Bertha Dudde, br. 8712, 31 Prosinac 1963

 (Matej 24:12)

Najveći dokaz duhovno niskog stupnja čovječanstva je nedostatak Ljubavi, koji je očigledan svugdje među ljudima. Sebična se ljubav postojano povećala i jedva itko više prakticira Ljubav spram bližnjega, otud na Zemlji također mora biti profano stanje, stanje aktivnosti zlih sila, gdje Božji protivnik (Sotona) uvijek ima prednost i ljudi su njegovi voljni subjekti. Duhovna tama postaje povećavajuće gora, zrake svjetla su jedino rijetko prepoznatljive i čak učestalo simulirane od strane obmanjujućih svjetala bez snage zračenja… Sudeći po stupnju Ljubavi u ljudi vrijeme kraja je jasno pristiglo…

Može se zamjetiti jedno očigledno opadanje, ljudi su čvrsto priljubljeni uz materiju, oni jedino vrednuju njihovo tijelo i njegov komfor, zemaljski uspjeh i povećanje zemaljske robe. Oni ne vjeruju u činjenicu da njihove duše trpe izuzetnu nevolju budući ne vjeruju u dušin život nakon smrti, doista, oni učestalo čak niječu da imaju dušu. Oni ne mogu biti prisiljeni na drugačiji način razmišljanja, njihova se slobodna volja mora poštovati, ali sukladno oni također pripremaju svoju vlastitu sudbinu nakon njihove smrti.

I svatko tko promatra što se događa u svijetu, u njegovom neposrednom susjedstvu, također zna da se ovo stanje ne može zauvijek nastaviti budući ono postaje sve gore i gore iz dana u dan, budući ljudska pohlepa za stvarima nastavlja rasti, budući nikakvo duhovno stremljenje ne može biti zamjećeno i budući će svaka situacija eventualno doći do kraja ako ne korespondira sa Božanskim redom.

Ljudi više ne služe jedni drugima, svatko želi vladati i istovremeno biti služen, svatko želi od drugoga što on uživa ali nitko nije voljan učiniti isto zauzvrat… Nema Ljubavi, ljudska su srca otvrdnula, i ima jedino uvijek nekolicina ljudi voljnih pomoći u vremenima potrebe… I to je malo stado, jer jednom kada volja da se ljubi postane aktivna ona će uspostaviti vezu sa Vječnom Ljubavlju. A Ova neće opet napustiti osobu, koja dobrovoljno vrši ljubavne napore.

Vi ljudi ne znate blagoslove ljubav-nih djela… vi ne znate koliko lakše bi mogli putovati vašom zemaljskom stazom samo ako bi prakticirali Ljubav i na taj način primali postojano više za vašu dušu, ali također primili ono što vam je potrebno za vaš zemaljski život. Ali bezosjećajnom čovječanstvu nedostaje ovo znanje, svatko gleda samo na sebe, i svatko pokušava izvući štogod može od života i zaboravlja da mu je njegov čas smrti nepoznat, da može umrijeti u svako vrijeme i da ništa što posjeduje neće ponijeti u onostrano, nego da će pristići ogoljeo/prazan i bijedan na drugu stranu. Jer on nema ništa za prikazati za njegovu dušu koju je on bio izgladnjivao u zemaljskom životu ali koja je sve što mu je sada preostalo i koja ulazi u duhovno kraljevstvo u očajnom siromaštvu. I ovo bezosjećajno stanje ljudi ne može rezultirati ni u najmanjem duhovnom napretku. Međutim, kako duša živi na Zemlji jedino u svrhu sazrijevanja, ali ova svrha nije ispunjena, silna intervencija od strane Boga se mora dogoditi, oštri ukor i podsjetnik, tako da će nekolicina ljudi prepoznati svrhu njihova zemaljskog života i promijeniti sebe prije nego započne posljednji stadij Zemlje koji neće trajati dugo dok ne dođe kraj.

Ljudi ne obraćaju pažnju na Božji nježan glas kroz udarce sudbine, katastrofe i svakojake vrste nesreća, kroz Riječ Božju odgore, i tako im se mora govoriti sa glasnijim glasom, i blažen je onaj, koji želi čuti Božji glas i primi ga k srcu, jer čak onda će biti mnogo ljudi koji Ga ne žele prepoznati kada im govori kroz elemente prirode sa ogromnom snagom… Oni, također, neće biti prisiljeni nego će biti sposobni donijeti odluku slobodne volje, unatoč tome biti će pošteđeni najgoreg, ponovljenog prognanstva u tvrdu materiju, ako još pronađu i zapute se stazom ka Bogu, ako Ga još priznaju i zazivaju Ga za milosrđe (Joel 2:32)…

Ali onda će doći kraj, jer Zemlja više ne ispunjava njezinu svrhu, ona više neće biti korištena od strane duša kao mjesto sazrijevanja, ona će biti samo korištena za tijelo, i svatko će sebe uzdizati do vladara svijeta i uzrokovati najveće uništenje sebi samome u vjerovanju kako kontrolira sve zakone prirode i tako također da može nekažnjivo eksperimentirati, što će onda voditi do konačnog uništenja Zemlje.

Ali to je ono što ljudi sami žele, i stoga će se zbiti kako je proglašeno u Riječi i u Pismu: nastat će novo nebo i Nova Zemlja i Božanski će red biti obnovljen, tako da se povratak duša k Bogu može nastaviti, kao što je naumljeno u Njegovom vječnom planu Spasenja.

AMEN