Bertha Dudde, br. 8848, 30 Kolovoz 1964

 Vjerujte Mi da ćete još morati trpjeti teška vremena koja će vas obeshrabriti ako nemate nepokolebljivu vjeru, vjeru takve jačine da Me možete kontaktirati u svako vrijeme i uzeti kompletnu snagu iz ovog odnosa, da možete izdržati štogod vam se dogodi u znanju da Sam Ja upoznat sa time i neću vam dati više nego možete podnijeti (1 Korinćanima 10:13). Jer onda je od suštinske važnosti da vi sebe dokažete tako što ćete zatražiti snagu od Mene kako bi se oduprijeli onima koji će poduzeti akciju protiv vas sa namjerom da vas zaustave kao i vaš rad za Mene… Ali onda ćete također trijumfalno uspjeti, budući su oni također otvoreni za upute, vi ih možete obavijestiti u svezi svrhe i cilja zemaljskog života. Vi ćete biti sposobni učiniti da razumiju značenje njihova postojanja na ovoj Zemlji i nekolicina će vas slušati, time vi ste ove već zadobili, budući ću vas Ja Osobno poduprijeti. Tijekom ovog vremena mnoge će se stvari još dogoditi koje će ih zamisliti, i isto tako ih svjetski događaji neće mimoići bez da ostave utisak…

Ali postignuće vaše snažne vjere neće proći nezamjećeno od strane onih koji će vas tretirati sa neprijateljstvom, i svatko tko još nije kompletno potčinjen Sotoni će biti impresioniran snagom vjere. Učinak snažne vjere će biti njima jasno vidljiv kada od vas zaplijene svaku nužnu životnu potrepštinu i onda moraju biti svjedocima da vi živite unatoč toga, da ne trpite siromaštvo i da vas čak prirodni zakoni ne mogu ozlijediti, da vi niste hranjeni od strane ljudi a unatoč tome živite, da primate snagu odgore, koju vi jedino trebate zatražiti u molitvi… I ova snaga vjere treba od vas biti zatražena sada, jer ako ova vjera nije dovoljno snažna vi ćete teško iskoristiti priliku da molite iskreno i sa kompletnim povjerenjem u vrijeme nedaće. Stoga iskoristite ovo vrijeme i neprestano molite za snaženje vaše vjere, za podršku tijekom vremena kada ćete biti zaplašeni i jedva da možete razmišljati o vama samima… Onda će biti dovoljno poslati jednu kratku misao ka Meni, poziv iz srca, i Ja Osobno ću biti sa vama i zaštiti Moje Vlastite tijekom sve nedaće i opasnosti… Budući je ovo ono što Sam vam obećao i sada vam iznova obećajem, da vi koji se mučite i teško ste opterećeni trebate doći k Meni (Matej 11:28)

I vi hoćete trebati trpjeti puno nedaće ali to vas ne bi trebalo uzbuniti, budući je vaš Pomagač spreman da vas zaštiti u svako vrijeme, i ljudi neće biti sposobni ozlijediti vas sve dok ste u bliskom kontaktu sa Mnom. I to je izvjesno da ćete vi ostati blizu Mene budući će sve poprimiti takve dimenzije da vam samo Jedan (tj. Isus Krist) može pomoći… I vi ćete se zaputiti stazom do Jednog budući ste već u takvom kontaktu sa Mnom da Me vi više ne možete zaboraviti… I poradi Mojih Vlastitih Ja ću skratiti vrijeme (Matej 24:22) budući će, bez ikakve sumnje, svijet biti prepun vragova i svaki od njih će vas pokušati ubiti… Ali u isto vrijeme Moji anđeli će vas okružiti i štititi od njih (Psalam 34:7; Psalam 91)… Jer Moja će moć konačno trijumfirati nad Mojim protivnikom (Sotonom) i njegovim sljedbenicima, i vaše vrijeme patnje će biti završeno, vama će biti dozvoljeno doživjeti Novu Zemlju, i sva će nedaća dokončati.

AMEN