Bertha Dudde, br. 8088, 27 Siječanj 1962

Vi ste s Moje strane podučeni u svemu što trebate znati radi dobrobiti spasenja vaših duša (= u smislu, ‘kako bi se time mogli okoristiti u svrhu spasenja vaših duša’)… A to uključuje činjenicu da će oni od vas koji će podučavati, koji će proglašavati Moje Evanđelje, koje Ja šaljem u svijet kao Moje učenike posljednjih dana… biti također uvedeni u Moj vječni plan Spasenja. Jer vi trebate poznavati sve međuodnose tako da sa uvjerenjem možete preda(va)ti dalje znanje koje primate od Mene. To je razlog zašto vam duh prenosi opširno znanje, drugim riječima: Ja vas Osobno podučavam tako da ćete upoznati istinu. Ja sam uvijek spominjao činjenicu da je kraj neminovan i objašnjavao vam činjenicu i razlog zašto će period spasenja završiti da bi opet novi započeo… Ja Sam vam skicirao Moj plan Spasenja i također vam dao razlog za vaše zemaljsko postojanje… Ja Sam vam dao tumačenje u svezi vašeg porijekla i vašeg cilja i također vam priskrbio ispravnu sliku o Meni Samome, o Mojoj prirodi, kako bi vas ohrabrio (po)tražiti kontakt sa Mnom direktno i stremiti spram vašeg savršenstva… Ja Sam također razjasnio činjenicu da je vaša temeljna priroda bila drugačija nego je to sada… ali da bi vi ponovno trebali postići izvorno stanje… što je svrha i cilj vašeg života na Zemlji…

Otud je Moje neprestano nastojanje obavijestiti vas o Mojem planu Spasenja, ipak jedino su nekolicina u stanju i voljni prihvatiti informaciju. Međutim, oni koji su ozbiljni po pitanju njihovog savršenstva će biti istinski podučeni a to je jedino moguće kroz ‘djelovanje duha’… tako da će vaša duhovna iskra (= ‘indwelling spiritual spark’ se odnosi na Božansku Iskru ili dijelić Božanskog duha koji je položen u našu dušu, tj. ‘koji tamo boravi’; to je također duhovno značenje ‘Sina Božjega’ u Riječi Božjoj) napraviti kontakt sa vječnim Ocem-Duhom tako da ljudsko biće može biti podučeno iznutra u svezi svega što treba znati kako bi ponovno postao blaženo sretan, kao što je bio u početku. Ali ovo priopćavanje/prenošenje znanja ne može biti nametnuto ljudskom biću, čovjekova slobodna volja mora odlučiti što on želi prihvatiti a što odbiti, jer jedino je uz uvjet slobodne volje moguće ostvariti savršenstvo na Zemlji. Moje sluge na Zemlji prema tome jedino dobavljaju njihovim bližnjim ljudskim bićima znanje, Moje čisto Evanđelje, oni se jedino uvijek mogu pobrinuti da će ljudi primiti informaciju u svezi neobičnog djelovanja njihovog vječnog Boga i Stvoritelja, Koji čovječanstvu želi podariti znanje koje će mu pomoći ostvariti blaženstvo…

I to je ono od čega se sastoji rad u vinogradu poradi čega ljudi sebe stavljaju Meni na raspolaganje budući Mi oni žele služiti kao vjerne sluge tijekom posljednjih dana… Distribuiranje Evanđelja je toliko važno tijekom posljednjeg vremena prije kraja da ću Ja blagosloviti svaku osobu koja Mi sebe u tu svrhu stavi na raspolaganje, budući ljudi trebaju znati što će im se dogoditi, trebaju biti osvješćeni za činjenicu kako će jedan period spasenja dokončati te da trebaju dati sve od sebe kako bi ispunili svoj zadatak na Zemlji. Unatoč tome, jedino oni koji žude za istinom će ju prihvatiti, jer oni su sposobni prepoznati istinu kada im biva donešena/dostavljena. Ljudska slobodna volja odlučuje njihovo buduće stanje, zato ako su ljudi istinski podučeni njihovoj će volji biti moguće napraviti ispravnu odluku, jer istina je snaga… naposlijetku, ona iz Mene proizlazi i ne može biti neučinkovita… Ali ona ih ne prisiljava na prihvaćanje (ili ‘ona ne prisiljava njihovo prihvaćanje’)… namjesto toga, ona će tek snažno dojmiti čovjeka ako ima dobru volju… I Ja vas želim dovesti do njega (= tog čovjeka dobre volje) i, opet i iznova, otvoriti vrata za vas kroz koja vi možete ući i proglasiti Moje Evanđelje… Vrijeme ističe i ljudi hitno potrebuju istinu… svjetlo na kojem oni mogu prepoznati put koji vodi do viših sfera. Iz tog će razloga oni primiti takvo svjetlo odgore budući tama prevladava na Zemlji i svjetlo od gore mora prodrijeti ako će tama biti raspršena i omogućiti ljudima da još stupe na danje svjetlo prije kraja. To je zašto Ja još poduzimam takvu očitu brigu za ljude i, ako Mi se oni otvoreno ne suprotstave, oni će uskoro osjetiti ublažujući učinak svjetla istine i žudjeti za njime, u kojem slučaju se niti ne trebaju plašiti bliskog kraja, jer oni će se zaputiti putem uspona u svjetlo… to jest, istina će ih voditi nazad k Meni, iz Koga su jednom proizašli.

AMEN