Bertha Dudde, br. 1960, 19 Lipanj 1941

Još samo kratko vrijeme i prisjetit ćete se Riječi koje Sam govorio na Zemlji da će svijet postati kaotičan u svakom pogledu. Uskoro ćete shvatiti gdje će voditi nemilosrđe među ljudima. Ako i dalje gajite iskricu Ljubavi unutar vas prepoznat ćete protivnikovu moć, koji huška svakoga da se jedni sa drugima sukobljavaju. Njegova je aktivnost demonska, i kao rezultat ljudi se također ponašaju demonski u njihovoj pakosti. I time ću Ja intervenirati i posredstvom prividnog nereda unatoč tome iznova obnoviti red, tako da im je stvarna svrha čovječanstva razjašnjena. Kada ljudi u njihovoj obmani uništavaju sve, takav jedan čin uništenja odgore je apsolutno nužan tako da će nepravda biti jasno otkrivena i čovječanstvo će ju prepoznati kao takvu.

I biti će silovite ojađenosti, i u ovoj ojađenosti zaklinjuće molitve će se uzdići ka Ocu na nebesima, što je svrha Moje intervencije, tako da će Me ljudi potražiti, tako da će Me  se oni opet prisjetiti i u Meni naći pribježište.

Jer nije preostao nijedan drugi način da bi se ovo postiglo, jedino najgrublja nedaća će ih nagnati da se zapute stazom ka Meni, i jedino najgrublja nedaća će biti još sposobna promijeniti čovječanstvo. Ali Moj Duh će biti sa svima onima koji su odani Meni. Oni će Me prepoznati u svemu što se događa i vjerno očekuju Moju pomoć… I oni će govoriti namjesto Mene i pokušati objasniti njihovim bližnjim ljudskim bićima pogrešku njihovih života i napućivati ih ka Meni. I onda, zavisno o njihovom stavu spram Mene, Ja ću se također pobrinuti o njihovim srcima, i gdjegod se pobožna misao uzdigne ka Meni Ja ću poslati utjehu i pomoć. Ja ću podariti Moju Ljubav svima onima koji prepoznaju njihovu krivnju i prema tome Me molećivo zazivaju. Jer Ja ljubim Moje žive tvorevine i jedino ih želim spasiti od najveće opasnosti… od opasnosti koja će daleko premašiti zemaljsku patnju sa kojom će se susresti. I Ja ću prožeti sve one sa Mojim Duhom koji su Mi voljni biti u službi, tako da će oni biti sposobni udovoljiti njihovom zadatku i ne kolebati se u njihovoj vjeri kada vrijeme nesreće pristigne.

AMEN