Bertha Dudde, br. 8908, 9 Siječanj 1965

Vi i dalje imate za ostvariti važan zadatak prije nego se dogodi Moja intervencija, naračun koje ćete biti postavljeni u potpuno drugačije okolnosti što će učiniti vaš rad za Moje kraljevstvo više teškim. Ipak, prethodno tome, duše koje se ne protive Mojoj Riječi trebaju još biti dosegnute… one trebaju naučiti što će se dogoditi čovječanstvu čak ako u to sumnjaju… ogroman događaj će ih vrlo brzo uvjeriti da ste rekli istinu. Prema tome obznanite ju svakome, obavijestite ih o ovoj intervenciji koja se sve više približava i afektirat će svakoga, premda će pogođena zemlja i dalje ostati skrivena od vas… Ja vam apeliram da kažete svim ljudima, kojima donesete Moju Riječ, o nagovješćivanju/indikaciji ogromne prirodne katastrofe… Biti će nužno za sve njih da jednom razmisle o njoj, da osjećaju kako im se direktno govorilo i, zavisno o njihovom stavu, budu sposobni crpsti utjehu i snagu u nadolazećem vremenu nevolje/oskudice. Gdjegod je Moja Riječ proglašavana ljudi trebaju biti obaviješteni o njoj, ljudima svugdje treba biti rečeno što će im se dogoditi, čak ako oni to nalaze teškim za povjerovati…

Ali kada se zbije spomenuti događaj, koji će doći odgore… iz svemira, koji prema tome neće biti prouzročen od strane ljudske volje, onda će oni također vjerovati u kraj koji uskoro slijedi. Jer Ja želim progovoriti ljudima još jednom kroz ovu katastrofu, Ja ih želim probuditi iz njihova smrtonosnog sna i usmjeriti njihove oči prema Meni, prema Onome Kojeg oni mogu doseći kroz iskrenu molitvu… Ja želim govoriti sa gromkim glasom budući oni ne obraćaju pažnju na nježne Riječi… Ali Ja ću se također pobrinuti za one koji Me onda još pronađu… I čak ako padnu žrtvom katastrofe, ipak će njihove duše biti spašene ako Me još zazovu i priznaju Me kao Silu Kojoj su podređeni i Kojoj se moraju pokloniti. Ja pozivam svih vas da spomente Moje Riječi i ne plašite se da bi mogli mučiti/uzrujavati ljude, jer nikakve koristi nema ako slijepo hodaju prema katastrofi (ili ‘uđu u katastrofu’), koja će ih onda uhvatiti nespremne i oni će biti nesposobni pronaći objašnjenje za nju… Ako im, međutim, vi kažete unaprijed što Ja namjeravam postići sa njom… ako ju nagovijestite kao izvjesnu, onda će se neki od njih time osjećati pogođeni i… čak ako u to ne vjeruju… neće zaboraviti u svezi nje. I onda će već znati kako je to jedan događaj koji je čovječanstvu poslan od strane Moje volje, i oni će znati kako je Moja Riječ istina i time također vjerovati u kraj… Svaki pokušaj treba biti učinjen da bi se ljude dovelo do toga da povjeruju. I ova ogromna prirodna katastrofa, također, može još probuditi vjeru u ljudima koji inače više nisu pristupačni a koje Ja unatoč tome još želim dobiti za Sebe, čak ako je to povezano sa velikom propašću/nedaćom.

Međutim, vi se suočavate sa opasnošću obnovljenog prognanstva, i ako Ja još mogu odvući duše od njega one će mi biti vječno zahvalne, jer sudbina obnovljenog prognanstva je daleko više užasna… ona će trajati vječnostima, dok će prirodna katastrofa završiti preko noći; i premda će ju pratiti ogromna mizerija svaki od vas će ju unatoč tome moći promijeniti u podnošljivu situaciju, samo ako sakupi vjeru u Mene. Jer Ja Sam Gospodar nad životom i smrću, Ja vam također mogu dati što vam je potrebno… baš kao što mogu oduzeti od vas što ste nevoljni izručiti dobrovoljno. I prema tome, ne zakažite obavijestiti vaša ljudska bića o nadolazećem događaju, jer nitko neće moći reći kako nije znao za njega… Jedino, ljudi neće vjerovati da su tako blizu kraju, inače bi također bili sposobni izvesti iz Svetih Pisama kako će katastrofičan događaj zadesiti čovječanstvo (Otkrovenje 8:7-12)… Ali oni vjeruju kako vrijeme još nije došlo kada će se što je bilo zapisano ispuniti… Ipak jednog dana će budućnost postati sadašnjost, jednog dana će se predskazivanja obistiniti, i to je vrijeme vrlo blizu.

AMEN