Bertha Dudde, 9 Ožujak 1939, br. 0801

 Zbiti će se u svijetu baš kao što je zapisano, da ni jedan kamen neće ostati na kamenu (nerazvaljen) (Matej 24:1, 2; Marko 13:1, 2; Luka 21:5, 6), jer u tim danima svijet će doživjeti potpuni krah svega što je bilo očuvano tisućama godina. Sve tradicije će biti osporavane; to će značiti neusporediv kaos u duhovnom baš kao i u zemaljskom smislu… Ljudi više neće biti u stanju razlikovati do koje mjere su njihova mišljenja ispravna ili pogrešna… Oni će sebi dozvoliti da budu upravljani preko svih granica, i na kraju će biti duhovna pustoš. Na vidjelo će doći najneprimjerenija govorkanja u svezi drugog dolaska Mesije, i veliki svjetski požar će čovječanstvo baciti u izuzetnu bijedu i očajanje.

Pa ipak, ova kriza se najizvjesnije može kontrolirati putem pouzdane vjere u Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja. Put svakog onog koji je Njega odabrao za vođu kroz zemaljski život će mimoići svu patnju i, (kako je) zaštićen Njegovom ljubavlju, zemaljska dolina sa svim njezinim užasima će ga samo ovlaš dodirnuti, pa ipak nevolja/patnja će biti neopisivo velika za svakog koji Božanskog Spasitelja ne nosi u svome srcu, i patnja na Zemlji će za njega izgledati nepodnošljiva, on će sebe mučiti sa svakojakim fizičkim i duhovnim problemima.

I u ovaj kaos će svjetlost zasjati, dajući svima koji stoje na tom svjetlu mnogo utjehe i nade… U tim danima će se nositelj duhovne istine podići/probuditi među vama. On će proglasiti Riječ i ispuniti ljude sa mnogo nade, on će biti moćan govornik ispred Gospodina (= prije nego dođe Gospodin) i najavit će Njegov drugi dolazak i, prožet ljubavlju prema čovječanstvu, gorljivo će propovijedati Riječ koju je Gospodin Osobno podučavao na Zemlji… I on će biti Gospodinov predvjesnik. Njegov čas će ipak doći usprkos tome što će ga ljudi pokušati spriječiti da ostvari svoju misiju. Svijet će biti zainteresiran za njegovu sudbinu na Zemlji, neki iz svijeta će prepoznati njegov zadatak i djelovanje kao Božju volju… ipak većina koji žive u potpunom duhovnom mraku će zahtjevati njegovu smrt.

I u to vrijeme će Zemlja tutnjati/praskati i Gospodin Bog će opominjati i prekoravati čovječanstvo sa ozbiljnim/nepokolebljivim glasom da se okrene i promisli o spasenju svojih duša, i na Zemlji će biti raširena patnja čija je namjera da ukaže vama ljudima da je čas Suda blizu. Vi bi trebali (za)gledati u sebe i prisjetiti se Gospodina Koji vam je ovo vrijeme proglasio/navijestio u Riječi i Pismu.

AMEN