Bertha Dudde, br. 4644, 19 Svibanj 1949

Iskusit ćete propast stare Zemlje kao u stanju sna nakon vašeg uznešenja, a onda ćete vidjeti djelo uništenja, i također ćete prepoznati njegov obim, ali vi sami ćete ostati neopterećeni tako da nikakav teret stare Zemlje ne prenesete u kraljevstvo mira, koje je sada vaše prebivalište, sve dok ne budete opet preneseni  na iznova formiranu Zemlju, gdje će započeti nov život za vas u trajnom sjedinjenju sa Mnom. Ipak ćete morati biti svjedoci propasti stare Zemlje, jer vam znanje o tome mora ostati za podučavanje djece i unuka. Morate sačuvati sjećanje na staru Zemlju sa njenim tvorevinama, sa njenim duhovnim stanjem među ljudima, sa grješnošću (surovošću), vjerskom borbom i Krajem, tako da čak i nova generacija preuzme znanje o tome, i da stoga znanje utječe na njihov stav prema Meni, kao što također treba poslužiti za buduća vremena da upozori ljude i podsjeti ih na duhovni pad koji će iznova za posljedicu neizbježno imati ovaj učinak.

Na novoj Zemlji ništa više neće podsjećati na stare tvorevine i za stanovnike nove Zemlje će značiti čudo za čudom uspoređivanje novih tvorevina sa starima, i neće biti kraja blaženstvu. Stara Zemlja, sa svim iskustvima na Kraju, pojavit će se bajkovita pred njihovim očima, i tako im neće iščeznuti iz pamćenja, jer je dobro za ljude da zadrže sjećanje na to. Ono što danas ljudima još izgleda potpuno nemoguće, Meni vjerno predani ljudi moraju doživjeti, i činjenica da su ustrajali uz Mene u ovoj posljednjoj velikoj nevolji, njih će prenijeti u stanje blaženstva u raju nove Zemlje, zbog čega također proživljavaju posljednje strahote još samo kao u snu, jer bi inače to za njih bilo nepodnošljivo, nakon vremena patnje, koja za njih znači konačnu borbu vjere. Ali, tko ima snažnu vjeru, sačuvat će pouzdanje u Moj dolazak, u uznešenje i raj nove Zemlje, i Ja uistinu neću dopustiti da propadne ova vjera… Ja sam njima zaista pripremio sudbinu koja će im u potpunosti nadoknaditi svu patnju, jer Ja Osobno Sam među njima sa Mojom Ljubavlju i milošću.

AMEN