Bertha Dudde, br. 4708, 9 Kolovoza 1949

Božanski svjetski red se ne može ukinuti; pri svemu tom ljudska odluka mu može prkositi (ili ‘može ga osporavati’), ali jedino na svoju vlastitu štetu. Postoje zakoni koje ljudski (raz)um nikad neće biti u stanju utvrditi, jer oni ne afektiraju samo prirodna svojstva Zemlje već isto tako formiraju temelj neprekinutog postojanja za druge tvorevine, iz tog razloga ljudski (raz)um njih ne može proniknuti i moraju biti prihvaćeni, to jest, oni ne smiju biti zanemareni da suprotni zakoni ne bi stupili na djelovanje, koji su isto tako bili određeni od strane Božanske mudrosti, time s naumom da očuvaju vječni red.

Izvjesni stupanj kreativnosti je doista podaren čovječanstvu, i istraživački rad može također biti poduzet u svim pravcima. Međutim, sve dok ljudsko biće još nije u potpunom posjedu duhovne snage ono je podložno ograničenjima i što se tiče znanja baš kao i iskorištavanja zemaljskih sila koje su uvijek aktivne i moraju biti korištene u izričitom skladu sa zakonom, u izvjesnoj vrsti u-SKLADU-S-RED-nosti. Ako je ova potpuna-sa-zakonom-usklađenost zanemarena, ako su te sile aktivirane protivno zakonu, onda će posljedica biti katastrofalna i potpuno uništenje sve materije će biti neizbježan rezultat, kojeg ljudska volja nije u stanju zaustaviti. Jer onda će druge tvorevine, druga nebeska tijela koja međusobno djeluju sa ovim silama, izvršiti jedan utjecaj i time će biti afektirana. Ljudi više neće biti u stanju promatrati ove posljedice pošto će oni, bez izuzetka, pasti kao žrtve takvim uništenjima, osim onih koji su već u posjedu duhovne snage koji će biti odnešeni iz ugrožene zemljine okoline Božjom voljom (1 Solunjanima 4:16, 17).

Takav proces će se dogoditi i kako slijedi naznačava Kraj ove Zemlje. Ljudska volja je bahato odlučna u htijenju da istražuje sile i na taj način će kroz eksperimente aktivirati sile sa spomenutim ogromnim uništavajućim učinkom… Jer motivi za ta istraživanja, koja će rezultirati u ovom nezamislivom ishodu, nisu časni. Stoga će im Bog zanijekati blagoslov koji počiva na aktivnostima koja za svoj cilj imaju dobrobit ljudskih bića. Pored toga, oni će se ogriješiti o Božanski prirodni zakon utoliko što poduzimaju eksperimente koji dovode u rizik ljudske živote, što koriste ljudska bića kao pokusne predmete koji moraju žrtvovati svoje živote. To je grijeh protiv Božanskog reda, protiv Ljubavi prema Bogu i drugim ljudima, baš kao i grijeh protiv čovječanstva koje je pri tom osuđeno na uništenje. Jer znanje onih koji sprovode takve pokuse je daleko od dovoljnog i stoga će oni biti poduzeti preuranjeno što je, međutim, poznato van ikakve sumnje. I takvi neodgovorni eksperimenti ne mogu biti tolerirani od strane Boga, i zbog toga će se oni odbiti o glavu onima koji vrše eksperimente, koji neće postići ništa osim potpunog uništenja svih materijalnih tvorevina na Zemlji, i na taj način raspada materije što, međutim, u duhovnom smislu znači dezintegraciju svake forme i oslobađanje duhovnih supstanci koje su unutra zavezane/ograničene. Na taj način će ljudi inicirati ovaj završni čin uništenja na Zemlji, i CIJELO ČOVJEČANSTVO će biti UNIŠTENO uslijed činjenice da žudnja za ugledom, pretjerana potreba za priznavanjem i pohlepa za materijalnim vlasništvima pretvaraju ljude u bezobzirne špekulante, kojima unatoč tome nije nepoznata činjenica da će dovesti u opasnost svoja bližnja ljudska bića a ipak sprovode svoje pokuse. Ranije stečena iskustva će im već osigurati dovoljno opomena i upozorenja sa namjerom da odustanu od njih, posljedično tome njihova akcija je svetogrđe kojeg Bog neće ostaviti nekažnjenim.

AMEN