Bertha Dudde, br. 8521, 7 Lipanj 1963

Snažno svjetlo baca duboku sjenu… Tako posebice gdje je Moja Čista Riječ zračena na Zemlju (radnja je ovdje ona kao kada sunce isijava svoje zrake), mnogo će pogreške njoj (misli se na Zemlju) također biti dostavljeno, jer Moj protivnik hoće utrnuti svjetlo odgore ili zatamniti njegovu blistavost. Ovo također objašnjava njegov pokušaj da zavede ljude sa naizgled sličnim darovima, da on obmanjuje ljude sa pošiljanjima (misli se na razne objave) iz svijeta tame i pokušava ih ponuditi u istom formatu ali koji jasno odaje njegovu protuaktivnost, jer to odvraća ljude od onog što je najvažnije: od Čiste Istine u svezi Isusa Krista i Njegovog čina Spasenja… Iskupljenje duša kroz Isusa Krista je baš ono što on želi spriječiti kako bi zadržao njegove sljedbenike, na koje on gleda kao na njegovu snagu. Mnogo duhovnog znanja će biti ponuđeno i svatko će tvrditi kako ga je ‘primio odgore’… budući se Moj protivnik (Sotona) ne stidi od toga da sebe zamaskira kao jednog anđela svjetla kako bi pobrkao razmišljanje ljudi. I Ja ne mogu zaustaviti njegov pristup; naposlijetku, ljudi mu sami podaruju to pravo. Jer poglavito je to žudnja za neobičnim doživljajima što nudi Mojem protivniku priliku da intervenira i da im priskrbi duhovnu informaciju koja je beskorisna, ako ne pogubna, za ljudsku dušu. Mnogi ljudi imaju vrlo snažnu žudnju za izvanrednim doživljajima i prema tome nisu dovoljno kritični spram sebe samih… Ako se oni okrenu ka Meni sa iskrenom željom za zaštitom od pogrešnog razmišljanja, ako su oni doista zainteresirani za Čistu Istinu, oni će zasigurno također biti zaštićeni i Moj protivnik će biti nesposoban primjeniti njegove utjecaje nad njima, budući ću Ja Osobno postaviti unutarnji otpor u njihovo srce… Ali uglavnom su oni inicirali komunikaciju sa onostranim i sami su nesposobni provjeriti da li primaju Istinu ili pogrešku… I duhovna bića u onostranom iskorištavaju ovaj stav tako što ljudima priskrbljuju poruke koje oni neprovjerene prihvaćaju kao Istinu, i time Moj protivnik može neprestano intervenirati. Činjenica da je on jedino zainteresiran za pojačavanje tame i u tome da ljudima zapriječi stazu ka Meni… da će on učiniti sve u njegovoj moći da spriječi ljude da postanu iskupljeni kroz Isusa Krista, može biti lako shvaćeno napomol nadolazećeg Kraja. Takve povezanosti sa duhovnim svijetom su prema tome uspostavljene na svim mjestima i ljudi bi radije prihvatili ovo duhovno znanje nego Čistu Istinu dostavljenu im s Moje strane.

Unatoč tome, Ja neću odlučiti slobodnu volju ljudi nego ću, opet i iznova, osigurati namjesto toga razjašnjenje, i svaka osoba koja iskreno stremi će prepoznati Istinu i odbaciti pogrešku. Ja ću vam opetovano spomenuti karakteristike, Ja ću osigurati onima od vas koji mi žele služiti jasnu sposobnost razlučivanja tako da možete sebe provjeriti i, zauzvrat, također dati jasne poduke vašim bližnjim ljudskim bićima tako da će oni, također, biti sposobni prepoznati pogrešku i osloboditi sebe od nje… Vi možete počivati sigurni da nijedna osoba koja iskreno traži Istinu neće postati zapletena u guštaru laži i pogrešaka koje Moj protivnik zna kako umješno baciti… Međutim, svatko tko prihvati nešto bez ispitivanja nedostaje mu vrloduboke čežnje za Istinom i time ne može biti zaštićen od strane Mene, jer Moj protivnik je jednako ovlašten boriti se za svaku dušu tako da je ne bi izgubio, budući ga je ona jednom sljedila dobrovoljno i on u potpunosti iskorištava ovo njegovo pravo tijekom dušina ljudskog postojanja… i jedino vlastita volja ljudskog bića ga može onesposobiti… Vi ćete i dalje čuti puno u svezi njegove aktivnosti i morate obratiti uvijek više pažnje na sve što se događa oko vas samih… Vi bi uvijek jedino trebali tražiti Mene i Moju zaštitu i Ja vam je doista neću zanijekati… Ja Sam vam neprestano govorio da se čuvate lažnih Krista i lažnih proroka (Matej 24:24)… I koliko često će pokušaj i dalje biti napravljen da vas zavede u stranu… koliko često će najsvetije od svih imena biti iskorišteno kako bi vam dalo ukus za pogrešku i neistinu. Ali vi… ako ste ozbiljni u svezi Istine… morate obratiti pažnju na vaš najunutarniji osjećaj koji će uvijek odbaciti pogrešku. I uvijek sebe preporučite Meni i Mojoj milosti, jer čim je samo vaša volja naklonjena spram Mene, Moj protivnik je izgubio svu moć nad vama. Lažni Kristi i lažni proroci će vas opet i iznova iskušavati sve do Kraja, ali vi ste ih sposobni prepoznati, jer oni neće naglašavati Isusov čin Spasenja i neće pokušati ohrabriti vas ljude da se zaputite stazom prema Križu kako bi sebe oslobodili od vaše krivnje grijeha… Onda ćete vi također znati da niste bili istinski podučeni i možete sigurno odbaciti što vam je ponuđeno od te strane… Baš nedostatak znanja u svezi značenja čina Spasenja jeste duhovna tama, a ova treba biti prožeta sa svjetlom Čiste Istine… Čin Spasenja treba biti spomenut na svim mjestima sa napućivanjem da je spasenje… oproštenje (otpuštenje) grijeha kroz Isusa Krista… najvažnija stvar koja mora biti postignuta u zemaljskom životu kako bi se bilo sposobno ući u kraljevstvo svjetla i blaženstva… I ovo znanje vam je opetovano dostavljeno kroz Moju Riječ odgore (Knjižice br. 18 & 54)Ali Moja Riječ neće nikada biti izgovorena gdje nikakvo znanje o njemu nije dano i gdje je Njegov veliki čin milosrđa zanijekan ili učinjen beznačajnim (trivijalnim) Prema tome, čuvajte se lažnih Krista i proroka, jer oni jedino povećavaju tamu koja se rasprostire Zemljom ali oni ne podaruju svjetlo.

AMEN