Bertha Dudde, br. 1415, 12 Svibanj 1940

Ovo vam mora objaviti Moj Duh, da ste u velikoj opasnosti da izgubite vaš život, vi koji ne poklanjate vjeru Mojim Riječima. Moja Ljubav vam nudi pomoć, a vi je odbacujete od sebe… Moja Ljubav vam šalje kruh s neba da vas osnaži u borbi protiv sveg zla… Moja Ljubav vas upozorava i želi vas voditi k dobru… Moja Ljubav vam daje razjašnjenje da griješite (lutate) i Moja Ljubav vam želi donijeti svjetlo… A vi ne obraćate pažnju na ovu Ljubav, odbacujete je od sebe, ne uzimate znanje iz Moje Riječi, ne mijenjate svoj život i nastavljate hodati putem koji vodi u zabludu. A vi time stavljate (dovodite?) vaš život u opasnost, vi ne promišljate da idete ususret vječnoj propasti. Jer, Ja vas ne mogu od toga očuvati, ako vi sami za tim žudite. A vaši postupci dokazuju da vi za tim žudite. I svi Moji glasnici se uzalud trude podučiti vas ispravnom mišljenju; vaš otpor je sve jači, vi zatvarate oči i uši da ne čujete poziv odozgo. Vi sputavate svoj duh i ne dajete mu slobodu, i zbog toga nikada nećete postati mudri, jer Ja Mojim Duhom mogu opskrbiti jedino ljude koji otvore svoje srce i žude Moj Duh. Jedino ovima Ja mogu prenijeti snagu, a svijet nikada ne može čuti Moj glas. A vama, koji zatvarate svoje srce za Moj glas, on će morati odjeknuti glasno i prijeteći, i ovaj glas će izazvati u vama strah i užas, ako ne želite poslušati glas Ljubavi. Kada Moje Ljubavne opomene jenjaju nesaslušane, Moj poziv vam se mora razglasiti (odjeknuti) snažno i čujno, ali na vaš užas… Ja čekam još samo kratko vrijeme, a prethodno još pokušavam osvojiti sve one koji Mi se ne protive. No, čas nije daleko, i svi Moji anđeli su upućeni, da Mi služe… Sve što je u Ljubavi, aktivno je i nastoji donijeti pomoć ljudima, i posvuda, gdje je nevolja, oni kucaju i nastoje usmjeriti misli k Meni… A oni koji ostaju (ustraju) sa Mnom, uz njih Ja stojim sa Svojom snagom i Svojom Ljubavlju… I njihova sudbina je uistinu bolja, čak i ako ona zemaljski izgleda nepodnošljiva, budući da su Me pronašli, i Ja ih ne puštam od Sebe… Jer Moja Ljubav nastoji izbaviti od vlasti zla sve duše koje još nisu potpuno protiv Mene. I Ja blagoslivljam one koji Me pronalaze u njihovoj nevolji, jer oni će baštiniti vječni život, tek što izgube zemaljski život, oni će ući u zemlju mira, gdje će svaka nevolja biti uzeta od njih.

AMEN