Bertha Dudde, br. 2033, 17 Kolovoz 1941

 Vrlo je malo (ili ‘samo nekolicina’) ljudi obraća pažnju na znakove vremena, međutim/ipak ta nekolicina zna (ili ‘svjesni su’) da je došlo (ono) vrijeme koje je najavio Isus Krist. Jer ispunjava se (kao) što je zapisano, i oni percipiraju/shvaćaju da je svako doba/vrijeme (pred-)određeno od vječnosti…. i da nema sumnje kako će zemlju poharati (ili ‘kako će se na zemlju oboriti’) strahovita katastrofa…. Božja ljubav je bezgranična a bezgranična je i Njegova milost i, ono što će zadesiti (ili ‘što god zadesi’) svijet, je utemeljeno u Njegovoj ljubavi. Jer, bez tih događaja bi čovječanstvo bilo osuđeno na propast.

Bog zna za mnoštvo sluđenih (ili ‘za mnoge koji su izgubili svoj put’), za njihovu izopačenu volju, za njihov nedostatak ljubavi. On zna za bezbožno stanje (= udaljenosti od Boga) u kojem se čovječanstvo nalazi, i ima milosti (ili ‘sažaljeva se’) na (njihovu) duhovnu bijedu. On nema drugi cilj osim promjenu, otklanjanje tog/takvog – sažaljenja vrijednog – stanja čovječanstva, (i) spašavanje ljudi iz najniže tjeskobe/nevolje. A On je još u doba/vrijeme Svog zemaljskog života predvidio (tu) ljudsku nevolju i najavio/prorokovao je što će Njegova ljubav i milost poslati na ljude, kako bi ih spasio/izbavio.

Ali, čovječanstvo ne može i ne želi vjerovati, jer Boga više ni ne poznaje/prihvaća, smije se i ruga tamo gdje bi se u stvari  trebalo preispitati (= ponovno razmisliti o nekim stvarima), i tako i dalje ostaje na putu koji vodi u propast. I doći će čas neizrecivo velike patnje, gdje će prirodni elementi bijesniti što će onesposobiti ljudsko razmišljanje i djelovanje. Međutim, nema druge mogućnosti da bi se ljude uvjerilo u njihovo nesvjesno stanje (ili ‘da bi čovjek osjetio svoju impotenciju’), nema tog sredstva koje, bez takve muke/patnje, može pokrenuti čovječanstvo da se (ponovno) okrene ka Bogu i (stoga/zato), da ne bi bilo skroz/zauvijek izgubljeno, ono se mora suočiti sa tim događajima koji su (pred)određeni od vječnosti i koji će doći (na način) kako je Gospodin najavio.

AMEN