Bertha Dudde, br. 3950, 2 Siječnja 1947

Svi uvjeti za stvaranje Nove Zemlje moraju biti prisutni prije nego će stara Zemlja biti dezintegrirana, to jest, prije nego se potpuna promjena njezinog izvanjskog oblika može dogoditi. Zemlja mora učinkovito proći kroz proces dezintegracije koji oslobađa sve duhovne supstance zavezane unutra tako da one mogu uzeti nove oblike u tvorevinama koje omogućuju njihov daljnji napredak. Proces konačnog razaranja prema tome mora biti toliko silan da se može govoriti o potpunoj dezintegraciji materije. Ovo se ne može odnositi samo na pojedina zemljina prostranstva, već se unutar zemljine jezgre moraju dogoditi erupcije koje će se protezati u svim pravcima, tako da će cijela površina Zemlje biti pogođena, i prema tome ništa neće (pre)ostati od onog što je ranije postojalo nego će sve biti razloženo na svoje najmanje sastavnice.

I ovo će biti prouzrokovano od strane samih ljudi… oni će se uplesti u naučno područje koje nadilazi njihovu intelektualnu sposobnost. Oni ne znaju prirodne zakone i njihove posljedice da učine mogućim (isto tako: ‘da ih to ovlasti za’ ili ‘da im da pravo za’) njihovo istraživanje takvog jednog područja i tako će oni aktivirati sile koje oni sami neće biti u stanju kontrolirati. Međutim, Ja ih neću zaustaviti, jer čak i ova(kva) ljudska volja tvori Moj vječni plan Spasenja (isto tako: ‘podložna je Mojem planu Spasenja’), pošto će vremenski period koji je dušama bio dodjeljen za njihovo spasenje onda također isteći.

Time će proces konačnog uništenja zaista biti iniciran ljudskom voljom, pa ipak on također korespondira s Mojom voljom (!!!) utoliko da će garantirati jedan siguran napredak za duhove koji su i dalje zavezani u tvrdim formama i žude postati aktivni, ili bi Ja mogao pustiti da se eksperimenti izjalove kako bi odvratio ljudske planove. Stoga će se pokusi izvršiti na lokalnom nivou pa ipak oni neće imati granica pošto oslobođena sila više ne može biti obuzdana i tako će se njezina elementarna posljedica raširiti u svim pravcima. Jer Zemlja je ograničeno područje, dok aktivirana sila ne poznaje granice i sve pod njezinim utjecajem će postati njezinom žrtvom.

Posljedice ovog procesa vama ljudima nisu pojmljive, osim toga, to će se dogoditi unutar vremenskog razmaka koji će vam oduzeti sve misli, osim ako ne pripadate malom stadu Mojih Vlastitih koji promatraju posljednji čin uništenja, pošto je Moja volja da oni trebaju posvjedočiti Kraju ove Zemlje. Ali vi možete dobiti blijedu ideju ako zamislite kako se događa eksplozija koja ništa što je sastavljeno ne ostavlja u postojanju, koja stoga totalno sve uništava i razlaže na najmanje atome (2 Petrova 3:10, 12). Ipak ovom procesu, koji će trajati samo nekoliko trenutaka, prethode podrhtavanja i provale vatre koji su sasvim dovoljni da ljude bace u potpunu paniku pošto se suočavaju sa sigurnom smrću. I sada također može biti shvaćeno da ništa ne može preostati, da ni jedna tvorevina neće nastaviti postojati, već da će ostati jedino materija razložena na najmanje atome koja će putem Moje volje i Moje moći biti ponovno oblikovana u nezamislive tvorevine u kojima će se proces razvoja duhova nastaviti.

I opet će postojati tvorevine različitih stupnjeva čvrstoće, pa ipak najtvrđa materija će sklanjati duhovnu suštinu koja je naseljivala staru Zemlju i potpuno zanemarila svoj duhovni napredak. Jer te duše ne mogu očekivati daljnji razvoj u duhovnom kraljevstvu, one će se morati iznova zaputiti stazom kroz cijelo stvaranje, i tako će započeti nova era razvoja čim je vrijeme ispunjeno, čim ljudska volja tvrdoglavo želi osloboditi sile koje zahtjevaju različiti stupanj duhovne zrelosti nego što to posjeduju ljudi na kraju ovog perioda Spasenja, i koje stoga sebe neće izraziti konstruktivno već jedino destruktivno.

AMEN