Bertha Dudde, br. 8748, 9 Veljače 1964

 Vama je podaren izvjesni vremenski rok da postignete vaše savršenstvo, a to je isto kao reći da su pojedinačni periodi Spasenja u Mojem vječnom planu Spasenja bili fiksirani da traju izvjesno vrijeme, posljedično to znači da ću Ja Osobno dovesti takav jedan period razvoja do zaključenja jednom kada je vrijeme dokončalo, jer sva se Moja vladavina i aktivnost zbivaju unutar zakonskog reda, kao što je bilo prepoznato od strane Moje mudrosti da je dobro i uspješno. Moje se odluke nikada ne mijenjaju budući su vrloduboka mudrost i beskrajna Ljubav odlučili sve događaje, i Ja imam neograničenu moć na Svom raspolaganju kako bi sproveo što Sam predvidio kao primjereno. Međutim, početak i kraj perioda razvoja su tako daleko razdvojeni da više nije moguće za ljude odrediti početak i time oni također smatraju Kraj nemogućim, prema tome to jednostavno ostaje stvar vjere prihvatiti ovo učenje… A niti ljudsko biće treba biti prisiljeno na promjenu njegove volje zbog ikakve vrste dokaza, i iz tog razloga veo mora ostati prostrt preko najdubljih tajni stvaranja… Unatoč tome, jednog dana će doći vrijeme kada jedan period Spasenja dokončava, i ovo je neprestano ukazivano čovječanstvu kroz vidjeoce i proroke koje Ja opetovano probuđujem na Zemlji kako bi govorio ljudima u svezi stvari koje ne mogu biti istražene od strane ljudskog razuma jedino… Sve od početka takvog perioda pažnja je bila skretana na činjenicu da će on također eventualno dokončati, ipak takva upućivanja se rijetko susreću sa vjerovanjem i ljudi ne dozvoljavaju sebi da to na njih utječe tako da promijene njihov način življenja ako potonji ne korespondira sa Mojom voljom… Takva proročanstva njima izgledaju nevjerojatna, i niti je moguće prisiliti ih da prihvate učenja te prirode… Ali bez obzira koliko puno vremena prođe, prije ili poslije sva upućivanja na Kraj razvojne epohe će se obistiniti, i ljudi moraju uzeti u obzir da će opet započeti novo razdoblje, što je staro će proći i nešto će novo nastati… čak ako su oni nesposobni zamisliti takvu obnovu. Ali samo nekolicina ljudi se na ovome zadržavaju, i ovih nekolicina će zaći dublje u Moj plan Spasenja i primiti prosvjetljenje s Moje strane i prema tome će također biti uvjereni da će jedan zemaljski period doći do kraja, jer zbog njihove volje za Mnom oni također proniču u sve međuodnose… Vama ljudima je bio podaren vremenski period za promijeniti se, vratiti se k Meni. I ova staza povratka je bila beskonačno duga, budući ste prije vašeg postojanja kao ljudsko biće vi već živjeli na Zemlji u drugim djelima stvaranja (Knjižica br. 39)… ipak jedino u ljudskom stanju ste vi svjesni vašeg života, vi ste jedino svjesni sami sebe kada ste ljudska bića, dok je prethodno ovome vaša samo-svjesnost nedostajala i prema tome ste bi zaboravni za vrijeme prije vašeg ljudskog postojanja. Pa ipak, vrijeme koje vam je podareno bi bilo sasvim dovoljno za vas da opet postanete vrsta bića koja ste bili kada ste prvo proizašli iz Mene…

Ako, međutim, vi niste dosegli vaš cilj onda će to biti vaš vlastiti neuspjeh i vi ćete morati prihvatiti posljedice, jer sa neumornom strpljivošću i većom od najveće Ljubavi Sam vam Ja pomogao da se uzdignete korak po korak, i jedino Sam vam dao slobodne uzde vrlo kratko vrijeme tako da ste vi, u potpunoj slobodi, bili sposobni okrenuti vaše stope spram Mene sami od sebe, da bi dobrovoljno… za Ljubav… Meni došli u susret kako bi onda uvijek i zauvijek bili sposobni ostati sa Mnom kao Moje dijete… Ali Ja Sam vam bio morao dozvoliti ovu slobodu, jer ona je bila temeljni uvjet koji je omogućio ‘živim tvorevinama’ da postanu ‘djeca’, i bilo je doista lagano za vas proći ovaj posljednji test volje budući ste primili izobilje blagoslova, budući Sam vas progonio sa Mojom Ljubavlju i nisam ostavio ni jedan kamen neprevrnutim da ohrabrim vaš trajan povratak k Meni… Ali vrijeme koje vam je podareno je isteklo sada i zakon mora sebe ispuniti… Čak ako vi ljudi to ne želite vjerovati, Kraj ovog perioda razvoja će doći sa apsolutnom sigurnošću, ipak jedino nekolicina koje ću Ja odnijeti na posljednji dan će to dokučiti u njegovom potpunom značenju, u njihovom duhovno probuđenom stanju oni će razumjeti međuodnose i tako su postali Moji Vlastiti na Zemlji… Drugi će, međutim, iznenada sebe vidjeti suočenima sa smrću i biti potpuno nesposobni prosuditi što se događa oko njih, koje su duhovne implikacije, jer u njihovoj duhovnoj sljepoći oni nisu niti prepoznali pogrešan način života niti Mene kao Boga i Stvoritelja i bili su beživotna stvorenja čak prije nego su pali žrtvom fizičkoj smrti… Ali vrijeme koje Sam predodredio za ovu Zemlju i njezine stanovnike je gotovo, i jedino Moji Vlastiti će preživjeti i nastaniti Novu Zemlju tako da će vječni plan Spasenja… povratak svih jednom palih duhova kroz Moje veliko stvaranje… nastaviti vraćati trajno poneke od palih bića nazad k Meni. Ipak neizreciva patnja i golema bijeda će uvijek prethoditi Kraju razvojnog perioda, i baš ova naznaka treba zamisliti one ljude koji obraćaju pažnju na svjetovne događaje… Ali ljudi i dalje protivni Meni ne vide patnju, namjesto oni jedino vide zemaljske užitke, dobar životni standard, ekonomski razvoj i jedino streme spram zemaljskih vlasništava… I ovi, prema tome, mogu jedino biti prodrmani i privedeni k pameti kroz prirodne katastrofe koje uzrokuju golemo uništenje i uništavaju ljudska zemaljska dobra i vlasništva. Posljedično, ne budite iznenađeni ako će mnoge takve katastrofe nadoći na vas, jer one su posljednja sredstva da šokiraju i potaknu na djelovanje one ljude koji letargično žive u njihovom svjetovnom osjećaju sigurnosti i u fizičkom komforu a koji se približavaju užasnom Kraju ako se više neće promijeniti, što jedino može biti postignuto kroz katastrofu koja neće biti prouzročena kroz ljudsku volju nego daje jasan dokaz o Sili koju onda oni jedino trebaju priznati kako bi bili spašeni za vječnost.

AMEN

*U smislu, ‘možete biti posve uvjereni da će Kraj perioda spasenja doći.