Bertha Dudde, br. 8317, 1 Studeni 1962

 Možete uzeti zdravo za gotovo da ćete uskoro ući u posljednji stadij prije kraja… Jer znakovi će biti zamjetni koji su bili predskazani u Riječi i Pismu… Međutim, u nikojem slučaju vi nećete biti prisiljeni u to vjerovati, jer svaka je osoba slobodna otkriti njegovo vlastito objašnjenje s obzirom na to da li to korespondira sa Istinom ili ne… Ipak osoba duhovnog uma zna da jedan period dolazi do kraja, i on također zna da će novi započeti iznova, budući bezbrojna duhovna bića trebaju još biti iskupljena koja putuju stazom kroz Zemlju dijelom u ograničenom stanju a dijelom kao slobodna bića u svrhu njihovog povratka k Bogu… Sve će se dogoditi unutar zakonskog reda, i dezintegracija stvaranja baš kao i preoblikovanje Zemlje, budući je Božji plan Spasenja bio predodređen od vječnosti… I usljed ogromne milosti vašeg vječnog Boga i Stvoritelja vama ljudima koji živite u posljednjim danima je dozvoljeno biti informiranima o onome što leži ispred vas… Vi ćete biti inicirani u Njegov plan Spasenja ako želite znati Istinu u svezi njega, i prema tome vi možete primiti Njegovu Riječ koja vas u svoj Istini obaviještava o svemu što se odnosi na čin stvaranja i deifikaciju… Jer to nije Njegova volja da ćete doživjeti kraj u potpunom neznanju jer… ako samo posjedujete mali tračak shvaćanja… vi ćete uložiti napor da ispunite svrhu vašeg zemaljskog života što za sobom povlači da ćete dovesti čin deifikacije do ostvarenja u zemaljskom životu i time doseći vaš cilj (Matej 5:48)…

Kakogod, potrebna je vaša slobodna volja da bi se (sa)znala Istina, i onda ćete vi također biti sposobni vjerovati sve što je vama ljudima dostavljeno kroz Riječ Božju odgore. Onda ćete vi također pronaći vjerojatnim da su kraj i totalna transformacija Zemlje blizu, jer vaš duh će vam puno toga objasniti i svi međuodnosi će se posložiti… I stoga ćete vi također biti sposobni promatrati zbivanja u svijetu koja će imati alarmantne posljedice za cijelo čovječanstvo… Vi ćete promatrati kako ljudi prosljeđuju jedni protiv drugih i mjere koje svi sudionici poduzimaju kako bi branili/dokazivali njihovu vlast/moć… Vi ćete postati jako zastrašeni, jer vama će ljudima zaprijetiti jedan uništavajući rat ogromnih razmjera, strah će biti široko rasprostranjen koji će jedino mimoići nekolicinu koji sebe potpuno izručuju njihovom Bogu i Stvoritelju, njihovom Ocu od vječnosti, i koji će prema tome biti izvedeni iz svake nevolje… I Njegovo vođenje će biti doista znamenito, jer On Osobno će intervenirati… Ipak, namjesto da se umanji, nevolja će postati puno gora, jer onda će ljudi biti suočeni i sebe naći na nemilosti prirodne katastrofe, bješnjenja elemenata, što ljudski ne može biti spriječeno, budući je to izražaj one Sile Koja je u kontroli nad svim silama i Koju elementi moraju slušati u skladu sa Njezinom voljom…

I ovo će biti svitanje vremena koje se doista može smatrati za najveću mizeriju koja je ikada nadošla na ovu Zemlju… ali koju, opet, neće toliko grubo osjetiti Njegovi Vlastiti budući oni mogu primiti Božju izvanrednu pomoć u svako vrijeme… Ipak oni koji su udaljeni od njihova Boga i Stvoritelja, koji ne vjeruju u Njegovu Ljubav i mudrost, u Njegovu veću od najveće moći, će morati trpjeti veliku nevolju budući oni neće zazvati Onoga Koji im može pomoći u njihovoj patnji/ojađenosti… Oni Ga neće priznati te su i dalje istog protivnog duha kao što su bili u vrijeme njihova otpadništva od Boga, i stoga će se oni opet vratiti u bezdan, odakle su već bili sebe uzdigli sa Božjom pomoći i samo su bili morali proći njihovu probu volje kako bi bili potpuno iskupljeni od sve krivnje. Jer u posljednjim danima će izbiti brutalna borba protiv Isusa Krista, Koga vi ljudi morate priznati kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta u Kojem je Bog Osobno postao ljudsko biće… tako da možete onda ući u duhovno kraljevstvo u iskupljenom stanju… Ipak Božji protivnik će objaviti rat svima onima koji vjeruju u Njega, i prema tome svatko će Ga morati javno ispovjediti pred svijetom… I jedino oni koji su prihvatili Njegovu Riječ koja je bila transmitirana na Zemlju odgore će biti sposobni priznati Ga, jer oni će prepoznati Istinu i znaju Tko je bio Isus Krist i zašto On mora biti prepoznat, i oni će ostati Njemu vjerni sve do kraja i pripadati onima koji će biti odnešeni kada je Dan kraja došao… Vjerska borba će biti posljednji test izdržljivosti za vas ljude, ali kojeg ćete vi koji znate Istinu biti u stanju proći… To je zašto Bog opet i iznova dostavlja Njegovu Riječ na Zemlju, tako da svi ljudi mogu sudjelovati u Istini kako bi ju također podržali pred svijetom tijekom konačne vjerske borbe, jer jedino Istina će im osigurati informaciju u svezi Isusa Krista, i jedino vjera u Njega će vam dati snagu da ustrajete do kraja… dok On Osobno ne dođe da vas dohvati u Njegovo kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17).

AMEN