Bertha Dudde, br. 7389, 11 Kolovoz 1959

(Matej 24:24)

 Tijekom kratkog vremena koje vam je još preostalo do Kraja puno toga će se još dogoditi što će opet i iznova privući vašu pažnju k činjenici da su Moja proglašenja opravdana, jer Sveto Pismo, koje predskazuje ono što ćete biti sposobni promatrati samo ako obratite pažnju, će se(be) ispuniti. A Ja Sam vam rekao, ‘Obratite pažnju na znakove koji prethode skorom Kraju…’, ‘Jer pojavit će se lažni kristi, i lažni proroci…’ Ime Isusa Krista će biti zloupotrebljavano tako što će Ga se dovoditi u vezu sa priviđenjima koje je proizveo Moj protivnik (Sotona) kako bi zavarao one ljude koji su prebrzo voljni pretpostaviti (prisvojiti) Božansko izvorište tih očitovanja. A jedna oznaka ove vrste priviđenja počiva u činjenici da ona sva potječu iz mjesta gdje je prikazana osobita pobožnost, gdje Isus Krist do izvjesnog opsega samo doprinosi spram proslavljivanja majke Božje, stoga je potonje (znači proslavljivanje majke Božje) motiv za jednu pojavu čija je namjera prisvojiti za sebe božansko porijeklo, i mada je Isus Krist spomenut i zaista priznat od strane majke Božje ona unatoč tome traži više počasti (slave) i priznavanja za sebe nego za Sina Božjeg.

Ovo je prvorazredna Sotonina smicalica koja je tako dobro zakamuflirana da je ona samo rijetko prepoznata kao protivnikova obmanjujuća zamisao, i koja će prema tome također više vjerojatno biti priznata nego činjenica da Isus Osobno govori ljudima, i kao rezultat On nije prepoznat u Njegovoj Riječi i tako je odbačen. Riječ Božja, koja dolazi direktno od gore, nije prepoznata od strane ljudi kao Očev glas; u drugu ruku, oni smjesta prihvaćaju jednog zlog duha koji sebe očituje i ne prepoznaju ga kao lažnog proroka, usprkos činjenici da njegova riječ ne korespondira sa čistom Riječju Božjom, budući on obećava ljudima dug život i blagostanje. A u takve riječi se puno radije vjeruje nego u Moju čistu Riječ od gore, koja predskazuje kraj perioda Spasenja i neprestano ih opominje da se pripreme za posljednje dane. Jer protivnički duh neće najaviti ove posljednje dane, on će zbuniti ljude tako što će im obećavati kako imaju još puno sretnih dana pred sobom samo ako obožavaju majku Božju, koja je od strane Mog protivnika korištena kako bi iza njezinih leđa sakrio lažna proročanstva, koja ljudima zvuče puno prikladnije nego Čista Istina od gore. Od glasnika Čiste Istine se, međutim, prave lažni Kristi i lažni proroci, čak im se poriče istinitost njihovih predskazanja, jer za Čistom Istinom žudi samo nekolicina i ona je kao takva prepoznata jedino od strane njih.

Ali pažnja je na ovo već bila skrenuta u Svetim Pismima čime su bili upozoreni na lažne kriste i proroke… Ali gdje su, u tom slučaju, ljudi koji traže prave proroke ako poriču sve što im osigurava uvid u događaje posljednjih dana?… Oni rado slušaju kada se tvrdi kako je Kraj upitan, kada se poriče sve što je unaprijed najavljeno od strane Božjih glasnika kako bi se upozorili i opomenuli ljudi u posljednjim danima. Oni su lažni proroci koji ne žele prihvatiti Čistu Istinu i koji opet i iznova umiruju (zadovoljavaju) ljude osporavajući skori kraj… Čak i ljudi koji Božju Ljubav smatraju nezdruživom sa činjenicom da On udara Zemlju sa sudovima neobične vrste i koji prema tome također pokušavaju utjecati na umove svojih bližnjih pripadaju tim lažnim prorocima, čak ako su oni dobre volje i također teže ka dobru. Ali njima nedostaje shvaćanje… znanje, do koje je etape duhovnog razvoja pristiglo čovječanstvo i zašto će Bog intervenirati kada je istekao posljednji rok podaren čovječanstvu za postignuće potpune zrelosti. Božja Ljubav je uvijek na djelu, čak ako vi ljudi to ne možete razumjeti, i Božja Ljubav opominje i upozorava ljude u dobro vrijeme i upućuje ih na ove neobične događaje, tako da će oni imati dovoljno vremena prilagoditi svoje živote na odgovarajući način, tako da će biti sposobni sebe opravdati u svako vrijeme ako ovi događaji iznenada preplave ljude.

I ove opomene i upozorenja će uvijek dolaziti od gore, to jest, Bog će kroz duha adresirati one ljude koji su dobrovoljno prijemčivi za glas duha. I tako je najčišća istina dostavljena na zemlju, i te glasnike se nikad ne može smatrati lažnim prorocima, jer oni jedino prosljeđuju ljudima čistu istinu od Boga. Činjenica da se ova predskazanja baš uvijek ne sviđaju ljudima im ipak ne daje ovlasti da sve odbace kao laži i zablude i napadaju istinu i sa njom proglašivače istine kao lažne proroke… čovječanstvo na ni jedan drugi način ne može biti obaviješteno o onome što će se vrlo brzo dogoditi osim kroz duh. Bog Osobno ne može podučiti ljude na ni jedan drugi način o posljednjim danima i kraju nego kroz Njegovu Riječ. Tako ovi proglašivači neće naići na povjerenje (= u smislu, ‘ljudi im neće vjerovati’), dok se vjera dodjeljuje ljudima koji svojim bližnjima proglašavaju dug život u blagostanju i govore o duhovnom preokretu u vidu (in terms of) povratka čovječanstva vjeri i Bogu… Oni se pretvaraju kako su sami spasitelji, koji odbacuju svako proročanstvo u vezi s posljednjim vremenom kao anti-božansko, koji tako očekuju zemaljski napredak zajedno sa duhovnim usponom za čovječanstvo. Oni nanose štetu ljudima utoliko što ih lišavaju njihove odgovornosti/obaveze tvrdeći da je rad na unapređivanju duša nevažan i uvijek jedino postavljaju zemaljske interese u prvi plan, sve dok jednog dana nad čovječanstvo ne dođe dan i oni će biti pozvani položiti račune potpuno nezreli/nesavršeni…. sa rezultatom da neće ostvariti ni najneznatniji stupanj (razvoja/zrelosti/savršenstva) koji je nužan za ulazak u kraljevstvo svjetla, i onda će za njih biti otvorena jedino sudbina ponovnog prognanstva u čvrstu materiju… što je točno ono što Bog želi spriječiti posredstvom svojih predskazanja kroz vidjeoce i proroke.

Vi ljudi ne bi trebali provesti ove posljednje dane neodgovorno, trebali bi znati da vam nije dano još puno vremena i da još možete dobro iskoristiti ovo kratko vrijeme ako vjerujete i ako ste dobre volje… ako slušate proroke koje vam Božja ljubav opet i iznova šalje u susret kako bi vas spasili od uništenja, od sudbine ponovnog prognastva u zemljine kreacije.

AMEN