Bertha Dudde, br. 8338, 25 Studeni 1962

Ništa Me neće spriječiti da sprovedem Moj vječni plan Spasenja, jer Moja Ljubav i mudrost su shvatili od početka kada je nužno očitovati Moju Moć, iznova preustrojiti Moje djelo stvaranja zvano Zemlja vrlinom Moje moći, i ovog puta ću se toga pridržavati, jer ono što Ja shvaćam kako je nužno će također biti sprovedeno od strane Mene. Jer nizak duhovni stupanj ljudi čini nužnim ovu promjenu, budući on (taj nizak duhovni stupanj) više skoro ne može biti premašen, i stoga Dan koji je bio određen od vječnosti (Djela 17:31) više nije daleko… Sve što sada treba biti učinjeno je osigurati ljudima najveću moguću pomoć tako da će oni koji ju prihvate i dalje biti spašeni. Ipak nitko ne bi trebao razmišljati kako Me može uvjeriti da napustim Moj vječni plan Spasenja… premda ću Ja uvijek uslišiti srdačne molitve, kao što Sam obećao. Ali vi ne bi trebali moliti za spriječavanje posljednjeg Suda na ovoj Zemlji, jer ovaj je čin jednostavno čin Ljubavi s Moje strane a vi Me nikada ne bi trebali spriječiti u Mojoj aktivnosti Ljubavi… Jer Ja znam da je kompletna transformacija nužna, i za vas ljude baš kao i za sve duhovne supstance koje su i dalje zavezane u tvorevinama i koje bi trebale stremiti uzdići se. I ako molite za spriječavanje onda ste vi jedino motivirani od strane sebične Ljubavi budući vi ne želite ostaviti niti vaš zemaljski život niti vaša zemaljska vlasništva…

Ako, međutim, vaša Ljubav smjera u ispravnom smjeru tako da ona pripada Meni i vašem bližnjemu onda će vaš duh također biti dovoljno prosvijetljen tako da ćete biti u stanju shvatiti da je posljednji Sud čin Ljubavi s Moje strane… Onda ćete sami prepoznati nizak duhovni stupanj i vi trebate znati kako Ja moram dati povod za promjenu da bi spasio ono što se još može spasiti… Ja Sam doista uvijek upućivao na ovaj posljednji Kraj ipak nikad vam nisam spomenuo vrijeme, i čak sada Ja vas neću obavijestiti o točnom vremenu ali možete biti uvjereni kako će Moja proglašenja sebe uskoro ispuniti, da vi nećete imati još puno vremena ostavljeno do Kraja Zemlje… da ste tome jako blizu… I kada molite onda jedino molite da mnogi ljudi još mogu postati prosvijetljeni, da se zapute stazom do Križa, tako da trenutak Kraja neće značiti njihovu propast nego blaženstvo za njih… Pokušajte objasniti Zapovijedi Ljubavi svim ljudima, pokušajte ih motivirati na promjenu njihove Ljubavi u nesebičnu Ljubav za njihova bližnjega, i vi ćete doista moliti ispravno kada molite za pomoć za ljude koji su vam blizu koji još sami nisu stekli shvaćanje…

Ali ne mislite da će molitveni pohodi biti sposobni odlučiti Mene i Moju volju da ne ostvarim Moj plan Spasenja, jer onda to doista ne bi bio jedan čin milosti, namjesto toga Moj protivnik bi samo povećao broj njegovih sljedbenika, i čak Moji vlastiti bi bili u opasnosti da od strane njega budu uronjeni u uništenje… Vjerujte da Moja Ljubav i mudrost jedino uvijek žele ono što je najbolje za Moje žive tvorevine, da čak ovaj posljednji Sud nije jedan čin kazne s Moje strane nego jedino sud onog što je kompletno napustilo Moj Red… Ja želim obnoviti red koji je bio opozvan kroz ljudsku volju, kroz utjecaj Mojeg protivnika, tako da je čak proces povratka Mojih živih tvorevina u opasnosti… Moj plan Spasenja jedino uvijek namjerava Meni vratiti pala bića… Međutim, vama ljudima nedostaje cjelokupna slika, ispravno shvaćanje, i niti vi znate do kojeg je opsega ljudska rasa već potonula i da je prema tome došao trenutak u vremenu da će njezin pad morati biti zaustavljen, da će duše morati biti otrgnute od Mojeg protivnika opet i iznova prognane (u materiju), tako da će jednog dana one imati priliku započeti stazu povratka k Meni, koju su oni vlastitom krivnjom proigrali u ovom životu na Zemlji, kojeg su oni podbacili iskoristiti i prema tome su iznova izgubljeni zbog njihove vlastite pogreške. Ali Moj protivnik ih neće zadržati u njegovoj kontroli, i to je već plus za palu dušu, koja mora iznova proći kroz tvorevine Nove Zemlje u razloženom stanju. Vi ljudi ste nesvjesni da Sam Ja jedino uvijek odlučen od strane Ljubavi budući ćete vi jednog dana iznova postati Moji Vlastiti… i jedino vidite u Meni Boga Koji kažnjava… Ipak vi ste ovu ‘kaznu’ sami stvorili, kroz vašu naklonost spram materije, koja je postala vaša propast, vi ste stremili sami spram ove sudbine… Jer materija pripada Mojem protivniku, stoga ste vi svojom voljom izručili sebe njegovoj vlasti, i on će vas držati sve dok vas Ja Osobno iznova ne otrgnem od njega, što će se dogoditi kroz prognanstvo u tvrdu materiju… ali što će, u isto vrijeme, biti iznova početak vašeg uzlaza iz bezdana sve do vrhunca… Sve ovo će vam biti rečeno opet i iznova, i prema tome pripremite sebe za Kraj ove Zemlje i učinite štogod je potrebno da sebe razdvojite od onoga koji želi vašu propast… Dođite k Meni i, doista, Ja ću vam pomoći oduprijeti Mu se… Onda se ne trebate bojati Kraja, koji će neopozivo doći kao što Sam vam proglasio.

AMEN