Bertha Dudde, br. 7944, 18 Lipanj 1961

 (Matej 24:30; Djela 1:11)

Svi vi bi trebali znati da ću se Ja vratiti (ili ‘ponovno doći’) na oblacima… da ću se Ja spustiti na Zemlju na isti način kako sam se jednom uzdigao na nebo (Djela Apostolska 1:9-11)… da će Me Moji vlastiti (= oni koji pripadaju Meni) vidjeti u blistavosti i slavi, baš kao što su Me Moji učenici jednom vidjeli, i da ću Ja uzeti/podići/ponijeti Moje vlastite sa Zemlje pošto je dan kraja došao…. Istinabog, prije toga Ja se već spuštam na Zemlju u Riječi (= objavama koje su primili Swedenborg, Lorber, Mayerhofer, Dudde), jer Ja Osobno sam Riječ, i dao sam vam obećanje da ću ostati sa vama do kraja svijeta (Matej 28:20)… ali Moje očevidno pojavljivanje se još neće dogoditi, jer ono će predstavljati kraj jednog i početak drugog zemaljskog perioda…

Moj dolazak na oblacima treba biti shvaćen doslovno, ipak samo nekolicina će Me vidjeti, jer Moje stado je malo i jedino Moji vlastiti (= oni koji pripadaju Meni) će Me biti u stanju/sposobni izdržati vidjeti, Ja ću biti vidljiv jedino Mojima i dozvolit ću im da ugledaju Moju moć i slavu… I to treba biti vaša nada u časovima patnje i tuge/nedaće u blizini Bogu neprijateljskih sila… jer na kraju će sve biti neprijateljski raspoloženo prema Bogu, vladari i njihovi sljedbenici, ljudi koji u vjerskoj borbi staju na njihovu stranu. Svi oni će poduzeti akciju protiv vas, koji Mi želite ostati vjerni i istrajati do kraja… Oni će vas postaviti pod veliki pritisak i onda ćete se nadati Mojem dolasku, jer Ja vas neću napustiti u tjelesnoj i duševnoj patnji/nevolji, Ja ću vas spasiti i podignuti do mjesta mira, i vaša vjera će biti tako snažna da ću vam se Ja Osobno moći ukazati kada dođem na oblacima suditi žive i mrtve… Onda će se dogoditi velika podjela duhova i Moj neprijatelj više neće imati kontrolu nad vama… Jer on i njegove pristalice će biti zavezani za jako dugo vrijeme. Jedino nekoliko ljudi iskreno vjeruje da je Moj povratak neminovan  (= da će se uskoro dogoditi)… Ali vrijeme je ispunjeno i Ja više ne kažem: Ja ću doći kada se ispuni vrijeme, već kažem: vrijeme se ispunilo… Vi možete računati samo na jako kratko vrijeme, na samo nekoliko dana, u usporedbi sa dugim vremenskim periodom koji je prošao od kako je ‘kraj’ bio prorokovan/predskazan. Vi živite u posljednjim danima čak ako to i odbijate vjerovati.

Moj dolazak će vam se uskoro dogoditi… Stoga pobrinite se da vi, također, budete pripali odabranima koji će doživjeti Moj dolazak dok su još u tijelu, koji Me mogu ugledati u svom Mojem sjaju i slavi, koje ću Ja podići do neba baš pred sam kraj… Imajte samo želju pripadati njima i, zaista, Ja ću vam dati snagu da svoju volju pretvorite u akciju. Dozvolite Mi da vam govorim opet i iznova i uvijek težite prihvatiti Moju volju i ustanovit/izgradit ćete vezu sa Mnom, pridružit ćete Mi se i bit ćete također ubrojeni u Moje vlastite (= Moje pripadnike) koje ću Ja spasiti prije nego se dogodi kraj. Jer sigurno je da ću Ja Osobno doći… I vi također trebate vjerovati bez tračka sumnje da ćete Me svi vi koji imate živu vjeru i koji Mi pristupate sa ljubavlju, biti u stanju vidjeti, jer Moja Riječ je istina i dogodit/ostvarit će se.

Ljudi koji negiraju Moj ‘dolazak’, koji jedino žele razumjeti i objasniti ovaj dolazak figurativno, još nisu toliko duboko posvećeni da bi bili ujedinjeni sa Mnom, ali golema zemaljska nevolja pred kraj će ipak osnažiti njihovu vjeru ako su dobre volje. I oni sami će moliti za Moj dolazak, pošto će shvatiti da jedino Ja mogu osigurati/omogućiti izbavljenje/spas koje(g) sa druge strane više ne mogu očekivati. Vi trebate vjerovati da ću vas Ja spasiti od krajnje nevolje i čekati čas kada se Moje obećanje ispunjava. I onda će Moj protivnik biti poražen, i sa njime također mnoštvo njegovih sljedbenika, koji će biti ponovno uzeti od strane Zemlje (ili ‘koje će Zemlja ponovno zgrabiti/ščepati’ = značenje: biti će ponovno prognani u materiju nove Zemlje)  Prema tome nadajte se i budite ustrajni, jer čas vašeg izbavljenja će doći, dan odvajanja duhova će pristići (Matej 25:31-46)… Dogodit će se zemaljska i duhovna promjena koju ćete vi doživjeti i koja vam je neprestano bila proglašavana u Riječi i Pismu.

AMEN