Bertha Dudde, br. 7865, 5 Travanj 1961

Zemlja će morati biti obnovljena ako će viši razvoj duhovnih bića napredovati; sva djela stvaranja će morati osloboditi duhove tako da oni mogu nastaviti njihov razvoj unutar novih formi, budući da je to svrha djela stvaranja nazvanog ‘Zemlja’… Jer to se ne tiče jedino vas ljudi koji bi dobrovoljno trebali postići vaš konačni cilj na Zemlji ali podbacujete to napraviti… to se također tiče duhovne supstance zavezane unutar forme koja još nije bila u stanju prispjeti do mogućnosti da služi i kojoj će put služenja trebati biti otvoren. Sve dok vi ljudi ne znate značenje i svrhu stvaranja, vi isto tako nećete uzeti u obzir mogućnost jedne skorašnje transformacije Zemljine površine. A ipak ona će se dogoditi i može jedino biti doživljena od strane ljudi koji su ispunili svrhu njihova zemaljskog života, koji su potpuno sazrijeli i prema tome će nastaniti Novu Zemlju… Otud oni također znaju Božji plan Spasenja, oni vjeruju da žive u posljednjim danima i očekuju Kraj i sa njime Dolazak Gospoda, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu. Ali njih ima samo nekolicina…

Ljudski nizak duhovni nivo je tako očigledan da je vrijeme došlo kada se opet mora dogoditi promjena… kada svi duhovi trebaju biti postavljeni u forme koje korespondiraju sa njihovim stupnjem zrelosti… I time će ljudsko biće, kako je potpuno podbacilo, morati također biti iznova prognano u tvrdu materiju i započeti novi proces razvoja; dok duhovno biće zavezano unutar materije može okupirati rastuće mekše forme sve dok ono jednog dana ne dosegne stadij kada se može zaputiti stazom preko Zemlje kao ljudsko biće zbog njegove posljednje odluke volje. Činjenica da će ljudi doživjeti ovu grubu sudbinu novog prognanstva je rezultat njihove slobodne volje, jer oni više nemaju nikakvih duhovnih čežnji na Zemlji, oni su totalno priljubljeni uz materiju i prema tome će postati ono za čim su čeznuli u ovom zemaljskom životu. Unatoč tome, oni su bili dovoljno opominjani i upozoreni, tijekom njihova zemaljskog života oni su bili obaviješteni o svrsi zemaljskog života, i ni jedna osoba neće biti sposobna reći da on nema apsolutno nikakvog znanja o tome. Činjenica da je on, svojom vlastitom slobodnom voljom, bio odbacio sve što je moglo povećati njegovu zrelost je njegova vlastita krivnja za koju će on posljedično također morati platiti. Produženje stare Zemlje, međutim, ne bi nikada osiguralo da bi se ovi ljudi promijenili; oni bi jedino uvijek dalje propadali i također spriječili duhove unutar forme da dalje napreduju. Ali tko će ovo vjerovati ako je o tome obaviješten?

Čim ljudi više ne vjeruju u Boga, u nastavak života nakon smrti, u odgovornost na njihovoj strani, spomenuti nizak duhovni nivo će biti dosegnut koji čini nužnim Kraj, rastavljanje zemaljskih tvorevina. Jer u tom slučaju ljudsko bi postojanje na Zemlji bilo besmisleno, blagoslov jednog utjelovljenja kao ljudsko biće ne bi više bio iskorišten, Zemlja bi prestala biti mjesto obrazovanja za duhovna bića i totalna transformacija bi se morala dogoditi da bi dokončala ovo neduhovno stanje stvari. I vi ljudi ćete se uskoro suočiti sa ovom transformacijom, vi ćete se uskoro suočiti sa duhovnom i zemaljskom prekretnicom, jer vrijeme koje vam je bilo podareno za sazrijevanje vaših duša je dokončalo. Sve do Kraja ćete vi biti upozoravani i opominjani, sve do Kraja ćete vi biti podučavani u svezi svrhe vašeg postojanja, vi ćete primiti znanje o Božjem planu Spasenja, o Njegovoj beskrajnoj Ljubavi za sve Njegove žive tvorevine i o mogućnosti i pomoći s Njegove strane da postanete blaženi prije nego pristigne Kraj… Međutim, vi ćete sve ovo trebati prihvatiti vašom vlastitom slobodnom voljom, vi trebate najozbiljnije htjeti ispuniti svrhu vašeg ljudskog postojanja… vi trebate priznati Boga iznad vas samih i apelirati Mu za milosrđe… I uistinu, vi ćete još biti spašeni u posljednji čas, inače će Sud stupiti na snagu nad vama, inače ćete dobiti ono za čime stremite… vi ćete se iznova pretvoriti u materiju koja vas je bila držala vezanima za Zemlju tako da se niste zaputili stazom uspona i prema tome ćete iznova završiti u bezdanu.

AMEN