Bertha Dudde, br. 0911, 13 Svibanj 1939

A Moje Kraljevstvo dolazi odozgo… a čovječanstvo to ne vjeruje. Oni sebe zamišljaju upućenima, ali i dalje ostaju u najdubljoj tami duha, te svaki pokušaj da se trgnu iz sna propada, jer noć smrti drži dušu u zagrljaju, i dan sa svojim svjetlom nije poželjan… A sve ukazuje na vrijeme koje Sam spominjao na Zemlji. I zato čujte: Svi vi, koji vjerujete da hodate u Duhu Gospodnjem, promotrite svjetska zbivanja… također ne brinite o svojim vremenitim interesima, nego mislite na beskrajno dugo vrijeme u vječnosti, koje nosi najgorču patnju onima koji Me nisu pronašli na Zemlji. Stoga uzmite na sebe sve čime vam svijet želi naštetiti, kako jedino time možete priteći u pomoći mnogim zavedenima. Nemojte prepustiti zavedene njihovoj sudbini, nego im pokušajte donijeti pomoć. Jer ako hodate u Ljubavi prema Meni, ti pokušaji će biti blagoslovljeni, ali morate dobrovoljno na sebe uzeti zemaljsku patnju i nositi je za Mene, vašeg Spasitelja i Otkupitelja. Jer Zemlja će biti jedinstven oganj, budući se posvuda nastoje odvojiti od Mene, i u zemaljskim posjedima traže nadoknadu za ono što daju. Dragocjeno vrijeme na Zemlji prolazi neiskorišteno od ljudi i jedino još nosi posvemašnji otpad od Boga, Kojemu bi oni, dapače, trebali težiti… Sunce sa svojim zrakama ne može probiti hladnoću srca, i jednog će dana biti mučno stanje bez grijućih zraka Sunca, jer tko ostaje u noći, lišava se blagotvornog učinka Božanskog Sunca Milosti; patnja na Zemlji vam treba biti podsjetnik, to vam treba objaviti da i dalje hodate u mraku; to za vas treba biti Moje upozorenje puno Ljubavi, da još na Zemlji okrenete dosadašnji način života i da više žudite Svjetlo. A u svim svjetskim zbivanjima prepoznajte djelovanje Božanstva, Koje vam želi skrenuti pozornost na približavanje Kraja ovog doba, na predstojeće pročišćavanje svega duhovnog, pa tako svjesno potražite Boga, vašeg Stvoritelja i Otkupitelja, da i vi ne padnete u vječnu tamu… Jer patnje na Zemlji su samo kratkog trajanja, ali muke u onostranom su beskrajne… Božje Kraljevstvo je sišlo, i nije od ovoga svijeta. Ono se ne odnosi na vaše tijelo, nego jedino na vašu dušu, i tako Ga vi trebate također dušom dohvatiti, i ne pitati poslije toga, koliko je to blagotvorno za vaše zemaljsko tijelo. Neće opstati ništa od onoga što vam trenutno daje užitak u zemaljskim dobrima, nasuprot tome, Kraljevstvo Božje će biti neraspadljivo, i blago onome koji Ga primi, kada Ono dođe do njega. Moje Kraljevstvo nije od ovoga svijeta i stoga niti ne može biti opaženo fizičkim očima, moguće vam Ga je dokučiti duhom, i duhovno ćete također percipirati blaženstva i prepoznati Istinu svega onoga što Sam vam saopćio u vrijeme Mog hoda na Zemlji… Ogromna nevolja na Zemlji Me potakla da se iznova pobrinem za ljudsku djecu u svoj Ljubavi i Milosrđu, te da ih još jednom dovedem do Moga Kraljevstva, no sila protivnika tako žestoko potpiruje odbijanje, a volja čovjeka mu ne pruža nikakav otpor, i još se nalazi u najvećoj opasnosti… A oni koji to prepoznaju, moraju biti aktivni za Mene i nastojati stalno donositi Svjetlo onima, koji još prolaze najtamniju noć. Oni ništa neće napraviti bez Moje pomoći. Ovo Moje jamstvo mora biti njihova utjeha i istovremeno poticanje na uvijek aktivniji rad za Mene, jer su to Moja djeca za koju Ja strepim i koju tražim sa svom Ljubavi.

AMEN