Bertha Dudde, br. 8329, 16 Studeni 1962

Vi se ne smijete čuditi zbunjenom shvaćanju ljudi u posljednjem vremenu prije Kraja… bez obzira u kojem području… Posvuda vlada Moj protivnik i utječe na razmišljanje onih koji nisu sasvim čvrsto sjedinjeni sa Mnom. Moji će se, međutim, pitati kako je moguće da se tako izopačeno (naopako) razmišljanje moglo umetnuti u čovječanstvu, budući su oni vođeni od Mene Osobno u njihovom razmišljanju, te otuda ne mogu razumjeti u kojem duhovnom smjeru se kreću ljudi, jer oni imaju malo vjere i svojim putem idu sami, bez Mene… i zato im se Moj protivnik može pridružiti. Ljudi su se zemaljski i duhovno odvratili od Istine, od neizvještačenog osjećaja i od svega dobrog i lijepog… Namjesto toga, oni odaju počast svijetu u najgrubljem obliku, odnosno, oni sve iskrivljuju, i izgubili su svaki osjećaj za ispravno i dobro… I duhovno se oni nalaze u najdubljem mraku, ne znaju ništa o duhovnim međuodnosima, o njihovom Bogu i Stvoritelju i o zadaći njihovog zemaljskog života, a niti ne žele o tome doznati. Oni žive u potpuno pogrešnom usmjerenju volje, i stoga Mojemu protivniku daju neograničenu moć, koju on koristi na najopakiji način. A pomoć je nemoguća sve dok u njima samima ne izroni žudnja da steknu jasnoću u svim stvarima. Iz njih samih se mora uzdizati ova žudnja, u spoznaji da su svijet i njegova dobra prolazni, i da njihov život ne može biti jedino sam sebi svrha, nego mora biti sredstvo do cilja. Ovu spoznaju oni mogu steći, kada su oni, da tako kažem, iživjeli, kada su oni zemaljski iskoristili što im se činilo poželjnim… Mogu se dogoditi trenuci unutarnjeg promišljanja, koji omogućuju da se prethodno proživljen život pokaže bljutav i besmislen, i onda je moguće da poduzmu promjenu, da budu pristupačni govorenju bližnjih koji hodaju ispravnim putem, i nastoje ih uvjeriti da je njihov put onaj pravi. Ljudi bi se trebali sažaliti nad duhovnom nevoljom bližnjega, i sjetiti ih se u molitvama… Jer, takve molitve neće ostati neuslišane. Protivnik međutim, uglavnom zadržava svoju moć nad takvim ljudima, pa će duhovna nevolja stalno biti sve više prijeteća, i također će uzrokovati transformaciju (preoblikovanje) ove Zemlje… Jer, čim je dosegnuta duhovno najniža točka, također je opravdano uništenje stare Zemlje sa svim njenim tvorevinama, potpuna preobrazbu svega što u sebi skriva duhovno nezrelo, u svrhu višeg razvoja. Uvijek će prije Kraja jednog perioda otkupljenja, među ljudima biti ovo stanje lišeno duha, jer u to vrijeme Zemljom hodaju mnogi ljudi, koji u sebi sklanjaju još mnogo nezrelog duhovnog, čije  je vrijeme međutim isteklo, koje im je bilo odobreno za oslobađanje od forme. Ovi ljudi mogu postići zrelost u razdoblju do Kraja, ali oni moraju odustati od njihovog otpora protiv Mene, oni moraju promijeniti svoju volju i okrenuti je k Meni… Ali, njima nedostaje vjera u Mene kao Boga i Stvoritelja, Koji može i želi njima okrenuti (preusmjeriti) snagu. Bez ovoga su oni međutim preslabi… No, njima je stalno ukazivano na Moć, Koja je njima dala život, kako kroz Moju Riječ koja ponekad doseže i ove ljude, tako i kroz doživljaj (iskustvo), vlastitu sudbinu, i onu bližnjih… Jer, Ja Sebe dajem prepoznati svim ljudima, koji samo promišljaju o tome što im je donio zemaljski život… Mišljenje ostaje čovjeku potpuno slobodno, ali on je pod utjecajem Mojega protivnika ili također od strane svjetlosnih snaga, no nije prisiljen razmišljati u istom smjeru kao i ovi. No, dokle god čovjek od Mene posjeduje sposobnost razmišljanja, također mora biti i odgovoran za to kako je on iskoristio svoj zemaljski život, jer od Mene je učinjeno sve da potakne njegovo razmišljanje… (16.11.1962) I zato je također ljudima moguće, na Zemlji doći do zrelosti koja im dozvoljava ulazak u kraljevstvo svjetla… koji ovom Zemljom hodaju još uvijek u vrlo nezrelom stanju… Kako god oni bili opskrbljeni, njima nije nemoguće promijeniti se i doći do savršenstva, jer Moja milost izvanredno teče svima, i ona jedino treba biti iskorištena… Pa čak i vrlo slabu volju Ja uzimam u obzir, dok takvim ljudima omogućavam doći u situacije, gdje oni napuštaju svoj otpor, i moglo bi im biti lako okrenuti se k Meni… Ja primjenjujem svako sredstvo koje još obećava uspjeh, tako da duša ne padne u sudbinu ponovljenog progonstva… Ali, moram im ostaviti konačnu slobodu. A, velika je milost kada su oni prijevremeno opozvani iz zemaljskog života, jer onda na Zemlji više ne mogu dublje propasti, a u onostranom kraljevstvu će uistinu biti sve isprobano, da ih se sačuva od daljnjeg propadanja u ponor. Ali, onda se oni još zadržavaju blizu Zemlje i mogu također pratiti sudbinu ponekog čovjeka na Zemlji, koji im je bio blizak u zemaljskom životu… I u duhovnom svijetu oni još mogu razmišljati, iako često zbrkano, ali njima će uvijek iznova biti dodijeljena pomoć od strane svjetlosnih bića, koja se njima… obavijena u isto odijelo… pridružuju i razgovaraju s njima… Sve će se pokušati kako bi se duše dovele na put uspona, uvijek bez prisile volje, ali u Ljubavnoj skrbi, koja će ponekad biti i prepoznata, te prihvaćena sa zahvalnošću… Ali, kada ovaj period otkupljenja dođe Kraju, također su zatvorena vrata duhovnog kraljevstva, odnosno, onda je već na Zemlji izvršeno razdvajanje koza i ovaca… Ostaju samo oni ljudi, koji su Mi vjerni, i bit će preneseni na novu Zemlju… Drugi su, međutim, pristalice Mojega protivnika, te oni također dijele sudbinu Mojega protivnika… Oni će biti iznova svezani za jedno beskrajno dugo vrijeme. Stoga vi ne trebate žaliti ljude koji su opozvani iz života, jer na njima je još uvijek postići poboljšanje, oni nisu potpuno pripali Mojemu protivniku, iako oni i u onostranom kraljevstvu još mogu potonuti… dok će oni koji su ostali, svi do zadnjega, još imati mogućnost za obraćenje (preokret), i onda će također biti izbavljeni od propasti, ali ovu mogućnost rijetki koriste, i stoga idu ususret zastrašujućoj sudbini. Vi također možete smatrati povratak kući vaših bližnjih činom milosrđa s Moje strane, i ako vi njih slijedite ljubavnim mislima i zagovorom (zauzimanjem), ne trebate se nikada više bojati da su oni izgubljeni… Ovo jamstvo s Moje strane vas treba uvijek utješno dotaknuti i razjasniti sve udarce sudbine, nesretne slučajeve i katastrofe, gdje mnogi ljudi gube svoje živote… Jer Ja želim smanjiti broj nesretnika koji će doživjeti novo progonstvo, koliko god je to moguće… jer on će biti vrlo velik, budući je Moj protivnik na Kraju aktivan na način, da on ima i zadržava veliku sljedbu. Ali, jedno je izvjesno, da će se, kako na Zemlji, tako također i u duhovnom kraljevstvu, boriti za svaku pojedinu dušu, da će biti učinjeno sve da se ljude dovede na pravi put i pruži pomoć dušama umrlih. Jer, sve moraju stići do blaženstva.

AMEN