Bertha Dudde, br. 7714, 29 Rujan 1960

(Matej 24:24)

Odabrao Sam vas kao Moje sluge budući Sam pred-vidio da je vaša unutarnja volja dobra i također snažna tako da ćete sebe braniti/dokazivati gdje se to tiče zastupanja Istine. Jer mnogo je ponuđeno ljudima kao istina a ipak nije proizašlo iz Mene… I ako Moj sluga stoga ovo prepozna on ne smije ostati nijem nego govoriti, on se mora suprotstaviti toj zabludi/grešci sa Čistom Istinom… zatim on mora ukazati da je on Moj predstavnik na Zemlji i da je u Mojoj službi. On dakle mora ispovijedati/priznati Moje ime pred svijetom, on mora cijelim srcem podupirati što je primio od Mene Osobno budući Sam ga odabrao da radi za Mene kao apostol u posljednjim danima. I tkogod je od strane Mene bio postavljen u ovu službu će također primiti snagu od Mene da govori u Moje ime… I on će raditi kao apostol Istine i prokazati/izvrći Mojeg neprijatelja (Sotonu), koji je također odabrao njegove instrumente kako bi stvorio zbrku unutar Mojih redova. I prema tome počujte što vam Moj duh proglašava: vrijeme do kraja je kratko pa ipak dan kraja je bio predodređen od vječnosti… I gdjegod ćete se vi ljudi nalaziti, svi ćete biti obaviješteni o ovom nadolazećem kraju, budući ću Ja poslati vrlo očigledne znakove da slijede koji se svugdje mogu promatrati i koji će također okupirati misli ljudi. Međutim, baš ovi znakovi će provocirati naj-sukob-ljavajuća (ili ‘naj-proturječnija’) mišljenja budući će se onda aktivnost Mojega neprijatelja početi pojavljivati koja zbunjuje misli ljudi, jer jedna osoba više neće razumjeti drugu, svatko će goniti različite ciljeve kojih se on neće biti u stanju odreći, i jedino će nekolicina biti duhovno budna i doći do ispravnih zaključaka… I onda će se mnogi lažni proroci pojaviti…

I to je na što vas želim upozoriti, ne vjerujte svakom duhu koji vam želi govoriti a posebice ne onima koji niječu kraj, koji ne mogu vjerovati kako je kraj ove Zemlje pomirljiv sa Mojom ljubavlju… I onda budite pažljivi i iskreno molite da primite Istinu. Ne vjerujte svakom duhu koji sebe želi izraziti kroz ljude koji to dobrovoljno prihvaćaju, i dočekajte svako takvo učenje sa Mojom čistom Riječju koja odjekuje odgore jer vi ljudi trebate živjeti u Istini… Jer jedino kroz Istinu možete postići cilj. I ima mnogo duhova među vama koji ne govore na Moje instrukcije, ali vi ih možete identificirati po činjenici da oni spore kraj (ili ‘svađaju u svezi kraja’), da prigovaraju otkrovenjima koja proglašavaju skori kraj i da susreću glasnike sa neprijateljstvom. Vrijeme je ispunjeno, i posebice tijekom posljednjih dana mnogi će se lažni proroci još pojaviti i pokušati obezvrijediti Čistu Istinu od Mene. I oni će vršiti izvanredne stvari da bi vas natjerali da vjerujte u njih, ali to nije Moj duh koji govori kroz njih, to nije Moja snaga koja djeluje kroz njih… oni su protivne sile koje svugdje divljaju i, budući su sljedbenici Mojega neprijatelja, oni su također obdareni sa snagom budući su porobljeni od strane njega i afektiraju ljude ove Zemlje u njegovoj volji. I onda vi, koji Mi želite služiti, trebate lojalno stajati pored vašeg Gospoda, vi ćete braniti Istinu, nećete dozvoliti sebi biti zavedenima, jer vi znate kako govorite u Moje ime, i vi ćete također primiti snagu od Mene, jer onda ću Ja Osobno govoriti kroz vas. I stoga, gdje je Moje čisto Evanđelje proglašavano tamo je gdje će kraj ove Zemlje također biti najavljen i da se ljudi brzo približavaju ovom kraju i prema tome sebe trebaju pripremiti za njega. I gdje se vaši govori susretnu sa otporom to je gdje ćete također jasno prepoznati aktivnost Mojega neprijatelja, i vi trebate sebe razdvojiti od njih i ne propovijedati zajedno, jer oni nisu Moji predstavnici nego izaslanici Sotone, koji je posebice aktivan gdjegod svjetlo sebe ustanovljava… I on neće uspjeti u gašenju svjetla, jer Ja Osobno ga zračim dolje na Zemlju i osvjetljavam srca Mojih Vlastitih tako da će oni jasno realizirati da su bili adresirani od strane Oca, Koji je svjetlo od vječnosti.

AMEN