Bertha Dudde, br. 6828, 12 Svibanj 1957

Milostiv sam onome što je palo najniže, i uvjek nanovo mu bacam sidro za spašavanje kako bi se ponovo moglo uzdići, i svaka duša koja se za to drži, biva izvučena, jer time ona dokazuje svoju volju za bijeg iz ponora tako da i može biti pomilovana od strane svoga Oca od vječnosti. Ali u predjelima gdje su najniže pro-pali duhovi također postoji određeni stupanj otpora koji više ne dozvoljava izbavljenje/oslobođenje, gdje se volja nije ni najmanje promijenila i gdje je duhovna suština skoro sasvim otvrdnula i ne postoji druga moguća pomoć (ili ‘mogućnost pomoći’) nego prognati tu duhovnu suštinu ponovno u materiju.

 

To novo prognanstvo je također jedan čin milosrđa s Moje strane, jer bez njega duša nikad ne bi bila u mogućnosti ponovno dosegnuti točku gdje treba proći/položiti svoj posljednji test volje uz pomoć kojeg može postići vječni život. Put razvoja/usavršavanja u duhovnom kraljevstvu se mora odvi(ja)ti unutar Mojeg Božanskog reda, ni jedna faza se ne može izostaviti, a u fazi samo-svjesnosti… bilo na zemlji bilo u onostranom kraljevstvu… (slobodna) volja bića je uvijek odlučujući faktor… Posljedično tome, ako je ova u potpunosti zloupotrebljena Ja ponovno moram ograničiti dušu i prisiliti ju da još jednom krene putem kroz (materijalna) stvaranja ove zemlje u prisilnom stanju, pošto Ja ne želim da ona zauvijek ostane u stanju izuzetne agonije i bijede.

Uvijek nanovo nastajuće kreacije, neprestano postajanje/nastajanje i propadanje u prirodi, odgovara neprestanoj promjeni izvanjskih formi od strane napredujuće duhovne supstance koja se sigurno/postojano približava svojoj konačnoj formi kao ljudsko biće na ovoj zemlji… Ali duhovna suština koja je sišla nazad u najdublji ponor ili koja je tamo već jedno beskonačno dugo vrijeme će morati biti smještena u najtvrđu materiju na početku svojeg višeg razvoja/usavršavanja. Ona ne može biti smještena u već postojeće kreacije služe kao prebivalište već više usavršenim duhovnim supstancama… Prva faza prognanstva se ne može izbjeći, umjesto toga put razvoja/usavršavanja mora započeti u izvanjskoj formi koja korespondira sa neslomljenim suprostavljanjem Meni… u najtvrđoj materiji, jer to je opet ono što zahtjeva Moj zakonski red.

Iz ovog razloga se nakon dugih vremenskih perioda opet i ponovo moraju pojavljivati nove kreacije da bi prihvatila ove duhovne supstance, baš kao što se kreacije koje su postojale jedno nevjerojatno dugo vrijeme… tvrda materija… moraju jednog dana ponovno raspasti sa ciljem oslobađanja/otpuštanja duhovne supstance u njima da bi (ova) nastavila svoj put razvoja/usavršavanja u manje kompaktnim/zbijenim formama…. Vremenski periodi koji prođu nakon takvih potpunih uništenja i ponovnog/daljnjeg razvoja zemaljskih kreacija su jako dugi, i ljudi u pravilu nisu u stanju ni ilustrativno ustvrditi njihovo vremensko trajanje. Nadalje, njima nedostaje znanje o procesu razvoja duhova, o istinskoj svrsi materije i užasno mučnim stanjima u duhovnom kraljevstvu, premda je riječ ‘pakao’ poznata svim ljudima… Ali oni ne znaju koje je njezino stvarno značenje (u smislu, ‘ljudi ne znaju što pakao zaista jeste’), inače bi im potpuna transformacija Zemlje i njezini kreacija bila više vjerojatna. Ali ona će za ljude uvijek ostati nedokaziva.

Međutim, ljubavlju ispunjeni i milostivi Bog želi spasiti Svoje žive kreacije (ili ‘stvaralačka djela’), On ih neće zauvijek ostaviti u mraku, i Moja ljubav i milost jesu Moja temeljna priroda koja se nikad neće promijeniti. Moja ljubav i milost će zauvijek važiti za (u smislu, ‘ biti usmjerena’) Moje žive kreacije koje su se spustile u ponor, i opet i iznova će pronaći puteve i načine da ih od tamo izbavi. Ali prije nego se novo prognatnstvo ponovno zgodi, s Moje strane i od strane Mojih duhovnih su-radnika će biti učinjen svaki napor tako da bi duše u duhovnom kraljevstvu krenule uzlaznim putem sa ciljem da ih se poštedi mučne sudbine novog prognanstva. Ipak volja bića donosi svoju vlastitu odluku, i njezina sudbina ovisi o njezinoj volji. Ali Moj plan Spasenja će biti ostvaren/sproveden i neće biti bez uspjeha… Jednog dana ću Ja postići cilj, i jednog dana će tama također sve izručiti, pošto Moja ljubav neće nikad prestati i ni jedno biće joj se neće moći zauvijek odupirati.

AMEN