u apsolutnoj sreći.

AMEN