Bertha Dudde, br.  7778, 21 Prosinac 1960

 Aktivnost protivnika će biti zaustavljena jednom kada je došao čas kada ću Ja suditi žive i mrtve… Jednog će se dana ovaj Sud morati opet dogoditi, naposlijetku, sve je napustilo svoj red i prema tome viši razvoj duhovnih bića više nije osiguran. Čovječanstvo se više ne suprotstavlja aktivnosti Mojega protivnika (Sotone), ono je potpuno porobljeno od strane njegove volje, i on zloupotrebljava njegovu volju tako da će čak Moji sljedbenici naći teškim ostati uz Mene… On prekoračuje njegovu ovlast tako što Me pokušava potpuno istisnuti iz ljudskog pamćenja i stoga će on pronaći mnoge sljedbenike koji sprovode njegovu volju: da se vodi otvoreni rat protiv vjere. I vi ljudi živite na Zemlji kako bi odabrali između dva gospodara (Matej 6:24), otud vi također morate biti upoznati sa obadva gospodara… On, međutim, smjera spriječiti znanje o vašem Bogu i Stvoritelju, on vas pokušava lišiti sve vjere i njegova metoda prisile je nagnati zemaljske vlasti da se nemilo bore protiv vjere i time protiv Mojih Vlastitih koji Moje ime ispovijedaju pred svijetom. I prema tome on neće imati puno preostalog vremena, jer on će biti zavezan na Dan Suda. Ako ste vi ljudi sposobni promatrati ovaj početak, ako vidite kako će vjerska borba otvoreno eruptirati onda možete također sa sigurnošću uzeti u obzir da su posljednji dani kraja došli, jer onda će on prekoračiti njegove ovlasti i biti će neizbježno osuđen da bude suđen. Jer on ima veliku moć i zloupotrebljava ju… Ali Ja ću ga zaustaviti tako da mu svi ljudi ne bi podlijegli, tako da će Moji Vlastiti biti sposobni ostati Mi vjerni do samog kraja. Za sada vi još možete promatrati njegovu aktivnost i držati se podalje od onih koji ga slijede; vi, koji želite biti Moji Vlastiti, se i dalje možete okupiti i osnažiti i utješiti jedni druge, ali jednom kada Moj protivnik uđe u posljednju borbu na ovoj Zemlji vi ćete se morati povući, vi više nećete biti sposobni govoriti otvoreno, budući ćete onda biti tretirani sa neprijateljstvom od strane svijeta i onih koji pripadaju svijetu…

Ali onda će biti važno da Me priznate otvoreno… I vi također ne trebate biti uplašeni, jer Moja će snaga teći ka vama tako da ćete biti sposobni ostati vjerni Meni, tako da ćete Me radosno priznati i očitovati vašu snagu još više… Ja Sam vam predskazao ovo vrijeme i ono će se dogoditi kao što je proglašeno; otkrit ćete kako ćete se susresti sa sve više protivnika, da će mržnja spram vas koji proglašavate Moju Riječ postati veća, i onda ćete biti dobro savjetovani da izbjegavate neprijatelja, tako da nećete sebe promišljeno izložiti opasnosti… Onda trebate biti mudri kao zmije i bezazleni kao golubice (Matej 10:16)… ali vi Mene ne smijete izdati… Ali tko bi drugi osim Mene bio sposoban dati vam snagu, tko drugi osim Mene bi vas mogao zaštititi i opet izvesti iz svake opasnosti? Moj protivnik će također biti zavezan od strane Mene kada je vrijeme ispunjeno, i njegova će aktivnost dokončati… I vi se možete osloniti na činjenicu da ću se Ja Osobno pobrinuti za vas kada je vrijeme kraja pristiglo, kada morate donijeti vašu odluku kojeg gospodara želite priznati. Jer on će biti nesposoban oboriti one koji žele biti Moji Vlastiti, budući ću se Ja Osobno boriti na njihovoj strani a on doista nije dorastao Mojoj sili. I on će biti zavezan jedno bekonačno dugo vrijeme opet zajedno sa njegovim sljedbenicima (Otkrovenje 20:2, 3), tako da će era mira započeti za ljude koji više ne mogu biti salijetani/uznemiravani od strane njega. Međutim, ovo vrijeme mira će biti na Novoj Zemlji, budući će najprije red morati biti iznova uspostavljen, najprije će duhovna bića morati biti ‘suđena’… Jedino onda će se viši razvoj nastaviti, jedino onda će opet biti mir na nebu i na Zemlji.

AMEN