Bertha Dudde, br. 7954, 1 Kolovoz 1961

 Prema tome stojte čvrsto i ne dopustite vašoj vjeri da se koleba, jer Ja, vaš Bog i Otac od vječnosti, je-Sam i ostajem sa vama kada počinje velika vjerska borba putem koje Moj protivnik (Sotona) također želi prouzročiti poraz/propast vas koji ste Moji Vlastiti. Sve poduzeto protiv Mene će uvijek ciljati učiniti Isusa Krista i Njegov čin Spasenja za vas nevjerojatnim (1 Ivanova 2:22; 4:3; 2 Ivanova 1:7)… A činjenica da će Isus Krist biti zanijekan, da će ljudi biti lišeni sve vjere u Njega i da oni neće prema tome imati nikakve mogućnosti otići sa ove Zemlje u iskupljenom stanju treba za vas biti uzeta kao jedan očigledan znak nadolazećeg kraja… Jer Moj protivnik će Mene otvoreno izazvati napadajući Isusa Krista u Kojem Sam Ja postao vidljivi Bog za čovječanstvo.

I što više intenzivno izbije ova borba to više možete biti uvjereni u Moje prisustvo, jer Ja neću napustiti Moje Vlastite, Ja neću dopustiti Mojemu protivniku da bude pobjedonosan nad onima koji žele biti i jesu Moji Vlastiti. A kada ste tako satjerani u kut postavljenim uvjetom da Me zaniječete kao Božanskog Iskupitelja Isusa Krista… kada morate odabrati između Mene i Mojega protivnika, onda samo postavite svo vaše povjerenje u Mene budući ću vam onda Ja biti bliže nego ikada; Ja Osobno ću se boriti sa vama i vi se ne trebate plašiti Mojega protivnika, jer Moja je moć najviša i zaštiti će vas, bez obzira kako prijeteće poduzimanja protiv vas mogu izgledati. Ali onda vi možete očekivati vaše izbavljenje unutar sati, vi možete računati na Moj Dolazak unutar sati i kraj svijeta, odakle ću vas otkloniti (1 Solunjanima 4:16, 17) na samom vrhuncu nevolje i opasnosti…

Ne postanite nevjerni/neodlučni onda, nego se prisjetite da Sam vam predskazao da ćete vi još morati otrpjeti velike muke poradi vaše vjere… Ipak što je snažnija vaša vjera i više povjerljivo vi ostanete uz Mene, lakša će biti vjerska borba za vas, jer Ja doista imam moć na Mojem raspolaganju odvratiti čak najgore od vas, i Moji Vlastiti će doživjeti Moju Ljubav i moć i prema tome mogu povjerljivo i neustrašivo očekivati ovo vrijeme. Ali ono hoće doći, jer vjernici će potpasti pod napad od strane zemaljskih vlasti i onih koji su porobljeni od strane Mojega protivnika… Moji Vlastiti će morati dati javno svjedočanstvo i ne trebaju biti uplašeni, jer Bog Kojega oni priznaju će također otkriti Njegovu moć i pomoći im u zemaljskoj nevolji i patnji…

Samo budite pripremljeni da će brutalne mjere biti korištene protiv vas, koji želite ostati odani Meni… Ali ne zaboravite da Sam Ja Gospodar nad životom i smrti, nad nebom i Zemljom (Matej 28:18)… i da Ja doista imam sredstva i načine kako izvesti Moje Vlastite iz zemaljske nevolje, čak ako izgleda kako nema izlaza. I kojegod zemaljske stvari vama budu zanijekane… Ja ću vas čudesno nahraniti i utažiti vašu žeđ, jer to je, također, unutar Moje moći, naposlijetku, Ja Sam stvorio nebo i Zemlju, Ja Sam napravio sve zakone sukladno Mojoj volji… I time Ja također mogu ukinuti zakone i prehraniti vas natprirodno… Ja vas također mogu okružiti sa zaštitničkom barijerom, Ja mogu podučiti Moje anđele da formiraju takvu barijeru oko vas…

Vi jedino trebate sebe vjerno povjeriti Meni, vašem Ocu, Koji neće napustiti Njegovu djecu u opasnosti i koji će vas zaštititi od neprijatelja vaše duše, od zemaljskih i duhovnih suparnika… Jer Moja moć i Moja Ljubav je velika… I ovo će se dogoditi u skoroj budućnosti… Ipak prethodno ovome vi ćete i dalje biti predmetom testova vjere ali ovi će vas, također, osnažiti i omogućiti vam da stojite čvrsto u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji. I čim se ovaj sukob zapali vi ćete također znati da kraj nije daleko, jer Moj protivnik će jedino voditi rat kratko vrijeme, budući ću Ja poradi Mojih odabranih ljudi skratiti vrijeme (Matej 24:22), Ja ću ga zavezati baš kao i njegove pristalice. Jer vrijeme koje je bilo podareno za njegove aktivnosti na Zemlji je ispunjeno i kraj Zemlje je blizu, kao što je proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN