Berthi Dudde, br. 4731, 1 Rujna 1949

Postoji utvrđena granica tome koliko daleko ljudi mogu ići u njihovom postupanju spram onog što je Moj stvaralački Duh proizveo. Prema tome, čim oni drsko žele promijeniti prirodne tvorevine, od kojih je svakoj s Moje strane bila dana njezina svrha, onda ljudski stav prema Meni postaje nerazuman, oni potcjenjuju Moju mudrost i Moju moć, vjerujući za sebe kako su sposobni ne uvažiti ih obadvoje i pri tom počinjavaju grijeh protiv Mene Osobno isto kao i protiv onog što Sam stvorio. I onda će granica koju Sam postavio biti pre-koračena, i na taj način će čovječanstvo sebe uništiti, pošto će njihovi učenjaci izvući krive zaključke i posljedice njihovih eksperimenata će biti katastrofalne. Ljudi vjeruju kako imaju pravo istraživati sve što sam držao skrivenim od njih prepoznajući kako su oni za takvo jedno znanje nezreli… Zemlja u svojoj jezgri jeste a i ostat će neistraživa za ljude sve do Kraja. Nadalje, sile divovske snage se s Moje strane drže zavezane u zemljinoj jezgri tako da ne bi dovele u opasnost zemljino daljnje postojanje, jedino što se erupcije događaju s vremena na vrijeme da bi tim silama dozvolile kratko izbijanje tako da bi duhovnim supstancama sposobnim za razvoj dale mogućnost oblikovanja iznad zemlje i time započnu njihovu stazu uspona. Te sile sebe oslobađaju sa Mojim odobrenjem, i prema tome su njihovi učinci naumljeni u Mojem vječnom planu Spasenja.

Opseg jedne erupcije će uvijek biti ograničen kada se ona događa u skladu sa Mojom voljom, ali ljudska odluka ju nikada neće biti u stanju zaustaviti, ljudska volja nikada ne može biti njezin uzrok budući nitko nije sposoban istražiti uzrok i posljedicu. Ipak u posljednjim danima ljudi će drsko prodrijeti duboko u Zemlju s povodom istraživanja kako bi oslobodili nepoznate energije sa namjerom da ih isplativo iskoriste, i neće uzeti u obzir činjenicu da im nedostaje znanja i razumne sposobnosti za takve eksperimente.

Dakle oni neće imati poštovanja spram Mojih djela stvaranja, oni će prodrijeti u jedno područje koje je posve prirodno zatvoreno za njih i htjenje da se ono ispita se, sa čisto zemaljskog gledišta, može nazvati drskošću. Ali sa duhovnog gledišta to će značiti ulazak na područje najnižih duhova čije Sam prognanstvo Ja prepoznao kao nužno potrebno a što će onda prema tome biti nezakonski poništeno od strane ljudi, i zato će oporeknuće Mojeg vječnog reda imati nezamislive posljedice.

Njihove manipulacije će za cilj imati iskorištavanje zemaljskih sila koje slamaju svaki otpor, i koje prema tome mogu biti korištene za sve eksperimente. Ali ljudi neće promisliti da su te sile sposobne razložiti sve unutar njihovog dosega… oni neće uzeti u obzir njihovu silu protiv koje su ljudska volja i intelekt ništavni. Oni će otvoriti brane koje više nikad ne mogu biti zatvorene jednom kada su bile probijene, jer područje na koje ljudi žele ući je za njih nepoznato i oni ne poznaju njegove zakone… Zemljina jezgra se ne može istražiti na ovaj način i svaki takav pokušaj će neminovno biti retroaktivan, i to ne samo za one koji vrše te eksperimente, nego i za cijelo čovječanstvo… Jer ograničenja koja Sam Ja postavio se ne smiju prekoračiti sukladno Mojem vječnom redu, koji uvijek podupire napredak ali nikad uništenje, i prema tome njegovo kršenje također mora imati suprotan učinak!

Sotona osobno će postaviti ove misli u ljude posljednjih dana, on će ih (na)tjerati da da se prihvate tog plana, jer on zna da će uništenje stvaranja završiti napredak duhova, što je njegovo nastojanje u njegovoj slijepoj mržnji prema Meni i svim duhovima koji streme k Meni. Pa ipak će čak i ovaj plan, iako zao, biti jedna nehotimična usluga… on će se uklopiti u Moj vječni plan Spasenja… Nova Zemlja će nastati gdje će se razvoj nastaviti, dok će sve sotonsko još jednom biti prognano u njezine tvorevine.

AMEN