Bertha Dudde, br. 8734, 24 Siječanj 1964

Neće proći puno vremena prije nego Moj neprijatelj (Sotona) preuzme svoju posljednju vlast/dominaciju na ovoj Zemlji. Ali prije toga ću Ja još (pro)govoriti gromovitim glasom, tako da u najvećoj nevolji nekolicina još mogu pronaći njihov put do Mene, koji će Mi onda ostati vjerni budući im je Moja očigledna pomoć omogućila prepoznati Me i koji stoga više neće opet odustati/odbaciti njihovu vjeru u Mene. Pa ipak biti će ih samo nekoliko i prema tome će Moj neprijatelj imati veliku moć, jer ogromna prirodna katastrofa će prouzročiti ljudima takvu strašnu nevolju da će se oni pridružiti svakome tko im obeća svoju pomoć da tu bijedu dokončaju. I jedan će čovjek to napraviti, on će k sebi pridobiti svih koji sebe nisu uručili Meni, jer Moji će se Vlastiti držati podalje od njega, kako su svjesni Mojih prekora i upozorenja da predstoji (ili ‘da ih očekuje’) velika bitka za vjeru, koja će biti izazvana od strane Mojeg neprijatelja. Svjetovni će mu ljudi međutim klicati (u smislu, ‘bodrit će ga’), jer on će znati na koji ih način zaslijepiti, i on će ostvariti stvari koje će ih učiniti sklonima uzvjerovati u natprirodnu silu… I baš činjenica da ga svi nevjernici prihvaćaju za vladara i spasitelja od njihove zemaljske nevolje dokazuje da je Moj neprijatelj osobno umiješan, da se on, kao Moj neprijatelj, koristi zemaljskom čaurom (= u smislu, ‘da sebe utjelovljuje u čovjeku’) kako bi bio u stanju slobodno djelovati (ili ‘činiti što hoće’). A vi, koji pripadate Mojima Vlastitima, ćete sebe pitati zašto Ja trpim ovu njegovu dominaciju i neću ga srušiti… To je njegova posljednja velika kampanja na ovoj Zemlji koja će također dovesti do konačnog kraja (ili ‘prouzročiti konačni kraj’), on će podstaknuti razbuktavanje posljednje bitke u kojoj ćete vi morati sebe dokazati, jer to je posljednja odluka prije nego Ja Osobno dođem spasiti Moje Vlastite.

Ranija prirodna katastrofa je u ljudima probudila povećanu želju za življenjem, i svatko tko je preživio će svim sredstvima pokuša(va)ti ponovno ostvariti svjetovna dobra, postići zemaljsko blagostanje, i ovo će stremljenje biti podržano od strane Mojeg neprijatelja, koji će na taj način pronaći veliki broj sljedbenika. I on doista zna kako zavarati ljude po pitanju njegove istinske prirode, oni će u njemu vidjeti nekoga tko je obdaren izvanrednom snagom, kojem bez ikakve rezerve vjeruju i daju pravo izdavati instrukcije koje oni slijepo slušaju… I on će imati toliko puno pobornika da će malo stado pobožnih ljudi, koji prepoznaju njega i njegovu istinsku prirodu, biti nesposobni sebe odbraniti od njegovih napada, ali oni će ga prepoznati baš poradi ovog, da on želi iskorijeniti vjeru ljudi u Isusa Krista, da on sam želi okupirati najviše prijestolje te da želi da ga ljudi obožavaju… A oni to i hoće, jer  on će ostvariti prava čudesna djela sa njegovom preostalom snagom/moći. A vi ćete ga p(rep)oznati kada se pojavi, ali najprije će svijet zaroniti u strah zbog veličine prirodne katastrofe… kroz koju ću Ja Sebe objaviti ljudima…

I odmah nakon toga on će se pojaviti i obećati pomoć i izlazak iz ovog ogromnog kaosa. On će pronaći mnoge sljedbenike budući su ljudi spremni za njihovu propast inače bi ga oni prepoznali i apelirali Mi za zaštitu od njega i njegovih makinacija/spletki… Neće proći puno vremena prije nego se on pojavi pod pokrovom pobožnosti a ipak će vrlo uskoro odati svoju istinsku prirodu. Ljudi će, međutim, biti lako obmanuti i on će sa njima imati lak posao… Oni se sa lakoćom odriču njihove vjere u Boga budući su bili teško pogođeni prirodnim događajem i voljni su na najviše prijestolje postaviti Mojeg najvećeg neprijatelja i protivnika, koji sebe i svoje karakteristike utjelovljuje u ljudskom biću kako bi pokrenuo posljednji kurs akcije na ovoj Zemlji: otvorenu bitku protiv Mene i Mojih Vlastitih, protiv sve vjere i sve pravednosti… Jer jedino će Njegovi pobornici biti s Njegove strane osigurani sredstvima za život, dok će se Mojim Vlastitima prijetiti sa smrću… pa ipak on će u Meni naći svoga Gospodara čim njegovo vrijeme istekne, a pored Mojih Vlastitih ću Ja skratiti ovo vrijeme… (Matej 24:22)… Ja Osobno ću doći da bi ih spasio od najveće nevolje i njegova će prevlast dokončati; on će, zajedno sa njegovim sljedbenicima biti ponovno zavezan na jedno jako dugo vrijeme (Otkrovenje 20:2)… I ponovo će započeti nova era mira i sklada… gdje će vladati ljubav a aktivnost će Mojeg neprijatelja biti spriječena… kao što je proglašeno u Riječi i Svetom Pismu…

AMEN