Bertha Dudde, br. 9000, 22 Lipanj 1965

Sve je uračunato u plan stvaranja, pa je iz toga jasno, da Ja također poznajem volju svakog čovjeka, i tako Mi ona daje povod da njegovu životnu sudbinu oblikujem tako, da ona ne može donijeti ništa drugo nego korist čovjeku, pod uvjetom da je jedna takva tražena od strane čovjeka. I vi morate vjerovati, da Ja dobro znam, kako je usmjerena volja pojedinca, ali da Ja međutim, ništa ne mogu učiniti, da je promijenim ili okrenem k Meni. No, Ja mogu dopustiti čovjeku da prođe još mnogim putevima, kako bi postigao promjenu volje. Ovu promjenu volje Ja smjeram (ciljam) kroz Moju intervenciju, u kojoj će pasti žrtvom nebrojeni ljudi, kojima su međutim još uvijek otvorena vrata u onostrano kraljevstvo, da bi tamo još mogli sazrjeti… Ali, ljudima koji ostanu na životu, dodijeljena je još jedna iznimno velika milost, da bi mogli izvesti ovu promjenu volje još na ovoj Zemlji, i onda bili spašeni za vječnost. Ja vas ljude uvijek iznova upozoravam na ovaj događaj, ali ne pronalazim nikakvu vjeru… Vrlo je malo onih koji se ozbiljno bave onim što nadolazi, ali čak ni oni ne mogu stvoriti nikakvu predodžbu o opsegu katastrofe, jer ona premašuje sve što se već dogodilo na ovoj Zemlji. A ni pojedini čovjek ne može formirati ideju o tome, jer će ljudi biti odsječeni od svakog prometa (komunikacije), jer više neće postojati nikakva veza (povezanost) među mjestima, a ni među zemljama koje su time pogođene. Bit će dionica koje će se činiti potpuno puste, gdje će se naći tek njih nekolicina, da sada nastave život. Svatko tko se ne drži Mene i Meni potpuno ne povjeri, bit će zahvaćen užasom (strahom). I onda mu volja može odlučiti… Svaki Me čovjek još može pronaći, te će on zaista biti sasvim sigurno sproveden kroz kaos… Ali, on isto tako može proklinjati Biće Koje je dozvolilo da se ovo dogodi, a prokletstvo će ga samoga zadesiti. I upravo stoga što poznajem volju ljudi u vremenu Kraja, ovo je Moj posljednji pokušaj da poštedim ljude od strašne sudbine novog progonstva. A, vi ćete iznova pitati, zbog čega sam Ja dopustio da na ljude dođe jedno takvo razaranje, koje će još jedino biti nadmašeno konačnom katastrofom… jer se u svima vama više ne može naći vjera u vječnog Boga, u Stvoritelja neba i Zemlje, u Onoga Koji je i vas same podigao… Bit će sve manje ljudi, koji još posjeduju vjeru i koji je još nisu izgubili, a oni ni neće popustiti u svojoj vjeri, ili će pak već ranije biti opozvani, tako da više ne moraju doživjeti tu patnju. A vi ne morate sažalijevati nijednog čovjeka koji je već prije odvojen od života, jer za njega još postoji mogućnost da sazrije u onostranom. Međutim, kada dođe taj Dan, onda neće ničemu koristiti, ni da on bježi, jer Moja ruka doseže svugdje, a tako Ja također držim Moju zaštitničku ruku nad svakim koji Mi pripada… I Ja ću očigledno biti s njima, jer će oni biti u najvećoj nevolji, i u toj nevolji ću im Ja doći u pomoć. I onda će se pokazati što može postići snaga vjere… jer tko jedino traži Moju blizinu, on će također imati dokaz Moga prisustva, i njegova vjera će postajati sve snažnija. A trenutak događaja se više neće dugo čekati, premda je tisuću godina preda Mnom kao jedan dan. Međutim, Ja sam vam rekao, vi ćete to doživjeti… A to znači, da će velik dio onih koji prihvaćaju Moju Riječ, osobno ovo iskusiti… da Ja na sve njih postavljam velike zahtjeve… da će tada doći vrijeme djelovanja, budući da još trebate biti Moje gorljive sluge, i da vas neću odnijeti sa Zemlje prije nego izvršite ovaj zadatak… Svi vi bi se trebali osjetiti prozvanima (adresiranima) da budete aktivni za Mene i Moje kraljevstvo. Jer, uvijek iznova vam govorim, da Ja nemam mnogo radnika u Mome vinogradu, i da ću stoga zaštititi svakoga tko Mi se stavi na raspolaganje. Već iz ovoga vi možete također zaključiti, da više neće proći puno vremena do ove katastrofe, koja je za vas nezamisliva, kako u svom opsegu, tako i u patnji i jadu, koje će ona značiti za preživjele. I zbog toga Ja moram one ljude opskrbiti (opremiti, naoružati) velikom snagom, tako da Mi budu podrška u ovom vremenu nevolje. A Ja ću snagu dati i vama, koji ste po zakonu prirode svladani velikom slabošću, jer ću vas trebati u ovom vremenu i primjenjujem sva zamisliva sredstva, samo da povećam broj Mojih, da im dam čvrstu vjeru i tako još utječem na one koji su bez vjere u Boga i Stvoritelja, Koji ima svu moć na nebu i Zemlji, i stoga mogu također produžiti život onih, koji im žele pomoći da povjeruju… I zapamtite, da je došao kraj jednog perioda otkupljenja, da ovo vrijeme jedino treba biti izuzetno iskorišteno, te da Ja stoga također primjenjujem izuzetna sredstva, da bih zapalio tek iskru vjere u čovjeku, prije nego što on mora predati svoj život. Jer, ako on u sebi ima samo ovu malenu iskru, onda mu je također osiguran uspon u duhovno kraljevstvo. Ali, otići sa Zemlje bez ikakve vjere je beznadno, i završava novim progonstvom, jer je onostrano zatvorilo vrata sa trenutkom raspada stare Zemlje. Stoga ću Ja i na Kraju još sve činiti, da pokrenem ljude na promjenu volje, a budući da Moj tihi govor od njih nije poslušan, onda ću im Ja govoriti glasnije, tako glasno, da oni moraju čuti ovaj glas… No međutim, da li će oni u tome prepoznati Mene Osobno, to je još uvijek ostavljeno njima na slobodu, ali to će zapečatiti njihovu buduću sudbinu. No, vama koji Mi služite, vama je osigurana Moja zaštita i blagoslov u duhovnoj i zemaljskoj nevolji, jer vas Ja trebam… Pa čak i kada vam u susret dolaze teška vremena, ipak ste u Mojoj skrbi, i ne trebate se ničega bojati.

AMEN