Bertha Dudde, br. 2755, 27 Svibanj 1943

Vrijeme najveće pometnje, sada će biti zamijenjeno vremenom najdubljeg mira, jer sve što živi u slobodnoj volji, je za Boga, na taj način volje okrenute Bogu, i stoga nema potrebe ni za boli ni za patnjom, kao odgojnim sredstvom. Ono se nalazi u Ljubavi, i tako je Bogu blizu… a Božja blizina znači mir i sklad i stanje sretnog blaženstva već na Zemlji. A ovo je početak novog perioda otkupljenja, u kojem Božji protivnik još nema nikakvog utjecaja na ljude, jer je on vezan za dugo vremena. To je rajsko stanje, jer ljudi stoje u spoznaji, jer su im vjera i Ljubav osigurali znanje, i oni su sretni u spoznaji Istine. Svaki proces (događaj) na Zemlji im je razumljiv, zabluda (pogreška) je protjerana, oni u sebi čuju Božji glas koji ih nadalje podučava i njihova Ljubav za Boga raste i  izražava se u nesebičnoj ljubavi prema bližnjemu. A to skladno vrijeme će potrajati dugo vremena… Međutim, stvorenja na Zemlji su iznova nosioci duhovnog koje se treba razviti na višu razinu, i tako ona ovome moraju također dati priliku da služi. I zato će se ona, jednako kao stvorenja stare Zemlje, brzo razložiti i u sebi promijeniti, da bi se oslobodilo duhovno u njima, tako da opet može preuzeti novi oblik. Posljedično, čak i ljudi Nove Zemlje moraju obavljati neke aktivnosti da potpomognu ovaj neprestani razvoj duhovnoga. Ali duhovno je još uvijek vrlo nezrelo, i tlači ljude na izvjesnom stupnju zrelosti, odnosno, nastoji privući pažnju ljudi na sebe, i ako se oni prepuste tom utjecaju, udaljavaju se od Boga. To su prvi budući naraštaji, čije duše još u sebi zaklanjaju nezrele supstance, i koji se stoga iznova moraju jače boriti da postignu duhovnu zrelost. Spoznaja o Bogu je srazmjerno zamagljena, iako oni nisu sasvim udaljeni od Boga, ali više nisu u mogućnosti jasno čuti Njegov glas, jer je njihova volja već podijeljena, jer oni više nisu nepodijeljeno usmjereni prema Bogu, nego su također ometani od zemaljskih stvari, a ovo ima za posljedicu pomračenje duha. Onda Božji protivnik opet ima utjecaj na ljudske duše i iznova započinje borba za duhovno, počinje novi period otkupljenja, obnovljena borba svijeta punog svjetla protiv prijeteće tame, i prema tome također zemaljski život teži za ljude, koji su u opasnosti izgubiti se u materiji… Doduše, Bog stalno govori ljudima i obznanjuje im Svoju volju, ali što više oni teže materiji, to manje čuju Božanski glas, i tako se udaljuju od Njega. Božja Ljubav, međutim, privlači ih uvijek iznova k Sebi, i On se uvijek iznova njima približava, da im omogući konačno oslobađanje od forme, što se ipak ne postiže bez borbe, zbog čega Bog iznova dopušta Svome protivniku moć nad ljudskim dušama, kojima On međutim, u jednakoj mjeri stavlja na raspolaganje Svoju snagu, da se odupru tome. To je period otkupljenja kraćeg trajanja, jer duhovno treba preći svoje obnovljeno zemaljsko putovanje pod osobito teškim uvjetima, tako da svoju neposlušnost mora ispaštati mnogo teže nego na staroj Zemlji i brže se odlučuje napustiti taj otpor. Prema tome, ono znatno brže prolazi svaku narednu fazu razvoja i može se u odgovarajuće vrijeme iznova utjeloviti kao čovjek. Ali, također ga i ovaj život kao čovjeka dovodi do konačnog otkupljenja, kada on odustajanje od otpora posvjedoči kroz neprekidno djelovanje u Ljubavi, za koje će opet imati mnoštvo prilika. Jer sve dok je Zemlja boravište i stanica za obuku duhovnoga, ovom duhovnom će također biti dana prilika da je napusti kao savršeno svjetlosno biće. Ali, o njemu samome ovisi koliko vremena je potrebno, jer je duhovno kao čovjek opremljeno slobodnom voljom, i ova sada može biti iskorištena od njega na ispravan ili također na pogrešan način… Jer nova Zemlja postavlja jednake zahtjeve na ljude… da se iskupe kroz Ljubav za Boga i za bližnjega.

AMEN