Bertha Dudde, br. 8780, 15.3.1964

 Želim vas voditi sve dublje u Istinu tako da ćete se nositi sa svim izazovima od strane Mojega protivnika (Sotone) koji ne ostavlja ni jedan kamen neprevrnutim kako bi spriječio vaš rad za Mene i Moje kraljevstvo. I što više znanja posjedujete, što više prodirete u Istinu koja vam jedino može biti dodijeljna od strane Mene, to ćete čvršće držati vašu poziciju, jer vi ćete shvatiti da su sve primjedbe i proturječne izjave besmislene i neutemeljene, one će uvijek jedino biti prazne riječi bez dubljeg smisla i značenja. Ali to je Moja volja da će svjetlo u vama postati blistavije, da ćete u vašem sve više prosvjetljenom stanju vi naučiti kako prepoznati sve međuodnose i prema tome više nećete biti zbunjeni/zabrinuti od strane primjedbi. I Ja također želim da ispravite pogreške kada ste suočeni sa njima… Ja želim da budete iskreni borci za Mene, Ja želim da se borite sa mačem vašeg jezika gdje vam se suprotstavljaju sa pogreškom, jer vi ste bili odabrani od strane Mene kao nositelji svjetla da bi dostavili Istinu gdjegod ima volje za upoznati Istinu… I posebice će kraj ove Zemlje često biti kontroverzna tema budući jedva da itko želi vjerovati u njega… i baš jer će proces konačnog uništenja biti tako značajan događaj on ne izgleda vjerojatan ljudima… jer oni nemaju poredbe za takav jedan događaj, bez obzira koliko unazad oni mogu misliti. A ipak, on će se dogoditi i uhvatiti svih na iznenađenje osim male grupe onih čiji je život Ljubavi njima podario unutarnje prosvjetljenje i koji prema tome također svjesno očekuju kraj ove Zemlje. Ali gdjegod čak najmanja svjetovnost prevladava, gdje ljudi i dalje nisu potpuno sebe razdvojili od čežnje za svjetovnim vlasništvima, tamo će jedino postojati slaba vjera ili ama baš nikakva na kraju ove Zemlje (Luka 18:8), i oni će odbaciti sva proglašenja ove vrste kao lažna predskazanja i opet i iznova ih pokušati opovrgnuti. I opsežna objašnjenja isto tako neće dostajati/zadovoljavati, budući njima jednostavno nedostaje vjere da vjeruju u takva proročanstva, njihova Ljubav za svijetom je snažnija nego njihova Ljubav za njihova bližnjega ili bi oni bili duhovno budni i nesposobni dvojbiti čak i najmanje što Ja Osobno opet i iznova proglašavam ljudima kroz djelovanje Duha, tako da bi oni sebe pripremili za skori kraj.

Međutim, vi, Moji nositelji svjetla, ćete uvijek više snažnije vjerovati u sve što vam kažem, vi ćete doživjeti Moju Ljubav i Moje neprestano prisustvo, vi ćete Ljubav-no i zahvalno prihvatiti ogroman dar milosti kojeg vam dajem budući ste Mi vjerni i borite se za Mene i Moje ime jer vi ljubite Mene i vašeg bližnjega. I iz tog razloga Ja vam želim dati proglašenje koje će opet jedino biti prihvaćeno od strane vrloduboko posvećene osobe ali koje će uskoro također biti sposobno uvjeriti sumnjalice, jer neće proći još puno vremena dok prvi znaci velike svemirske promjene ne postanu vidljivi… koji se ne mogu objasniti od strane nijednog naučnika ili čak najoštroumnijeg intelektualca a koje će dati povoda ozbiljnim zabrinutostima… I vi nećete imati mogućnosti sebe zaštititi od pojavljujuće (isto u smislu: koja prijeti) katastrofe; vi ćete jedino biti u stanju čekati i tako postati uvelike uznemireni, jer spomenuta svemirska pojava će biti početak ogromne prirodne katastrofe, je svemir će revoltirati protiv svih neduhovnih bića unutar Zemljine okolice a koja trenutno vrše jedan izvanredan utjecaj na duhovna bića koja streme ka usponu… Strahovita borba je izbila između duhova svjetla i tame, jer ovi duhovi znaju kako se približava trenutak preokreta i obadvije strane će iskoristiti posljednje dane do jednog izvanrednog opsega… I ove duhovne borbe za ljudske duše na Zemlji afektiraju različite zvijezde u svemiru koje su u nekim određenim točkama u duhovnom kontaktu sa Zemljom… I sa Mojim odobrenjem stanovnici ovih zvijezda također sudjeluju u konačnoj borbi na ovoj Zemlji, i oni sebe izražavaju putem masivnih erupcija koje se mogu promatrati sa Zemlje i uzrokuju silovitu uznemirenost u ljudima koji su sposobni pratiti putanju zvijezda i njihove promjene kretanja, koja u svoj vjerojatnoći neće mimoići Zemlju bez traga… Čovječanstvo sada može jedino biti probuđeno od strane nauke, jer oni ne slušaju duhovna mišljenja/stanovišta ali ne mogu nijekati naučna promatranja i razmišljajući o njima oni i dalje mogu pronaći ispravnu stazu sa dobrom voljom. Jer najveći se proroci mogu pojaviti na Zemlji a ipak ljudi im neće vjerovati. A niti Ja mogu govoriti ljudima na prisiljavajući način kako bi ih učinio svjesnima toga da se nalaze u opasnosti zbog nadolazećeg kraja… Ali Ja mogu dopustiti neobičnim stvarima da se dogode u Mojem stvaranju time što ću prividno opozvati red a ipak ovo je, također, dio Mojeg zakona utoliko što je uključeno u Moj plan Spasenja poradi specifične svrhe. I opet biti će ljudi koji ne žele biti impresionirani čak ni ovime, koji će nastaviti živjeti njihov grešan život i naglavačke juriti spram bezdana bez da dozvole da im se išta prepriječi na putu… Ali biti će također nekolicina koji će započeti biti radoznali i onda slušati objašnjenja dana im od strane Mojih svjetlosnih glasnika… I vjera onih koji žele ostati odani Meni će biti opet osnažena, jer oni prepoznaju Istinu Moje Riječi prema tome se čvrsto drže Mojega obećanja da ću se Ja prisjetiti svih njih i doći na Dan Suda da odvedem kući one koji vjeruju u Moje Riječi i ostaju Mi vjerni do kraja.

AMEN