Bertha Dudde, br. 8624, 23 Rujan 1963

 Završno djelo uništenja Zemlje će biti inicirano od strane vas ljudi osobno. I Ja vas neću zaustaviti, pošto Ja također uzimam u obzir duhovnu supstancu koja će, kao rezultat ovog djela uništenja, biti oslobođena od materije i u mogućnosti nastaviti svoj proces razvoja u novim formama na novoj Zemlji. Vi ste o ovome bili obaviješteni već nekoliko puta a ipak imate slabu vjeru, jer cijeli događaj vam je jednostavno nezamisliv. Ipak, to je završetak razvojnog razdoblja koji će voditi u novo razdoblje, tako da bi se djelo povratka (palih duhova) moglo još jednom uspješno nastaviti u zakonskom redu, koji više nije bio očit prije uništenja stare Zemlje. Moj neprijatelj dovršava svoje posljednje sotonsko djelo tako što vrši utjecaj na ljude da čine nešto što on sam nema snage učiniti: uništiti djela stvaranja… u uvjerenju da će na taj način osloboditi ograničene duhove i preuzeti kontrolu nad njima. On manipulira ljudima i potstiče ih na sprovođenje svakojakih eksperimenata koji će, međutim, podbaciti sa uništavajućim posljedicama zbog nedostatka ljudskog znanja. Jer ljudi se usuđuju eksperimentirati bez da su istražili posljedice… oni će osloboditi sile koje ne mogu kontrolirati i posljedično tome su osuđeni na smrt. I sa njima će stvaralačko djelo Zemlja, također, biti podvrgnuto strašnim uništenjima… Cijela površina Zemlje će se u potpunosti promijeniti, sva djela stvaranja će pasti kao žrtva uništenja, posljedice će prodrijeti do zemljine jezgre, i tako čovjek može govoriti o uništenju strašnih razmjera iako ljudi osobno neće biti u mogućnosti to promatrati, osim malog stada kojeg ću Ja prije toga odvesti sa Zemlje u carstvo mira.

Ja osobno nikad ne bi dozvolio takvo uništenje ako na taj način ne bi stekao nove mogućnosti spasenja za i dalje ograničenu duhovnu supstancu, koja jedno već beskonačno dugo vrijeme malakše u najtvrđoj materiji… Pa ipak daljnji napredak bi također bio moguć za ovu duhovnu supstancu da ljudi nisu preokrenuli zakonski red i da su uvijek samo ispunjavali svoj koristan zadatak na Zemlji… Ali ljudi više ne žive unutar Božanskog reda, i prema tome Moj neprijatelj vrši veliki utjecaj nad njima i nagoni ih započeti proces u nadi da će postići povratak (tvrdom materijom) ograničenih duhova k sebi. I Ja ga neću zaustaviti, pošto i dalje ovisi o slobodnoj volji svakog čovjeka da popusti/udovolji podsticajima/nagovorima Mojeg neprijatelja… Pa ipak, bez obzira što ljudi čine, Ja ću uvijek znati kako ispravno iskoristiti posljedice njihovih djelovanja. Jer čak je i svijet tame podređen Meni i Mojoj moći, i morat će Mi služiti dok istovremeno uzima dijela u Mojem djelu povratka, čak ako i samo nesvjesno. Ali Ja sam uvijek znao pravac ljudske volje i bio sam sposoban uključiti ga u Moj plan Spasenja… Ja znam kada je došao trenutak u vremenu kada se duhovni napredak više ne može očekivati…

Ja također znam kada je došlo vrijeme za oslobađanje ograničenih/zarobljenih duhovnih supstanci, i prema tome neću spriječiti ljudsku aktivnost kada pokrenu strašno djelo uništenja zahvaljujući njihovoj zavedenoj/pogrešno vođenoj volji, koja cilja/smjera za Mog neprijatelja, i tako su ljudi njegovi voljni instrumenti. Jer on osobno je nesposoban uništiti ijedno djelo stvaranja, on ne može razložiti ikakvu vrstu materije i sva moć nad duhovima mu je bila oduzeta. Iz tog razloga ju on pokušava opet zadobiti, i ljudi koji mu pripadaju sami doprinose dezintegraciji materije… najprije kroz bezbrojne eksperimente koji onda uzimaju razmjere koje materija više ne može izdržati… Ali Ja dozvoljavam duhovima unutra zarobljenima da se oslobode, iako jedino na štetu čovječanstva, koje je sâmo dosegnulo duhovno nizak stupanj koji zahtjeva novo prognanstvo u materiju… I nezavisno što će Moj neprijatelj i ljudi koji mu pripadaju poduzeti… u konačnoj analizi to će ipak ponovno (po)služiti napretku duhovnih supstanci, koje jednog dana trebaju ostvariti savršenstvo. Prema tome Moj plan Spasenja će zasigurno biti sproveden, kao što je objavljeno u Riječi i Pismu.

AMEN