Bertha Dudde, br. 8876, 29 Listopad 1964

 Koliko često vam je skori Kraj već bio ukazan, koliko često ste bili opominjani da ne živite vaš život na Zemlji samozadovoljno i da gorljivo radite na unapređenju vaše duše, ipak vi ne činite ništa kako bi izbjegli užasnu sudbinu obnovljenog prognanstva… Vi ne vjerujete ovim upućivanjima dok se jednog dana on ne sruči na vas sa silom i onda više nećete biti u stanju promijeniti vaše razmišljanje i namjere. Jer vrijeme koje Sam odredio za njega će biti ispoštovano i Posljednji Dan će doći poput kradljivca u noći… Ipak prije toga vi ćete još biti ozbiljno prodrmani iz vašeg sna… jer svi veliki događaji bacaju njihovu sjenu pred sobom… I ovo će, također, za vas izgledati nezamislivo, jer elementi prirode će tako sebe nasilno očitovati da će uzeti mnoge ljudske živote i prouzročiti veliko jadikovanje… A ipak, ovaj prirodni događaj će jedino rezultirati u činjenici da će ga ljudi priznati kao vladavinu više Sile manje nego ikada, da će on jedino pridodati njihovoj sumnji u ovu Silu budući se Bog Ljubavi ne može prepoznati u jednom događaju gdje bezbrojni ljudi morati sebe žrtvovati… Ali kako ću vam dati znak Moje sile i moći? Vi, koji ste nesposobni vjerovati u ovu Silu premda ste Njoj na milosti i nemilosti? Ako vam govorim potiho, vi Me ne slušate, vi zatvarate vaše uši i oči i niste sposobni vidjeti nježno svjetlo koje vas obasjava… A budući vi ne obraćate pažnju na Moj tihi glas Ja moram govoriti glasnije… tako glasno da nitko više ne može nijekati ovaj glas. Ipak vi ćete se svi davati isprike tako da ne morate priznati da ste bili adresirani od strane Boga za vaše vlastito dobro. Ali oni koji prepoznaju ovaj poziv na buđenje, koji prepoznaju Mene Osobno u bješnjenju elemenata prirode i nađu utočište u Meni će doista biti spašeni, jer čak ako izgube njihov zemaljski život oni će unatoč tome ući u vječnost sa shvaćanjem o Bogu i biti će sposobni nastaviti njihov uzlaz.

Ali Kraj će doći uskoro nakon ove intervencije… bez obzira kako nevjerojatan on vama izgledao… Ovaj Kraj je bio planiran od početka i ništa Me neće uvjeriti da ga obustavim, jer Ja ne uzimam u obzir jedino ljudsko biće koje podbacuje na njegovoj posljednoj probi volje nego su sve tvorevine blizu Mome srcu čiji je razvoj još ispod ljudskog stadija ali koje su također Moja bića kojima podarujem milosrđe i koja želim voditi do uzlaza. I u ovu svrhu Zemlja će morati sebe obnoviti, zemljina površina mora proći kroz totalnu transformaciju, i Dan je čvrsto predodređen. I vama ljudima mora biti rečeno da trebate obratiti pažnju na znakove vremena… da Sam vam rekao ‘da će biti baš kako je bilo u vrijeme Poplave…’ Ljudi će uživati život do punine, oni više neće biti sposobni prestati grješiti budući će jedino ljubiti sebe same, i ova pogrešna ljubav će im dopustiti da čine štogod žele… I ovo će rezultirati u pobrkanom razmišljanju, jer nitko više neće obraćati pažnju na Božansku Riječ koja im jasno ukazuje Njegovu volju… I onda jedino kratko vrijeme vjerske borbe leži pred vama, koja je posljednja faza prije uništenja, to je vrijeme kada će Moji Vlastiti morati sebe dokazati, kada oni moraju ispovijedati/priznati Mene kao njihova Gospodara i Boga, kao njihova Iskupitelja… kako bi onda bili sposobni ući u raj Nove Zemlje… Čas Suda je vrlo blizu a, ipak, ljudi odbijaju slušati, oni nastavljaju živjeti njihov život na Zemlji nezainteresirano i nesavjesno (u smislu: bez-skrupulozno), i bez obzira koliko puno ljudi to spomene, njima nedostaje vjere a bez vjere oni neće promijeniti njihov način života… Ali Dan će doći poput kradljivca u noći, i blaženi su oni koji ukažu povjerenje Mojim Riječima i žive na takav način da ih ovaj Dan ne može uplašiti… koji će prema tome također odnijeti prevagu do Kraja.

AMEN