Bertha Dudde, br. 8017, 13 Listopad 1961

Moji će vlastiti, također, trebati trpjeti nevolje budući će njihova vjera postati rastuće snažnija kada ću ih, opet i iznova, Ja izvesti iz njihove teške situacije. Jer oni će ustrajati do kraja i stoga potrebuju snažnu i nepokolebljivu vjeru iz koje će onda crpsti snagu za njihov otpor. Borba protiv vjere će doći posljednja ali će ova biti brutalno vođena… Živa će vjera, međutim, njoj pružiti otpor, jer onda ćete biti tako blisko sjedinjeni sa Mnom da se nećete ničega bojati, bez obzira što će neprijatelj napraviti kako bi vas srušio. Snažna vjera je živa veza sa Mnom… Onda Ja više neću biti udaljeni Bog za vas nego ću biti vaš Otac Koji je sa Njegovim djetetom, koje prema tome više ne može biti tjeskobno budući za sebe zna kako je sigurno pod Njegovom zaštitom. Ovo će onda biti dokaz tko pripada Mojoj crkvi, koju Sam Osobno utemeljio… čija je vjera poput Petrove, vjera koja se ne koleba bez obzira koliko je juriša poduzeto… To će biti dokaz tko je blisko sjedinjen sa Mnom, tko poznaje Istinu i prema tome također Moj vječni plan Spasenja. I oni će se neustrašivo suočiti sa svime što će biti napravljeno protiv njih. Vi, koji ste Moji Vlastiti, ćete prepoznati sve jasnije kako kraj nije daleko, i vi trebate također promatrati svijet sa otvorenim očima; onda ćete prepoznati nizak duhovni stupanj koji više ne može potonuti imalo niže što je razlog da je kraj nužan.

Međutim, dan je bio odlučen od vječnosti i definitivno će biti ispoštovan. Ipak ljudi će skeptično htjeti odbaciti vaša proglašenja, oni će vas jedva slušati kada ih opominjete i upozoravate, oni će praviti planove za budućnost i neće htjeti odustati od njih, oni će jedino uvijek razmišljati na čisto zemaljski način i neće obraćati pažnju na duhovne prijekore… I prema tome oni će biti uhvaćeni na iznenađenje nadolazećim događajem i također će doživjeti kraj nepripremljeni ukoliko im Moj konačni poziv na buđenje još ne omogući pronaći Me i promijeniti njihov način života. I napomol svih ovih događaja vi, koji jeste i želite ostati Moji Vlastiti, ćete morati biti pripremljeni unaprijed. Vaša se vjera ne smije započeti kolebati; vi morate biti čvrsti poput stijene… I Ja vam želim pomoći steći ovu vjeru dozvoljavajući vam doživjeti Moju pomoć sve više očigledno kada ste u velikoj nevolji. Ja vas doista neću ostaviti budući ste vi sebe izručili Meni i želite Mi biti u službi. Ali Ja također znam kakvi će zahtjevi još biti postavljeni pred vas u posljednjim danima i Ja vas želim pripremiti tako da možete djelovati pravedno u odnosu na sve, da ćete imati snagu vjere na vašem raspolaganju koja je vaša jakost/odvažnost bez obzira što se dogodilo. Štogod vam nedostaje i dalje potrebuje Moju pomoć; svatko od vas i dalje mora biti podučen od strane Mene budući je Moja volja da ćete ustrajati, da ćete dokazati sebe u svim kušnjama, da ćete doći k Meni u svakoj nevolji i vjerno se oslanjati na Mene i Moju pomoć… Opet i iznova će vam biti dozvoljeno doživjeti Me, opet i iznova vi morate osjetiti Moju Ljubav i moć, Ja vam želim biti prisutan u svako vrijeme tako da vaša veza sa Mnom raste sve snažnija, i onda vi više nećete biti u opasnosti pogriješiti, jer Ja ću vas držati (u smislu: ‘neću ispustiti’) i štititi od Mojeg protivnika, bez obzira koje su njegove akcije protiv vas. Posljednja vjerska borba na ovoj Zemlji će biti kratka budući ću Ja Osobno skratiti dane poradi odabranih (Matej 24:22)… Ali ona će se neopozivo dogoditi, naposlijetku to je stvar konačnog razdvajanja ovaca od koza… Moji vlastiti će morati otvoreno svjedočiti za Mene pred svijetom, i oni će doista imati snage dati ovo javno priznanje, budući se u svjesnosti o Mojem prisustvu oni neće bojati protivnika… i budući će se suočiti sa njime sa obiljem snage i neće se bojati govoriti kada je priznavanje od njih zahtjevano. I čak ako onda izgleda kao da protivnik (Sotona) pobjeđuje… on vas neće biti sposoban ubiti jer Ja Osobno ću doći na oblacima… Ja Osobno ću vas izbaviti iz krajnje nevolje, Ja ću podignuti Moje Vlastite ka Meni i ograničiti Mojeg protivnika iznova za jedno dugo vrijeme… Ja ću dokončati njegovu aktivnost… Ja ću podignuti Moje Vlastite gore do neba i onda ostvariti čin transformacije Zemlje, tako da novi period Spasenja može započeti i proces razvoja duhovnih bića će se biti u stanju nastaviti sukladno vječnom planu Spasenja.

AMEN