Bertha Dudde, br. 7970, 18 Lipanj 1961

Ono što će se još dogoditi prije kraja ove Zemlje može jedino uvijek biti najavljeno kao nešto izuzetno teško i tužno za čovječanstvo, jer Božji će glas odjeknuti svugdje, iako na potpuno drugačije načine… Jer gdje su Njegove Riječi Ljubavi zanemarene On će Sebe očitovati više izrazito; biti će patnje i nevolje na svim mjestima, nesreće i katastrofe će se mijenjati sa prirodnim događajima gdje elementi prijete i uništavaju život… I sve ovo je Božje djelovanje ili Njegovo dopuštenje da bi uznemirio ljude i učinio ih svjesnima stvarne svrhe njihovih zemaljskih života. I gdje su ljudi ujedinjeni sa Njime nevolju će biti lakše podnijeti, budući On neće napustiti Njegove vlastite premda su oni posred ovih događaja i nesposobni izbjeći ogromnu nevolju tijekom posljednjih dana prije kraja.

I svi vi jedino trebate zamjetiti što se događa oko vas i u svijetu, jer oni su vidljivi znaci upozorenja i uvijek prepoznatljivi vjerniku kao Božja intervencija ili dopuštenje, budući vam je bilo predskazano kako ćete morati otrpjeti tešku nevolju i bijedu prije kraja. Svi znaci koji su bili predskazani za kraj su prepoznatljivi; ipak vi ljudi ga uvijek želite vidjeti u udaljenoj budućnosti, vi ne želite vjerovati kako je vrijeme kraja došlo. Ali vama je bilo također rečeno kako će vrijeme biti skraćeno poradi onih koji žele vjerovati i ustrajati (Matej 24:22). I stoga će se sve dogoditi u vrlo brzom slijedu… Nevolja i bijeda, vjerska borba i Antikristova furija… koja/i će izroniti na površinu itekako izrazito, i ovo jedino bi vam kraj trebalo učiniti vjerojatnim. Jer ljudi koji su porobljeni od strane njega će premašiti jedni druge u opakosti, mržnji, lažima i osvetoljubivosti, žudnja za moći i tiranija će jasno identificirati njegove akcije, i ljudi će ga poduprijeti budući se oni slažu sa njegovom voljom i okrutno prosljeđuju protiv njihovih bližnjih ljudskih bića koja i dalje vjeruju i žele ostati vjerni Bogu.

I ovi će primiti izvanrednu zaštitu i snagu, jer Bog će ostati sa Njegovim Vlastitima i voditi ih kroz sve nevolje i poteškoće. I blažen je onaj koji prepozna vrijeme i sebe povjeri Jedinome, Koji ga može zaštititi u svakoj nevolji… blažen je onaj koji vjeruje… blažen je onaj koji Mu dopusti govoriti mu i neprestano prima snagu od Njega… Jer čak ovo teško vrijeme će dokončati i sudbina onih koji izdrže do kraja će biti blažena. Prije ili poslije snaga Božjeg protivnika će biti poražena, onda će on i njegovi protivnici biti zavezani (Otkrovenje 20:2, 3) i na Zemlji će opet zavladati mir… Ali ne više na ovoj Zemlji budući je njezin kraj došao sukladno vječnom zakonu… No ona će izroniti nanovo kroz Božju moć, i ljudi koji izdrže do kraja će biti premješteni u raj Nove Zemlje (1 Solunjanima 4:16, 17), budući oni vjeruju u njihova Boga i Oca Koji će ih spasiti od krajnje nevolje/patnje i bijede… Jer vrijeme je ispunjeno i kraj dolazi kako je najavljeno u Riječi i Pismu.

AMEN