Bertha Dudde, br. 5851, 11 Siječanj 1954

Kada se govori o uskrsnuću mrtvih, onda pod tim treba razumjeti buđenje duhovno mrtvih, koji također i u onostranom kraljevstvu, nakon zemaljske smrti, još mogu postići ovo buđenje, jer će se djelo otkupljenja nastaviti bez prekida od strane onih koji su već pronašli otkupljenje kroz Isusa Krista, koji su se već podigli iz duhovne smrti, na Zemlji ili pak u onostranom. Ni jedno Moje stvorenje ne čeka u stanju smrti zauvijek, uvijek će iznova iz noći smrti biti preotet onaj, koji slijedi svjetlo Kristova Križa i tako uskrsava u novi život. Buđenje mrtvih na Sudnji Dan je stoga proces kojeg treba jedino duhovno razumjeti, jer kao što Moj dolazak na oblacima treba prije svega također jedino duhovno shvatiti, da Se Ja ljudima spuštam u Riječi da pokrenem posljednju akciju spašavanja prije Kraja… tako isto Ja silazim dolje u tamu, u pakao, te i tamo omogućavam da zabljesne zraka svjetla, Ja podnosim križ i za bića tame, da im osvijetlim put prema Meni, te ni ova akcija spašavanja neće biti bez uspjeha i mnogi će ustati iz njihovih grobova u život. No, oni koji žele ostati u tami, koji Me ne žele priznati, oni nisu „mrtvi u Kristu“… Oni ne mogu biti premješteni iz kraljevstva tame u kraljevstvo svjetla, i to su oni koji moraju iznova započeti njihov razvojni put na Zemlji, koji će biti vezani u najtvrđoj materiji Nove Zemlje… „Mrtvi u Kristu“ su oni izbavljeni iz bezdana, za razliku od onih koji su Me pronašli već na Zemlji, koji su u živoj vjeri u Mene i na Kraju će kao Moja djeca biti uzeti (odneseni) sa ove Zemlje, kako je pisano… Jer, Ja ću Se vratiti u velikom sjaju i slavi… i Ja ću doći i uzeti Moje, te ću ih živoga tijela premjestiti na mjesto mira… Ja ću Se vratiti, kao što Sam jednom uzašao na nebo (Djela 1:11)… u najblistavijoj svjetlosti i vidljiv Mojima… A Moj duhovni povratak u Riječi i u srcima ljudi mora omogućiti ovoj Mojoj djeci sebe tako oblikovati, da Me oni mogu ugledati, jer će Me moći vidjeti jedino ljudi koji su svjesno postali Moji, kroz život u Ljubavi prema Meni i prema bližnjemu… Tako da se sada oni koji su dobre volje, mogu preoblikovati u bića Ljubavi i svjetla, Ja omogućavam da im prethodno priđe i snaga, Ja im prenosim Moju Riječ, koja je Moja snaga najviše učinkovitosti. A tko ju prihvati u vjeri u Mene i u Istinu Moje Riječi od vječnosti, također će Me dočekati uvjeren, i Ja ga neću razočarati, jer Dan Kraja neopozivo pristiže, stiže Dan uznesenja (prenošenja) Mojih i uskrsnuća svih onih koji su pronašli iskupljenje kroz Isusa Krista na Zemlji ili također u duhovnom kraljevstvu.

AMEN