Bertha Dudde, br. 7405, 5 Rujan 1959

 Što vam je dano kroz duh s vaše strane može biti bezrezervno prihvaćeno… I time trebate znati kako zemljin približavajući kraj već postaje primjetan u svemiru, da se odvijaju svemirske promjene, budući je Božja volja da će na dokončanju jednog zemaljskog perioda raznorazni znaci postati očigledni koji se ne mogu objasniti kao prirodni fenomeni od strane ljudskog bića, koji njemu trebaju dokazati Stvoriteljevu moć i koji time naj-jasnije ukazuju na takvog Stvoritelja. I ove se svemirske promjene uglavnom odnose na odstupanja zvijezda od njihova normalna kursa, koje prisvajaju druge putanje, a takvi procesi jesu i ostat će neobjašnjivi ljudima a ipak ne mogu biti zanijekani. Što se kraj više približava to će češće ljudi otkrivati takve fenomene, najprije jedva perceptibilno ali sa rastućim isticanjem, tako da ljudi doista mogu reći kako ‘su se sile nebeske potresle…’ (Matej 24:29) To neće biti povezano sa ljudskom voljom, nego će biti u potpunosti izražaj Božje volje, i prema tome bi svi ljudi mogli povjerovati u Boga samo ako bi pažljivo promatrali takve neobične fenomene. Ali svatko tko je nevoljan vjerovati isto tako ne može biti jasnije uvjeren da postoji Bog i Stvoritelj Kojem se svi elementi u prirodi moraju pokoravati… Međutim, svatko tko Mu posveti dovoljnu pažnju će također znati koji je čas otkucao… I prema tome će zvijezda napustiti njezinu uobičajenu putanju i uputiti se prema Zemlji. Ova se zvijezda kreće svojom putanjom neovisno o volji ljudi i postavlja ih u smrtnu opasnost, ipak njezin(a) put(anja) neće biti spriječen(a), budući Zemlja mora doživjeti podrhtavanje i u svrhu štete za čovječanstvo baš kao i njegove koristi… Jer mnogi će ljudi pri tome izgubiti njihove živote, kao što je bilo proglašeno davno unaprijed … I Zemlja (ho)će pretrpjeti udarac… Opasnost za cijelu planetu će biti nezamisliva, pa ipak ova prirodna katastrofa neće rezultirati u potpunom uništenju ali će unatoč tome biti tolikog nezamislivog opsega da će već biti kraj za nebrojene ljude. Ipak oni koji prežive će se uskoro nakon toga približiti konačnom kraju… jednom činu uništenja kojeg će prouzročiti ljudska volja, koji će zasigurno biti dozvoljen od strane Boga ali nije Njegova volja… dok će prijašnja svemirska katastrofa i dalje imati iskupiteljsku svrhu dajući čak i sad nevjernicima konačnu naznaku o Sili Koja kontrolira sve te da se ništa ne događa slučajno.

Njima će još biti dane mogućnosti izbavljenja, konačna sredstva za postizavanje vjere tako da ne zalutaju. Kroz ovaj događaj Bog Osobno govori ljudima koji zanemaruju Njegov nježni glas, ali Njegov gromki glas često odjekuje bolno i time će odnijeti mnoge žrtve, to jest, mnogi će izgubiti svoj život, ali oni će unatoč tome i dalje imati mogućnost u kraljevstvu onostranog nadoknaditi ono što su zanemarili napraviti na Zemlji. Ipak mnogi će također imati milost preživjeti posljednji kratki period do kraja, i onda je njihova volja da vjeruju još jednom odlučujuća, jer nevjernici neće izvući nikakvu dobrobit iz njihovog iskustva… I na kraju će oni  jedino požnjeti sudbinu novog prognanstva, od kojeg bi Bog u Njegovoj Ljubavi želio zaštititi ljude. I to je razlog zašto On unaprijed prekorava i upozorava ljude i skreće im pažnju na sve fenomene u posljednjim danima… I blažen je onaj koji vjeruje i živi njegov život na Zemlji sukladno tome… On će biti sproveden kroz sve poteškoće, i štogod mu se dogodi će biti od dobrobiti za njegovu dušu i njegovo sazrijevanje na ovoj Zemlji.

AMEN