Bertha Dudde, br. 6805, 14 Travanj 1957

S neopozivom izvjesnošću vi idete ususret Kraju… Čak i ako se u mislima još tako mnogo opirete, vi ga ne možete zaustaviti, budući je Plan Božjeg Spasenja utvrđen (određen), i u skladu s njim se sve odvija, pa i svjetski događaj, koji također doprinosi tome da se ubrza tijek događaja, koji vode do procesa raspadanja (rastvaranja, dezintegracije) zemaljskih tvorevina. Kraj ovog zemaljskog perioda je predviđen od vječnosti, ali uzrok tome je slobodna volja čovjeka, koju je Bog isto tako predvidio od vječnosti, i na kojoj je također mogao utemeljiti Svoj plan Spasenja. Događa se kako je bilo predviđeno kroz vidjeoce i proroke sa početka ovog perioda Otkupljenja, a ljudi sami to potpomažu (daju ruke tome) budući potpuno istupaju iz Božanskog reda. Oni su dijelom u niskom duhovnom stanju (duhovnoj depresiji, duhovnoj mrtvoj točki) koje više ne mogu nadići, i koje već samo opravdava Kraj… a dijelom su došli do tako oholog mišljenja, da oni vjeruju da mogu ovladati Božanskim prirodnim zakonima, koji su im međutim, još nepoznati. Sam Bog više ne nalazi pristup tim ljudskim srcima, inače bi oni odustali od svoga nastojanja, i također bi mogli izbjeći duhovnu sljepoću, koja ih sada međutim obuzima. I tako se ispunja sudbina ljudi, a i svih stvorenih bića, i sve ide u susret promjeni (preobrazbi), koja iznova pokreće novi period vremena… koji će opet donijeti mir i sklad na Zemlju i jamčit će duhovnome siguran uspon (napredovanje). Ali, ova predviđanja nalaze nimalo ili tek malo vjere… Čovječanstvo još nije doživjelo takvo preoblikovanje (preobrazbu, transformaciju), a ono što leži daleko u prošlosti, ostalo je nepoznato ljudima. Oni nemaju nikakvog dokaza za slične procese, i otuda ni ne vjeruju da im prijete događaji, koji znače potpunu promjenu svega dosadašnjeg. No, vrijeme ide naprijed, i posljednji dan za ovu Zemlju se sve više primiče. I jedino zato Bog vodi ovo neuobičajeno (iznimno) znanje na Zemlju, kako bi prodrmao još malobrojne, koji još nisu sasvim propali u ponor. Kraj dolazi neopozivo, a znakovi će čak biti tako jasno istaknuti, da se pojedini ljudi zamisle, te će za njih rasvjetljujuće znanje biti od blagoslova, budući im daje razjašnjenje koje je za njih vjerodostojno… Jer, Bog ne želi pustiti da se ijedan čovjek izgubi, i dok god još postoji šansa da se jednoj duši donese spasenje, također neće biti napušteni pokušaji spašavanja. Ali, dan Kraja je određen (utvrđen), a prema Božanskom zakonu će on biti i ispoštovan (ispunjen)… No, sami ljudi radije požuruju Kraj, nego li ga zaustavljaju, budući njihovo ponašanje dokazuje da je dosegnuto nisko stanje (mrtva točka) koje zahtijeva Kraj… I, kao u vrijeme poplave, ljudi idu slijepi… kao u vrijeme poplave, oni nastoje crpiti blaga Zemlje, i sebi ih učiniti korisnima, dovode do oslobađanja sila, čiji su nepredočivi učinci njima nepoznati. Oni sami sprovode ono što znači uništenje za Zemlju i sva njena stvorenja (tvorevine). Ljudi zatvaraju svoje uši na sva upozorenja, nepokolebljivo (hladnokrvno) slijede (gone) svoje ciljeve, i Bog je ovu volju uračunao u Svoj plan Spasenja, a ono što se događa kroz sotonski utjecaj, ipak je za daljnji duhovni razvoj učinjeno korisnim, tako da Njegov protivnik nenamjerno, sudjeluje u djelu Otkupljenja, da on osobno opet upravlja proces razvoja na dobar put protiv svoje volje… da se i duhovno, koje on smatra osvojenim, nanovo otima njemu i njegovoj vlasti, i iznova će biti vezano u Stvaranju, i tako će međutim ponovno ići putem uvis, čak i ako su potrebna beskrajna vremena, dok nije opet dosegnut cilj: kao čovjek biti u mogućnosti donijeti konačnu odluku… A, Bog je sve ovo vidio unaprijed, i vidjeoci i proroci su uvijek u Njegovo Ime (na Njegov nalog) iznova ukazivali na Kraj… Ali, čovječanstvo ne sluti, koliko blizu ono stoji pred ovim Krajem… Ali, Bog im uvijek iznova šalje opomene i upozorenja, tako da se svatko tko vjeruje, može pripremiti… Za nevjernika će međutim, Kraj biti strahovit.

AMEN