Bertha Dudde, br. 8033, 5 Studeni 1961

 U predvidivoj budućnosti vi ćete doživjeti Istinu Moje Riječi, jer Ja ću Sebe izraziti kroz prirodne sile, kao što Sam neprestano unaprijed upozoravao… I vi nećete biti sposobni ignorirati Moj glas, jer on će odjeknuti silno i baciti svijet u kaos… Premda će predjel događaja biti doista ograničen on će i dalje biti takvih ogromnih proporcija da će svatko biti uzbunjen jednom kada je obaviješten o njemu… Jer, isprva, sve će komunikacije sa pogođenim područjima biti prekinute… Jedna jezovita tišina će preplaviti zonu katastrofe budući je sav kontakt izgubljen dok prvi užas nije prošao. I onda će svijet biti obaviješten od onome što se dogodilo, prije nego primi novosti o katastrofičnim detaljima.

Međutim, sa ljudima moram oštro progovoriti budući oni odbijaju slušati Moj nježan glas, budući oni ne vjeruju Mojoj Riječi koja je poslana odgore i dostavljena im od strane Mojih glasnika. Otud, Ja moram izraziti Sebe tako da Moj glas ne može biti ignoriran… I Ja moram poslati sud na čovječanstvo kojem će mnogi ljudi pasti žrtvom ali koji unatoč tome mogu primiti Moju Ljubav i milost zbog njihove prerane smrti. I stoga vi trebate prepoznati Istinu Moje Riječi i aktivirati vašu volju, jer čak nakon katastrofe vi i dalje možete donijeti slobodnu odluku budući Ja nikoga ne silim da se okrene ka Meni… Ipak užasan prirodni događaj može doprinjeti spram toga da ljudi pronađu njihov put do Mene, budući je nevolja ekstremna i nema nikakvog očiglednog izbavljenja s bilo koje strane. Ali što izgleda nemoguće je moguće Meni… I ako se čovjek ovoga sjeti i zazove Me u duhu i u Istini on može također doživjeti čudesnu pomoć… Ja ću mu tako očito Sebe otkriti, da će on prepoznati moć i također Ljubav njegova Boga i Stvoritelja i onda se okrenuti ka Meni u vrlodubokoj vjeri i poniznoj pokornosti.

Sve što još duše može dovesti nazad k Meni će biti učinjeno od strane Mene, ali Ja također znam kako li je teško pridobiti ih i prema tome moraju biti korištena izvanredna sredstva izbavljenja, koja vama ljudima izgledaju okrutna a ipak su jedino aktivnost Ljubavi na Mojoj strani kako bi spasio baš te duše čije stanje je Meni poznato. Ja ih ne želim pustiti da padnu u ruke Mojega protivnika, koji će im osigurati daleko goru sudbinu nego što to ikada može uspjeti najveća zemaljska patnja… Vjerujte Mi, bez obzira što se dogodilo, bez obzira što je dozvoljeno od strane Mene, Ja Sam uvijek jedino motiviran od strane Moje Ljubavi… Ja nadgledam sudbinu svake osobe, nitko za Mene nije previše nevažan ili previše nezreo, Ja brinem za sve vas koji trenutno živite na Zemlji kao ljudska bića, budući vam Ja želim pomoći da ostvarite konačno savršenstvo na Zemlji, budući vas Ja želim zaštititi od sudbine novog prognanstva i jedino uvijek želim da okrenete vaše misli ka Meni, tako da ćete izbjeći konačni pad… da budete još jednom postavljeni u tvorevine Nove Zemlje.

I bez obzira kako je pogubna Moja intervencija za ljude pogođenih područja… ona je opravdana Mojom Ljubavlju spram vas, jer sa duhovnog gledišta to je samo izbaviteljska misija a ne jedan čin osude… Vaš je zemaljski gubitak nevažan poredbeno sa dobitkom kojeg vaše duše mogu postići… I ako morate izgubiti vaš život onda možete također zavisiti o Mojem milosrđu, koje vam osigurava mogućnost u kraljevstvu onostranog da postanete prosvjetljeni i da se uzdignete… Jer na Zemlji bi vi, sa sigurnošću, pali žrtvom Mojem protivniku, i od ovog želim zaštititi one od vas za koje prepoznajem kako su se sposobni promijeniti. Jer preostalo je još samo kratko vrijeme prije kraja, i ovaj kraj će doći uskoro nakon toga. Ipak, prethodno tome vam Ja još želim dati znak, konačnu opomenu i upozorenje koje će, premda će se ono bolno umiješati u nebrojene ljudske živote, osnažiti vjeru u Moju Riječ, tako da oni mogu sebe pripremiti za kraj, koji će ubrzo slijediti.

AMEN