Bertha Dudde, br. 7641, 5 Srpanj 1960

Za sada vaš život nije gotov, vi i dalje možete neograničeno iskoristiti blagoslove, vama je i dalje ponuđena Moja Riječ odgore i imate izvjesnu količinu duhovne slobode kako bi raširili ovu Riječ, kako bi joj vi sami udovoljavali i osjetili snagu Moje Riječi, jer vi niste spriječeni biti dobrodušno aktivni, vi možete govoriti i djelovati sukladno vašoj volji… vi možete raditi u Mojem vinogradu i biti aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. I vi trebate biti svjesni ove milosti… Jer jedan će dan doći vrijeme kada ćete biti spriječeni raditi za Mene i Moje kraljevstvo i kada će vam biti otežano živjeti sukladno Mojoj volji. Do tog vremena vi ćete trebati prikupiti dovoljno snage kako bi ustrajali, čak ako neprijatelj poduzme akciju protiv vas, jer onda ćete mu vi pružiti otpor, budući je to Moja snaga koja će ostvariti učinak u vama i budući je on nesposoban oduprijeti Mi se. Iz ovog razloga vi trebate unaprijed sakupiti puno snage i crpsti ovu snagu iz Moje Riječi, jer Ja vam govorim tako da ćete postati snažni u vjeri i Ljubavi, baš kao i puni snage, i lagano ćete preživjeti predstojeće vrijeme nevolje. I tako vi trebate biti puni života, aktivni u Ljubavi i sa živom vjerom, i ništa vam ne može prouročiti štetu, bez obzira što se dogodi. Jer onda ćete vi biti blisko sjedinjeni sa Mnom, a izvjesnost Mojeg prisustva vam osigurava unutarnji mir i potpuni nedostatak brige, uvjerenje o Mojoj prisutnosti neće dopustiti da se pojavi uznemirenost, i sve će vas poteškoće mimoići, premda poradi ljudske rase one ne mogu biti spriječene. I bez obzira kako će dani izgledati… Oni su i dalje konačni blagoslovi za vas i spasenje vaše duše… Jer duša može i hoće još sazrijeti, samo ako je vaša volja dobra i usmjerena spram Mene. Onda ću se Ja pobrinuti da ona neće pasti plijenom neprijatelju, Ja ću se pobrinuti da će ona zadobiti snagu i uvijek ponuditi otpor kada je od strane njega postavljena pod pritisak. Ali vi trebate i dalje iskoristiti dane koji su vam preostali sve do kraja, vi ne trebate obraćati pažnju na fizičku nevolju nego jedino uvijek uzeti u obzir dušu, jer njezino spasenje je u opasnosti, i poradi ovog spasenja Moji darovi milosti će se također povećati i neće se zaustaviti sve do kraja. Ali vama mora biti rečeno da vi nemate puno vremena ostavljeno do kraja… Vama mora biti rečeno da vi trebate vjerovati i pripremiti sebe za kraj, inače će Moja Riječ dotaći vaše uši uzalud i vi nećete iskoristiti ovaj izuzetan dar milosti. I čak ako pronađete teškim za vjerovati… zazivajte Me za snagu i budite voljni živjeti i misliti sukladno Mojoj volji… I Ja ću vas poduprijeti i osigurati vam snagu, Ja ću voditi vaše misli ispravno, tako da nećete zastraniti kada dođe kraj… Jednostavno usmjerite vaše misli spram Mene i vi nećete biti izgubljeni, jer onda ćete također naučiti vjerovati što se više približava kraj. Dobro iskoristite vaše preostalo vrijeme, sakupite snagu tako što ćete Mi apelirati u molitvi za nju i biti pomoćni… i vi ćete biti sposobni čekati na kraj spokojni, jer Ja Osobno ću vas zaštititi i voditi, Ja Sam prisutan vama koji Me ljubite i vi se nećete izgubiti (ili ‘nećete zastraniti’).

AMEN