Bertha Dudde, br. 7421, 3 Listopad 1959

 Silovit će potres uzdrmati Zemlju… duhovno baš kao i fizički će Zemlja biti suočena sa podrhtavanjem kakvo ljudi nikad prije nisu doživjeli od početka ove epohe… Ali ovo je predskazano budući je to početak kraja koji će ubrzo nakon toga uslijediti. Nije preostalo puno vremena i vaša će pažnja biti skretana ka tome sve hitnije, pošto vi i dalje trebate iskoristiti svaki dan tako što ćete vašim dušama pomoći da sazriju, jer vrijeme leti i vi se divovskim koracima približavate samom kraju. I onda će slijediti/nastupiti dugačka noć za one koji nisu iskoristili dan kako bi radili na spasenju duše (Ivan 9:4). Jer jedino će nekolicina preživjeti ovaj konačni kraj i bit će im dopušteno nastaniti novu Zemlju, jedino će nekolicina stajati nepokolebani u posljednoj borbi na ovoj Zemlji. (Pred)znaci kraja će vama ljudima opet i iznova biti predstavljeni, i posljednji silan znak će biti veliki potres… Već vam je bilo rečeno kako će do njega doći: zvijezda će napustiti svoju orbitu i sa golemom brzinom će juriti ka Zemlji… A činjenica da ste vi i dalje o tome neobaviješteni je zbog velike razdaljine koju će ova zvijezda još morati prijeći prije nego uđe u polje vidokruga onih koji će ju otkriti. Ali onda će uznemirenost biti velika, jer svatko će spoznati opasnost u kojoj se nalazi planeta ‘Zemlja’ ali nitko neće biti u stanju išta napraviti kako bi odvratio opasnost… I sada kada za to znate trebali bi posebice dobro iskoristiti ovaj posljednji kratki period vremena, jer nitko od vas ne zna da li ćete preživjeti događaj, nitko od vas ne zna koji će dio Zemlje biti posebice pogođen i nitko ne bi trebao računati s time kako će biti pošteđen, jer to je Božji posljednji veliki poziv na buđenje prije kraja kojeg će On zaoriti kako bi na samom tom kraju pronašao vjeru i još obratio nekolicinu koji nisu sasvim porobljeni od strane protivnika (Sotone).

Ne odnosite se površno spram ovih predskazanja, ne dopustite sebi biti zavedenima od strane prividnog napretka kojeg možete promatrati u svijetu, već shvatite kako se sjenke uništenja već naziru, da neće proći još puno vremena dok ćete primiti znanje o nadolazećoj katastrofi u obliku zvijezde koja će biti izbačena iz njezine orbite, jer Božja je volja da Zemlja doživi drhtaj koji treba i hoće biti u stanju spasiti ljude koji su dobre volje. Doista neće nedostajati znakova bliskog kraja, ali ovaj posljednji znak će imati ogromne posljedice i mnogi će ljudi izgubiti njihove živote u procesu… I nitko neće biti sposoban začepati uši, jer biti će presilan da ne bi svi ljudi bili pogođeni. Jedino će rezultati biti različiti, jer ljudi će ili dijelom oživjeti njihovu slabu vjeru i sebe iznova predati Bogu, no dijelom će također čak izgubiti njihovu slabu vjeru i potpuno se okrenuti ka protivniku, što će biti izraženo kroz jedno povećavajuće stremljenje ka materijalnim vlasništvima, uglavnom nepoštenim sredstvima. I nastat će velika nevolja među ljudima… I to je kada će prava snaga vjere sebe dokazati, što će predstavljati pomoć svakom čovjeku koji sebe vjerno povjeri Bogu. Jer On će pomoći svima onima koji hoće biti Njegovi Vlastiti, koji se čak u njihovoj najvećoj nevolji prisjećaju Onog Koji će im jedini biti u stanju pomoći. I to će biti početak vremena kad će se pravi rad u vinogradu još morati izvršavati kako bi se pomoglo svima onima koji su i dalje slabi u duhu i koji trebaju doživjeti snaženje njihove vjere. Jer ono će biti popraćeno vremenom posljednje vjerske borbe koja će i dalje potraživati konačnu odluku od strane vjernika, ipak svatko tko ustraje do kraja će biti blažen.

AMEN