Bertha Dudde, br. 8500, 18 Svibanj 1963

 Dan kojeg je Moja mudrost predodredila kako bi uzrokovala transformaciju Zemlje, koja pak samo služi svjetovno naklonjenoj ljudskoj rasi kao prebivalište ali više nije korištena kao duhovno mjesto naobrazbe, nije daleko… Dan nije daleko kada će Moja volja sprovesti u djelo jedan čin koji će imati za cilj ostvariti kompletnu transformaciju izvanskog oblika djela stvaranja zvanog Zemlja, što će predstavljati uništenje svega života u, na i iznad Zemlje baš kao i svih postojećih djela stvaranja (Sefanija 1:2, 3; 2 Petrova 3:10-12)… Jer Moj plan Spasenja je bio određen još od vječnosti i vrijeme će biti ispoštovano kojeg Sam Ja, u Mojoj mudrosti, prepoznao da će biti nužno kako bi stvorio nove mogućnosti za sazrijevanje za duhovna bića… I vi ljudi nećete biti sposobni uvjeriti Me da odustanem od ovog plana ili da vam podarim više vremena, jer Ja znam i znao Sam od vječnosti duhovno stanje čovječanstva u ovom trenutku vremena, i baš to je razlog zašto je kompletna promjena potrebna, obnovljena transformacija svih duhovnih bića koja su na stazi povratka k Meni… Posljedično tome, Moja predskazanja da vi ne bi trebali računati na dugo vrijeme trebaju biti shvaćena doslovno… da vi ne bi trebali prebacivati najavljeni Kraj u budućnost, jer jednog dana će budućnost postati sadašnjost, i ovo je vrijeme pristiglo. Štoviše, vi ljudi možete sami za sebe vidjeti po svim događanjima u svijetu oko vas da duhovno nisko stanje ljudi više skoro ne može biti nadmašeno, i u tome ćete također morati prepoznati razlog za skori Kraj (Luka 12:53-57), je sve je postalo poremećeno (tj. izvan-RED-no), razvoj duhovnih bića je došao do zastoja ako u stvari čak i ne nazaduje…

Otud živite sa lažnom nadom ako vi ljudi vjerujete da Me možete pridobiti kroz molitvu, čak ako vam Ja nastavljam govoriti da molitve imaju veliku snagu… Ali što molite je jedino uvijek sebična molitva, budući vi niste pripremljeni izručiti vaš zemaljski život, i prema tome jedino molite da bi Ja trebao sačuvati Zemlju tako da vi također ne bi pali žrtvom Kraju… Vaša molitva bi se jedino trebala ticati stanja duša vaših bližnjih ljudskih bića, vi bi se jedino trebali pobrinuti o vašem duhovnom sazrijevanju i moliti jedni za druge a ne zaklinjati Mene da odustanem od konačnog uništenja, jer ono je potrebno za duhovne supstance koje su i dalje zavezane u stvaranju koje su, baš kao i vi, ovlaštene za uspon tako da će jednog dana njima također biti dozvoljeno postati ljudskom čahurom. Ali ljudi vlastitom greškom proigravaju njihovo vlastito pravo da budu utjelovljeni na Zemlji budući da više ne poduzimaju ni jedan korak prema gore nego su više naklonjeni stremiti iznova spram bezdana. Produženo postojanje na ovoj Zemlji ne bi bilo od nikakve koristi za ove duše, namjesto toga one bi potonule čak još dublje, i one će biti spriječene da to naprave… što će se dogoditi kroz novo prognanstvo (u materiju tj. u tvorevine Nove Zemlje)… tako da će one iznova biti otrgnute od Mojeg protivnika, koji je imao toliko puno kontrole nad njima kao ljudskim bićima u zemaljskom životu. Vi ljudi bi jedino trebali moliti jedni u ime drugih tako da će duše i dalje sebe osloboditi od njegove kontrole prije Kraja… Takva molitva Ljubavlju ispunjenog zauzimanja za jedno od vaših bližnjih ljudskih bića će također doseći Moje uho i biti uslišena… ipak vi nećete uspjeti u pokušajima da Me uvjerite da promijenim Moj plan od vječnosti, naposlijetku, Ja znam što je korisno za sve Moje žive tvorevine i što će im pomoći napredovati.

Prema tome, svatko tko želi raditi za Mene u Mojem vinogradu treba uzeti u obzir da je neizbježan Kraj činjenica i kako slijedi biti prikladno aktivan na Zemlji tako što će propovijedati Ljubav i također skretati pažnju svih ljudi na proglašivača ovog Božanskog učenja Ljubavi, na Isusa Krista, tako da će se oni zaputiti stazom k Njemu i pod Njegovim Križem postati iskupljeni od grijeha i smrti kada je došao Kraj… Onda će oni ili ući u kraljevstvo svjetla ili biti postavljeni na Novu Zemlju gdje će im biti osiguran rajski ostanak, što se samo po sebi već može porediti sa ulaženjem u kraljevstvo svjetla, budući su ljudi prošli njihov ispit zemaljskog života i postati slobodni od krivnje. I zato da bi mnogi ljudi i dalje biti sposobni doseći ovaj cilj Ja ih nastavljam adresirati opet i iznova kroz vas, Moje glasnike na Zemlji, koji primaju Moju Riječ direktno i predaju je dalje gdjegod će ona biti vjerno prihvaćena. I ovo obraćanje neće prestati sve do Kraja, jer Ja znam tko je prikladan da čuje Moju Riječ, tko dozvoljava zraci Ljubavi utjecati u njegovo srce i također ju ispravno iskorištava. I oni će svjedočiti opet i iznova da Kraj nije daleko, oni nikada neće prestati spominjati Moj plan Spasenja i neprestano upućivati na Isusa Krista i Njegov čin Spasenja… Opet i iznova Ja ću također naglasiti Njegovo veliko značenje i ljude upućivati k Njemu, Koji ih jedini može izbaviti od pada u najdublji bezdan. I svatko tko je sposoban vjerovati u Kraj, njega se isto tako neće ni bojati, jer njegova je vjera oživjela kroz Ljubav a osoba koja živi u Ljubavi će uvijek također imati snagu prkositi svim jurišima sa kojima se i dalje mora suočiti u posljednjim danima… Jer Ljubav je sama po sebi snaga, budući da Ljubav povezuje ljudsko biće sa Mnom, Vječnom Ljubavi, i tako neprestana snaga teče od Mene k njemu. I doista, nitko od vas se ne treba bojati Kraja samo ako bi uložili napor živjeti život Ljubavi… Čovječanstvu, međutim, nedostaje Ljubavi i prema tome silazi sve dublje, uzrokujući tako samo Kraj… kao što Sam prepoznao od vječnosti i prema tome Moj plan Spasenja hoće biti sproveden u djelo, kao što je bilo proglašeno u Riječi i Pismu.

AMEN